Emisjonsdokumentasjon - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Emisjonsdokumentasjon

Å redusere forurensninger i inneluften (svevestøv og kjemiske forbindelser) gjennom krav til dokumentert godt byggerenhold og valg av materialer og produkter med dokumentert lave utslipp av flyktige organiske forbindelser og andre kjemiske signalsubstanser/ forbindelser.

Forurensning i innemiljø

Webers gulvavrettingsmasser er testet og godkjent i henhold til de strengeste emisjonsklassene i Europa, både finske M1, tyske EC1 og svenske P-märking av byggeprodukter.

Under finner du en oversikt over kravene i de ulike godkjenningene og en samlet emisjonsdokumentasjon per produkt.