Leca Gulv (lette gulv på grunn med flytsparkel) - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Leca Gulv (lette gulv på grunn med flytsparkel)

Løsningsfordeler

  • Installasjonen er meget hurtig
  • Kvaliteten meget god
  • Tåler røff behandling

Den perfekte løsningen for rørføring på oversiden av etasjeskiller, samt når det er behov for å bygge opp gulvet ditt, eller til gulv på grunn.

Konseptet kan benyttes ved behov for oppbygning av gulvet på etasjeskilleren, eller ved isolasjonsbehov mot grunnen. Løs Leca legges i ønsket høyde, og avsluttes med et av Weber.floor-konseptene.

Løs Leca på etasjeskilleren gir stor fleksibilitet til rørføringer og kanaler i sjiktet. Løsningen kan blåses inn på gulvet, noe som gir en meget rask installasjonstid. I tillegg har man full frihet i forhold til høyder.

Med Weber.floor avrettingsmasse får du en superplan overflate som tilfredsstiller de strengeste toleransene for planhet i NS-EN 3420

Om løsningen

Oppbygging:

Med Weber Hurtiggulv får du komplett gulvrehabilitering uten å stanse driften!

1. Parkett, flis, belegg etc.
2. 30-50 mm weber.floor 140 Nova
3. K-131 Armeringsnett eller tilsvarende
4. weber.floor 4940 Fiberduk
5. Radonmembran, (kan evt erstatte Plastfolie 0,20 mm)
6. Kantlist mot alle vegger og andre faste konstruksjoner
7. Løs Leca Iso 150-650 mm. Over 60 cm kjøres lett over med vibroplate
8. Underlag/etasjeskiller/gulv på grunn

Fakta

Belastningsklasse NS-EN 1991-1-1 Kategori A & B

Egenvekt: g = 0,7 kN/m2 + Løs Leca (+/- 230 kg/m3)

Byggehøyde varierer

Mer informasjon

Vær oppmerksom på

Se gjeldende produktdatablader for mer informasjon.

Merk

  • Ved bruk av weber.floor 120 Reno kan overflaten belegges etter 1 døgn og bør belegges innen ca. 1 uke, eller gjøre tiltak pga. rask uttørking.
  • Ved bruk av weber.floor 140 Nova kan overflaten belegges etter ca. 1-9 uker.
  • Dette vil imidlertid avhenge av sjikttykkelse og de lokale uttørkingsforhold.
  • Tørketid på weber Betongflyt før lett trafikk er ca. 1 døgn.
  • Tørketid på weber Betongflyt før normal trafikk er ca. 1 uke.
  • Ved utvendig bruk anbefales overflatebeskyttelse med weber Krympsperre for å unngå rask uttørking. weber Krympsperre påføres når massen er gangbar.

Mer informasjon

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du på www.weber-norge.no, i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette løsningsbladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

Teknisk informasjon

Dokumentasjon

Produktdatablad (PDF)

Send eller last ned