weber Grunning 1:1 - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Grunning 1:1

weber Grunning 1:1
weber Grunning 1:1

Produktfordeler

  • God vedheft
  • Svømmebasseng

Til puss på betongvegger i svømmebasseng. Benyttes i hovedsak som grunning før weber Pussmørtel B20.

Generelt

Produktfordeler

• God vedheft
• Svømmebasseng

Produktbeskrivelse

weber Grunning 1:1 er en mørtel til puss på betongvegger i svømmebasseng. Benyttes i hovedsak som grunning før weber Pussmørtel B20. Mørtelen er sammensatt av gradert sand 0-2,0 mm og spesialsement.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 302026

EGENSKAPER
Dmax 2,0 mm
Brukstemperatur Over +5 oC
Vannbehov 17-18 %
Forbruk ca 2,0 kg pr liter ferdig masse
Farge Grå
Brukstid Ca 2 timer
Fastheter +20 oC Støpte prismer 40x40x160 mm
  1 døgn: 30 MPa
  7 døgn: 50 MPa
28 døgn: 60 MPa

Leveringsform

1000 kg sekk.

Bruksområde

weber Grunning 1:1 benyttes primært til grunning av betongvegger i svømmebasseng.

 

Lagring

Ved tørr lagring kan mørtelen lagres i minst et år. Sekken bør lagres avisolert fra gulv for å sikre mot fuktopptak samt være tildekket med presenning ved utendørs lagring.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett og olje, løse partikler og andre forurensninger som kan redusere vedheften.

NB! Viktig at eventuell formolje eller sementhud er fjernet før bruk. Underlaget bør være ru, f.eks. fra sandblåsing.

Påføring

Mørtelen blandes til en bløt velling og kastes på et svakt sugende underlag. Grunningen skal stå i 1-2 døgn før neste pusslag.

Etterbehandling

Behovet med for- og ettervanning beror på lokale forhold som temperatur og betongens sugeevne. Ved forvanning skal underlaget være svakt sugende. All puss skal beskyttes mot direkte sollys, nedbør og sterk vind.

Vær oppmerksom på

Basseng som ikke skal ha membran, må ha en vannkvalitet som sikrer at sementbaserte produkter ikke tar skade av å ligge eksponert for vannet i bassenget.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker weber Grunning 1:1 aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.
 

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.