Tetter fugene med spesialmørtel - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Tetter fugene med spesialmørtel

På Mogreina i Akershus er Norgeshus i gang med 30 boenheter. Etasjeskillene gjøres med Leca Byggplank, spesialmørtel og Webers lydgulv.

Tekst og foto: GAUTE B. IVERSEN

De 30 boenhetene er fordelt på sju forskjellige bygg.

- Husene er bygd som vanlige trehus med bærende trestendere, men med Lecaplank i etasjeskillene. Når man legger Leca plank må porene tettes og sprekkene fylles. Det er viktig at dette gjøres riktig, sier Frode Thorsen i 3 ByggMester AS på Jessheim.

Anbefalt

På de første byggene ble det forsøkt å slemme byggplanken med vanlig mørtel, men dette sprakk opp og var ikke en varig løsning.- Vi oppdaget fort at vanlig mørtel ikke var en god løsning. Webers ekspertise hjalp oss med å finne frem til riktig løsning, forteller han. Webers forslag var å slemme byggplanken med spesialmørtelen Weber EXM 741. Dette er en mørtel som er spesielt beregnet for sammenføyinger av monterte elementer. - Dette er blitt en veldig mye bedre løsning som også sparer oss for tid. Ved å pumpe mørtelen opp før den fordeles går arbeidet veldig raskt, forteller Thorsen.

Lydgulv

Leca byggeplank ble valgt blant annet fordi det gir et brannsikkert etasjeskille. På byggplanken er det lagt Weber lydgulvsystem for å tilfredsstille kravene til lydisolering melllom boenhetene.

Prosjektinformasjon

BYGGHERRE: 3 Bygg Mestwer Eiendom AS
ARKITEKT: Norgeshus/ John Birger Grytdal
ENTREPRENØR: Norgeshus / 3 Bygg Mester AS

Relaterte produkter

weberexm 741 Elementfugemørtel Frostsikker

weberexm 741 Elementfugemørtel Frostsikker

Tixotrop ekspanderende mørtel/elementfugemørtel for fylling av betongelementfuger, steinmursfuger fra 10 mm og større.

Weber Sparkel RS

Weber Sparkel RS

Rull- og sprøytesparkel til helsparkling av vegger og tak innendørs i tørre rom på underlag av Leca, betong og puss m.m.