Referanser Spesialmørtler - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Referanser Spesialmørtler (9)

Gode og helhetlige løsninger er langt mer enn bare gode produkter. Det er produkter, kunnskap og erfaring satt i system. I Webers sammenheng betyr dette at vi ikke nøyer oss med å produsere og levere gode produkter, men at en del av vårt utvidede produkt er den komplette løsningen - som ofte også inneholder produkter vi ikke selv leverer.

Weber har gjennom mange års erfaring opparbeidet seg en lang liste med referanseprosjekter, under finner du ett utvalg av disse.

Referanseliste

– Det er klart vi sparer masse tid på dette!

– Det er klart vi sparer masse tid på dette!

Elementmontering AS sparte mye tid på å benytte Webers utstyrsconteiner og frostsikre spesialmørtel til sitt store byggeprosjekt for Jotun. – Vi slapp mye forskalling, forteller Brandal.

Skatten i det globale frøhvelvet sikret bak betong

Skatten i det globale frøhvelvet sikret bak betong

I det globale frøhvelvet oppbevares frø fra verdens genbanker. Webers betong ble valgt både da frøhvelvet ble bygget og da Hæhre Arctic nylig rehabiliterte adkomsttunnelen.

Et frostsikkert fundament for romforskning

Et frostsikkert fundament for romforskning

I SvalRaks nye rub-hall i Ny-Ålesund klargjøres raketter for oppskytning til atmosfæren. Take-off skjer fra et frostsikkert Weber-fundament.

Vindfast løsning

Vindfast løsning

Da Stjern Entreprenør lette etter en solid fundamentering til turbinene i Nord-Europas største vindmøllepark på Fosenhalvøya, kunne Weber presentere den beste og mest vindfaste løsningen.

DETTE ER ET AV DE MEST KOMPLEKSE PROSJEKTENE JEG HAR VÆRT BORTI

DETTE ER ET AV DE MEST KOMPLEKSE PROSJEKTENE JEG HAR VÆRT BORTI

Det nye Nasjonalmuseet blir et signalbygg for generasjoner. Hit har Weber levert både fuging av betongelementer og sikring av byggegrop.

Tetter fugene med spesialmørtel

Tetter fugene med spesialmørtel

På Mogreina i Akershus er Norgeshus i gang med 30 boenheter. Etasjeskillene gjøres med Leca Byggplank, spesialmørtel og Webers lydgulv.

Weber leverer weber EXM 731 til Sangsvanelia

Weber leverer weber EXM 731 til Sangsvanelia

Weber leverer weber.EXM 731 til fuging av elementer. Denne massen fungerer også utmerket til poretetting av byggeplank, da den dras ut med svaber under selve fuging.

Enkelt system

Enkelt system

Radonsperre blir stadig viktigere og i TEK 10 ble det påkrevd at nye hus skal ha radonsperre. - Webers system er det enkleste og beste vi har forsøkt, sier Sven Erik Winther Naug i Nordisk sprøytebetong AS

Gudvangatunnelen: Slemmet for sikkerheten

Gudvangatunnelen: Slemmet for sikkerheten

Da Gudvangatunnelen skulle pusses opp etter brannen i fjor, var hvit spesialslemming fra Weber et viktig tiltak for å bedre trafikksikkerheten