weber Drensmørtel - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Drensmørtel

weber Drensmørtel
weber Drensmørtel

Produktfordeler

  • Til permeabelt dekke med naturstein og brostein
  • Meget god dreneringseffekt
  • Til bærelag som støpemasse
  • Som settemørtel for naturstein, brostein og belegningsstein

Støpemørtel og settemørtel for uteområder og natursteinssetting.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber Drensmørtel er en støpemørtel og settemørtel for uteområder og natursteinssetting. Massens sammensetning gir en meget god dreneringseffekt i den herdete mørtelen. På denne måten vil en kunne drenere bort overflatevann og vann i konstruksjonen samt at mørtelen gir en større sikkerhet mot utfellinger i natursteinsbelegg. Produktet kan benyttes til trafikkerte områder. Se tabell for fasthet.

Underlag

Som kompakt eller permeabelt bærelag:
Underlaget skal være komprimerte løsmasser, asfalt eller betong i riktig oppbygning.

Som settemørtel for naturstein og brostein:
Overflaten må være ren og fri for støv og løse partikler. Olje, fett eller andre forurensninger i overflaten må fjernes mekanisk.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 320450

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 2,5 kg/m2 (pulver) pr. mm sjikttykkelse. Ved 100 mm tykkelse ca 250kg/m2
Kornstørrelse 4 mm
Tykkelse 15-300 mm
Trykkfasthet 9 MPa etter 1 døgn
40 MPa etter 28 døgn
Bøyestrekkfasthet 8 MPa etter 28 døgn
Påføringstemperatur +5oC til +30oC
Påføringsmetode Murerskje, utleggerverktøy for støping. Produktet trekkes av med vater eller rettholdt.
Rengjøring Vann
Brukstid Ca. 30 til 60 min ved +20oC
Herdetid Lett belastning etter ca 1 døgn
Komprimering 50-70 kg vibrovalse
Permeabilitet/Dreneringseffekt 3 – 5 cm tykt dekke. Godt komprimert: ca 49 ltr/m2 pr time
4 – 10 cm tykt dekke. Lett komprimert: ca 1442 ltr/m2 pr time

Bruksområde

weber Drensmørtel benyttes som bærelag i kompakte og permeable dekker for naturstein og brostein. Kan også brukes som bære og sette lag for naturstein, brostein og belegningsstein.

Lagring

Weber Drensmørtel lagres tørt i minimum 12 måneder i original lukket emballasje.

Utførelse

Blanding

weber Drensmørtel blandes med ca 6-8,5%. Vann: 60-85 ltr/1000kg tørt pulver.

Blandetid ca. 3-5 minutt med tvangsblander eller med gjennomstrømningsblander. Den blandede massen helles ut på bærelaget i ønsket tykkelse og komprimeres etter ønske. Som settemasse helles massen ut på underlaget, og naturstein og brostein settes på plass i riktig høyde. Husk å banke på plass stein slik at de står stabilt med god underdekning. Hvis ønske om ekstra vedheft til naturstein og brostein, brukes weber Mørteltilsetning sammen med weber B20 som en gysemasse. Naturstein og brostein kan også limes med weber Steinlim på toppen av weber Drensmørtel. Sørg for 100% limdekning.

For ekstra forsterkning kan det legges inn armeringsnett i massen.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Se teknisk datablad og sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.