weber Tørrbetong B30M60 Grov - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Tørrbetong B30M60 Grov

weber Tørrbetong B30M60 Grov
weber Tørrbetong B30M60 Grov

Produktfordeler

  • Konstruksjonsbetong
  • D max 16 mm
  • Storsekk
  • Fasthetsklasse B30 M60

Konstruksjonsbetong som tørrbetong.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber Tørrbetong B30M60 Grov er en tørrbetong basert på sement, fraksjonert sand, pukk og tilsetningsstoffer.

Til utendig og innvendig bruk.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 302028

EGENSKAPER
Materialforbruk ca. 2200 kg/m³
Påføringstemperatur +5 til +35oC
Tilsetningsstoff Plastiserende, stabiliserende
Minimum tykkelse ca. 7 cm
Vannbehov 8,8-9,7 % av tørrvekt
88-97 liter pr. tonn
Bindemiddel Portlandsement
Sement type/klasse Anleggssement
Tilslag Natursand 0-4 mm
Pukk 8-16 mm
Brukstid ca. 30 min
Luftinnhold 3-5 %
Frostbestandighet Ja
Farge Grå

 

Bruksområde

weber Tørrbetong B30M60 Grov benyttes som konstruksjonsbetong til alle slags støpearbeider. Normale støpetykkelser er over ca. 70 mm.

Lagring

weber Tørrbetong B30M60 Grov kan lagres i 12 måneder forutsatt tørr lagring og at sekkene er plastbeskyttet.

Utførelse

Blanding

Betongen blandes med rent vann. Anbefalt vannmengde er 88-97 liter pr. tonn tørrbetong. Det benyttes generelt minst mulig vann.

BLANDEUTSTYR
Tvangsblander eller frittfallsblander.

Utførelse

Brukt som påstøpsmateriale
Underlaget rengjøres og eventuell skadet betong fjernes. Det benyttes weber REP 05 Heftbro (sementbasert) eller weber Epoxylim for å sikre god heft til underlaget. I begge tilfeller legges betongen ut vått i vått. Betongen utstøpes med tradisjonelt betongverktøy.

Brukt som konstrusjonsbetong
Betongen blandes på stedet og benyttes som betong.

Toppbelegg
Kan legges når betongen er tilstrekkelig uttørket (normalt minst 4 uker).

Etterbehandling

Betongen beskyttes mot kraftig uttørking ved tildekking med plast, memebranherdner eller ettervanning.

Vær oppmerksom på

Ved krav om luftinnhold i betongen, må dette kontrolleres på byggeplass etter blanding. Luftinnhold påvirkes av parametre som blandeutstyr, blandetid, blandestørrelser, vanntilsetning etc.

Dosering foretas best med flytende L-stoffer, gjerne i fortynnet utgave dersom blandebatchene er relativt små. L-stoffene doseres inn sammen med blandevannet. Benytt eksakte målebeger under dosering av L-stoff, og sjekk/juster mengde til riktig luftinnhold er oppnådd.

Praktiske råd

Verktøy rengjøres med vann.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.
For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.