weber Betongsparkel Rask - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Betongsparkel Rask

weber Betongsparkel Rask
weber Betongsparkel Rask

Produktfordeler

  • Tixotrop
  • Hurtigtørkende
  • Tykkelse 0-50 mm
  • Ute og inne

Hurtigherdende sparkelmasse for reparasjonsarbeider.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber Betongsparkel Rask er en hurtigherdende sementbasert  sparkelmasse med høy trykkfasthet. Skal kun blandes med vann. Brukes på både horisontale og vertikale flater, inne og ute. Fargen er mørk grå.

Underlag

• Betong
• Naturstein
• Mineralske underlag

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0240

EGENSKAPER
Materialforbruk 1 mm tykkelse = 1,6 kg/m²
5 mm tykkelse = 8 kg/m²
10 mm tykkelse = 16 kg/ m²
Påføringstemperatur > 5oC
Tørketid Tørketid: 2-4 timer, avhengig av tykkelse og temperatur.
Anbefalt tykkelse 0-10 mm, i hull opp til 50 mm
Vannbehov Ca 1,1 liter vann/ 5 kg pulver
Trykkfasthet 28 døgn: Ca. 40 MPa
Heft mot betong > 2,0 MPa
Bindemiddel Spesialsement
Tilslag Natursand 0 - 0,25 mm
Begynner å herde Etter 20 min
Brukstid Ca. 15 min
Bindetid 30 - 60 minutter, avhengig av temperatur

Bruksområde

weber Betongsparkel Rask er et produkt spesielt beregnet for reparasjon av betongtrapper, garasjegulv, betonghjørner, betongfasader og sparkling av skjøter opp til 10 mm, samt ifylling av hull opp til 50 mm på betong, naturstein og andre mineralske underlag der det ønskes en relativt høy holdbarhet.

Lagring

24 måneder i uåpnet forpakning og tørr oppbevaring.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget skal rengjøres fra forurensning, fett og løse partikler etc. God vedheft oppnås normalt mot betong. Ved usikkerhet, gjør en prøvesparkling. Tørt betongunderlag fuktes lett.

 

Blanding

weber Betongsparkel Rask blandes maskinelt 2-3 minutter med ca 1,1 liter vann/ 5 kg pulver. Om ikke hele forpakningen skal blandes, bruk 1 volumdel vann til 3 volumdeler weber Betongsparkel. Egnet blandeutstyr er drill og visp. Ferdigblandet tregtflytende sparkelmasse skal brukes innen 15 minutter.

Påføring

Sparkelmassen påføres underlaget og fordeles med stålsparkel eller murskje. Brettskuring kan om ønskelig utføres når sparkelen er stivnet, men ikke herdet.

Etterbehandling

Rask uttørking grunnet sol, vind eller varmestråling må forhindres. Eksponerte overflater herdes med vann de første døgnene.

Vær oppmerksom på

Ved lavere temperaturer forlenges herde- og tørketid betydelig. Vinterstid må massen og underlaget mulig varmes opp.

Praktiske råd

Verktøy rengjøres med vann.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.