Weber Industrigulv - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Industrigulv

Løsningsfordeler

  • God komfort
  • Fri til å velge belegg på toppen
  • Kan legges på alle typer underlag

Rask og effektiv rehabilitering av industrigulv. Dette er et gulvkonsept som gir deg et nytt gulv på kortest tenkelige tid. Installasjonen er meget hurtig, og kvaliteten meget god! Resultatet er vedlikeholdsvennlige gulv som tåler røff behandling. Hemmeligheten i konseptet ligger i produktene som benyttes. weber.floor 4655 Industry Flow Rapid har en trykkstyrke på linje med den sterkeste betong, en smidighet som gir en superplan overflate, samt en tørketid på kun få timer før belegg. Med alle weber.floor avrettingsmasser får du en superplan overflate som enkelt tilfredsstiller de strengeste toleransene for planhet i NS-EN 3420.

Om løsningen

Oppbygging:

1. Overflatebehandling – f.eks. herdeplastsystemer, weber.floor 4720 Vannglass,weber.floor Protect PU-lakk etc.
2. 5-15 mm weber.floor 4655 Industry Flow Rapid, 4610 Industry Top, 4630 Industry Lit
3. weber.floor 4716 Primer weber.floor 4710N Epoxyprimer
4. Underlag/etasjeskiller

Fakta

Belastningsklasse NS-EN 1991-1-1 · Kategori E1 & E2
Egenvekt: 1700-1900 kg/m3
Tverrgående strekkfasthet: 3,0 N/mm2 (MPa)
Trykkfasthet: 32-40 N/mm2 (MPa)
Byggehøyde: 5-15 mm

Vær oppmerksom på

  • Kantlist må legges mot alle vegger, søyler og vertikale oppstikk som rørgjennomføringer, piper etc. For å forhindre flanketransmisjon fra avrettingsmassen må kantlistene beholdes og det må legges en myk fuge mellom belegg og gjennomføringene.
  • Gjennomføringer som lages etter at gulvet er lagt på, løses på tilsvarende måte for å hindre lydlekkasjer gjennom disse.
  • Innervegger skal monteres på dekket før lydgulvet legges. Veggene må monteres på myk svill for å forhindre lydtransmisjoner fra vegg til gulv.
  • Våre erfaringer og dokumentasjon er basert på trinnlydsplater fra Glava, Rockwool eller Schutz Quadro-takk.
  • Ved bruk av andre trinnlydsplater enn disse må man selv fremskaffe teknisk dokumentasjon på lydegenskapene.

Merk

  • Ved bruk av weber.floor industrimasser kan overflaten behandles etter 1 døgn og bør behandles innen ca. 1 uke, eller gjøre tiltak pga. rask uttørking.
  • Dette vil imidlertid avhenge av sjikttykkelse og de lokale uttørkingsforhold.

Kalkulasjon

Mengdeberegning for avretting av gulv med Weber-produkter.
Test vår nye kalkulator her.

Teknisk informasjon

Dokumentasjon

Produktdatablad (PDF)

Send eller last ned