Weber Komfortgulv Rasjonell - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Komfortgulv Rasjonell

Løsningsfordeler

  • Løsningen gir deg optimal varme komfort i alle husets rom.
  • Varmeløsningen er hurtigreagerende
  • Energieffektiv

Hvis du ser etter et gulv som kombinerer vannbåren varme og trinnlydsdemping med rask fremdrift og fleksibilitet er dette løsningen for deg.

Weber Komfortgulv Rasjonell er et komplett system som inkluderer vannbåren gulvvarme og trinnlydsisolasjon. Konseptet kombinerer rask fremdrift, god varmefordeling og trinnlydsdemping på en imponerende måte. Med få komponenter er dette konseptet meget effektivt på store arealer og i prosjekter hvor fremdriften er avgjørende.

Med Weber.floor gulvavretting som bærelag, får man et gulv som egner seg for de fleste belegg. Velg mellom parkett, tregulv, fliser, tepper, gulvbelegg eller Weber Designgulv.

Om løsningen

Oppbygging

1. Parkett, flis, tepper, gulvbelegg, Weber Designgulv
2. 35 mm weber.floor 120 Reno, 140 Nova
3. Vannbåren varmerør – Ø 16/17/20 mm
4. Festekramper for varmerør
5. 25/35 mm Quadro-takk trinnlydsplater
6. Kantlist mot alle vegger og andre faste konstruksjoner
7. Underlag/etasjeskiller

Fakta

Belastningsklasse Kategori A & B – NS-EN 1991-1-1

Egenvekt løsning: 0,9 kN/m2

Trinnlydsforbedringstall: ΔL’n,w = 28 dB Klasse C – NS 8175

Byggehøyde: fra 60 mm

Varmeeffekt: max 70 W/m2

Reaksjonstid: 60 min

Mer informasjon

Vær oppmerksom på

  • Kantlist må legges mot alle vegger, søyler og vertikale oppstikk som rørgjennomføringer, piper etc. For å forhindre flanketransmisjon fra avrettingsmassen må kantlistene beholdes og det må legges en myk fuge mellom belegg og gjennomføringene.
  • Gjennomføringer som lages etter at gulvet er lagt på, løses på tilsvarende måte for å hindre lydlekkasjer gjennom disse.
  • Innervegger skal monteres på dekket før komfort-gulvet legges. Veggene må monteres på myk svill for å forhindre lydtransmisjoner fra vegg til gulv.
  • Våre erfaringer og dokumentasjon er basert på trinnlydsplater fra Schutz Quadro-takk.
  • Se gjeldende produktdatablader for mer informasjon

Merk

  • Ved bruk av weber.floor 120 Reno kan overflaten belegges etter 1 døgn og bør belegges innen ca. 1 uke, eller gjøre tiltak pga. rask uttørking.
  • Ved bruk av weber.floor 140 Nova kan overflaten belegges etter ca. 1-9 uker. Dette vil imidlertid avhenge av sjikttykkelse og de lokale uttørkingsforhold.

Mer informasjon

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du på www.weber-norge.no, i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette løsningsbladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

Brosjyrer

Weber.floor gulvløsninger

Weber Komfortgulv Rasjonell

Kalkulasjon

Mengdeberegning for avretting av gulv med Weber-produkter.
Test vår kalkulator her.

Dokumentasjon

Send eller last ned