Enkelt system - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Enkelt system

Radonsperre blir stadig viktigere og i TEK 10 ble det påkrevd at nye hus skal ha radonsperre. - Webers system er det enkleste og beste vi har forsøkt, sier Sven Erik Winther Naug i Nordisk sprøytebetong AS

Tekst og foto: GAUTE B. IVERSEN

Weber radonsystem

Radongass har i mange år vært et problem for nye og gamle huseiere. Fra TEK 10 ble det påkrevd med radonsperre på alle nye hus og bygg, selv om det ikke er registrert radon i området byggearbeidene pågår.

- Vi har mye å gjøre med å legge radonsperrer i nye bygg. Ukentlig legger vi omtrent 500 kvadratmeter og det ser ut til at det blir mer fremover, sier Sven Erik Winther Naug i Nordisk Sprøytebetong AS. På et boligfelt på Gjerdrum i Akershus legger de for tiden mange nye radonsperrer. Selskapet har valgt å bare bruke Webers radonsystem på sine prosjekter.

Enkelt å bruke

Winther Naug har forsøkt andre systemer, men synes  Weber sitt radonsystem er enklere å bruke.

- Weber har fått et godt system hvor det er én duk og én tape. At det er få produkter med få bruksområder er veldig bra. Det gjør det enklere enn om vi skal bruke forskjellige taper og duker til forskjellige ting. At produktene også er gjennomgående gode, er selvfølgelig også viktig, sier han.

Han understreker at de er avhengig av å bruke gode produkter med den mengden radonsperrer de legger. 

- Vi får veldig mange gode tilbakemeldinger på Webers radonsystem. Profesjonelle aktører som har prøvd systemet, vil ikke ha noe annet, sier Lars Haga fra Byggmakker Eiker Hokksund. 

Nøyaktig arbeid

Radongass er en naturlig gass som siver opp gjennom berggrunnen. Gassen regnes som kreftfremkallende og det har lenge vært jobbet for å redusere mulighetene for at folk blir eksponert for gassen.

- Det er viktig å være nøyaktig og påpasselig når man legger, tetter og skjøter duken. Duken tåler mye, men det er likevel viktig at man passer på at det ikke sitter stener under sko som kan lage hull, sier Winther.

Duken legges på EPS eller lignende, før det legges armering og støpes gulv. Alle rørgjennomføringer må tapes og tettes grundig.

Prosjektinformasjon

Enebolig Gjerdrum

Arbeid: Nordisk Sprøytebetong AS

Weber-produkter: Weber radonsystem

Relaterte produkter

Weber Radon Skjøtetape

Weber Radon Skjøtetape

Dobbeltsidig selvklebende tape som benyttes til tetting av skjøter og gjennomføringer på Weber Radonsperre.

Weber Radonsperre

Weber Radonsperre

Weber Radonsystem er utviklet og tilpasset bruksgruppe B for alle typer ringmurssystemer og gulvkonstruksjoner. Systemet er optimalisert for nordis...

Weber Radonsperre festeplugg

Weber Radonsperre festeplugg

Benyttes til å holde radonsperre fast til isolasjonslaget slik at den ikke kan løfte seg ved vindkast, eller kun for å holde sperre ned mot underla...

Weber Radonbrønn

Weber Radonbrønn

Brønnsystem som enkelt kan aktiveres for å trekke radonholdig gass ut av grunnen. Fungerer godt i løs Leca.

Weber Radon Tettemasse

Weber Radon Tettemasse

Flytende pastøs, tiksotropisk masse av polybuten til tetting av Weber Radonsperre.

Weber Radon Multitape

Weber Radon Multitape

Benyttes til tetting av overlappende skjøter og ved gjennomføringer på Weber Radonsperre.