Skatten i det globale frøhvelvet sikret bak betong - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Skatten i det globale frøhvelvet sikret bak betong

I det globale frøhvelvet oppbevares frø fra verdens genbanker. Webers betong ble valgt både da frøhvelvet ble bygget og da Hæhre Arctic nylig rehabiliterte adkomsttunnelen.

Det globale frøhvelvet på Svalbard er verdens største sikkerhetslager for frø. Hvelvet ligger i permafrosten 1.300 kilometer nord for polarsirkelen. Hit sendes kasser med frø fra hele verden. Hæhre Arctic vant anbudskonkurransen og har benyttet vanntett betong fra Weber til utbedringen av adkomsttunnelen. I 2008 ble det også levert ca 270 m3 Tørrbetong Grov fra Weber til bygging av selve hvelvet.

Stor internasjonal oppmerksomhet

Frøhvelvet er godt kjent og det har vært en enorm interesse rundt prosjektet. Selve inngangsportelen til hvelvet ligger på Platåberget og er godt synlig fra flyplassen i Longyearbyen. Besøk inne i hvelvet er imidlertid svært begrenset av hensyn til sikker oppbevaring av frøene. Temperaturen må holdes på et minimum.

Det har vært stor interesse for prosjektet, spesielt internasjonalt. Det har vært flere turister som har ønsket å komme inn på anlegget, spesielt fra Asia og USA. Men det er ingen turister eller andre som ikke har en oppgave her, som slipper inn i selve hvelvet.

God følelse å bidra

Hæhre Arctic, et datterselskap av Hæhre Entreprenør, vant Statsbyggs konkurranse og ble valgt til å utføre det prestisjetunge oppdraget. Statsbygg er forvalter av frøhvelvet på vegne av den norske stat.

- Vi er veldig glade for å ha fått muligheten til å bidra på dette spesielle prosjektet, forteller Audhild Storbråten, anleggsleder i Hæhre Arctic.

I enden av adkomsttunellen er døren inn til hvelvene sikret med massiv bom. Lagringen foregår i egne haller 150 meter inn i fjellet. Etter flere års drift var det nødvendig å restaurere adgangstunnelen, blant annet på grunn av risiko for vann­inntrenging i ytre del av konstruksjonen, med bakgrunn i at permafrosten ikke har reetablert seg som planlagt.

Prosjektet omfattet en oppgradering av adkomsttunnelen inn til selve hvelvet. Den er nå blitt en vanntett og kraftigere betongkonstruksjon, som vil tåle ett varmere klima i fremtiden. Det er også lagt opp dreneringsgrøfter i fjellsiden for å hindre smeltevann i å samle seg rundt tunnelen.

- Det gir en god følelse å kunne bidra i et så spesielt prosjekt. Det er innholdet som gjør det så unikt. Den opplevelsen delte nok alle de som arbeidet på prosjektet, også fagarbeiderne, forteller Audhild.

Bente Næverdal, eiendomsforvalter i Statsbygg, får en helt spesiell følelse hver gang hun er i hvelvet. Hun forteller om genbanken i Syria, som siden 2008 har sendt mye frø opp til Svalbard. Da genbanken ble satt ut av drift av borgerkrigen ble det sendt kasser med frø tilbake til Syria, for å få frømaterialet i gang på nytt.

200 m3 betong blandet på stedet

Mesteparten av jobben er utført under bakken i den 24 meter lange adkomsttunnelen. Syv til åtte fagmedarbeidere jobbet på skift da veggene ble støpt. Totalt er i overkant av 200 m3 betong blitt blandet på anleggsplassen.

Hæhre Arctic har god erfaring med Webers produkter. Valget falt naturlig på Weber Tørrbetong til støp mellom fjell og adkomsttunnel. Prosjektet krevde en betong med god flyt. Resepten hadde Weber fra før av, men tilpasset den. Reseptene ble testet på Webers laboratorium i Trondheim, skreddersydd for det arktiske klimaet på Svalbard.

- Vi kjøpte inn 486 big-bager med ferdigblandede resepter og blandet på stedet. Vi fikk også god bistand fra Weber underveis i prosjektet for å optimalisere bruksegenskapene på betongen, forteller Audhild.

Tom Christian Gefle, produktsjef Spesialmørtel i Weber, påpeker at big-bags også er praktisk på mer tilgjengelige byggeplasser.

- Blanding på byggeplass er ideelt for avsidesliggende prosjekter hvor levering fra et vanlig betong-blandeverk blir komplisert. Løsningen kan også brukes på sentrale prosjekter, så entreprenør får frihet til å utføre betongarbeidet når det passer dem selv. De kan da styre hele fremdriften uavhengig av leveringstider fra blandeverk, sier Tom Christian.

Fakta

Oppdragsgiver: Statsbygg
Oppstart/ferdigstilling: juli 2016/mai 2019
Entreprenør: Hæhre Arctic

Weber produkter: ca 270 m3 Tørrbetong Grov og Weber EXM OS

Relaterte produkter

weber Tørrbetong B30M60 Grov

weber Tørrbetong B30M60 Grov

Konstruksjonsbetong som tørrbetong

weber EXM OS

weber EXM OS

Ekspanderende tørrmørtel.