weber Sprøytebetong V B35 M40 - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Sprøytebetong V B35 M40

weber Sprøytebetong V B35 M40
weber Sprøytebetong V B35 M40

Produktfordeler

  • D max 4 mm
  • 25 kg og 1000 kg Storsekk
  • Fasthetsklasse B35 M40

Sprøytebetong til våtsprøyting.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber Sprøytebetong V B35 M40 er en premix basert på sement, fraksjonert sand og tilsetningsstoffer.

Til utvendig og innvendig bruk.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER
Materialforbruk ca. 2200 kg/m3 eks prell
Påføringstemperatur + 5 til +35 oC
Tilsetningsstoffer Plastiserende og stabilliserende
Tykkelse Ca 10 cm
Vannbehov Maks 10,8%
Bindemiddel Portlandsement
Tilslag Sand 0-4 mm
Brukstid Ca 30-60 minutter
Luftinnhold 3-5%
Frostbestandighet Ja
Farge Grå
Fasthet > 45 MPa

 

Bruksområde

weber Sprøyterep V B35 M40 benyttes som våt sprøytemørtel til alle slags sprøytearbeider. Normale tykkelser er ca. 20-100 mm.

Lagring

weber Sprøytebetong V B35 M40 kan lagres i 12 måneder forutsatt tørr lagring og at sekkene er plastbeskyttet.

Utførelse

Blanding

Betongen blandes med rent vann. Anbefalt vannmengde er maks 10,8%. Ca 2,7 liter pr. 25 kg sekk og 108 liter pr 1000 kg sekk.

Det benyttes generelt minst mulig vann.

Akselerator kan tilsettes i munnstykke.

BLANDEUTSTYR
Tvangsblander eller automixer/tvangsmixer.

Utførelse

Mørtelen pumpes med en skru eller stempelpumpe. Påføres underlaget i tykkelse på ca 2-10 cm. Ved sikringsarbeider eller arbeid som konstruktiv støpemasse, må armeringsnett settes opp før sprøyting starter.

Akselerator kan tilsettes i sprøytemunnstykke.

Etterbehandling

Betongen beskyttes mot kraftig uttørking ved tildekking med plast, membranherder eller ettervanning.

Vær oppmerksom på

Ved krav om luftinnhold i betongen, må dette kontrolleres på byggeplass etter blanding. Luftinnhold påvirkes av parameter som blandeutstyr, blandetid, blandestørrelser, vanntilsetning etc. Dosering foretas best med flytende L-stoffer, gjerne i fortynnet utgave dersom blande batchene er relativt små. L-stoffene doseres inn sammen med blandevannet. Benytt eksakte målebeger under dosering av L-stoff, og sjekk/juster mengde til riktig luftinnhold er oppnådd.

Praktiske råd

Verktøy rengjøres med vann.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Alle Leveranser fra Saint-Gobain Byggevarer skjer i henhold til våre gjeldende salgs og leveringsbetingelser som anses akseptert ved bestilling.