Weber Komfortgulv Rasjonell - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Komfortgulv Rasjonell

Løsningsfordeler

 • Helt rette og knirkefrie gulv
 • Raskt fremdrift, gangbar 3 timer etter støping
 • Ingen sjauing og tunge løft
 • God varmefordeling og komfort
 • Testet av SINTEF

Hvis du ser etter et gulv som kombinerer vannbåren varme og trinnlydsdemping med rask fremdrift og fleksibilitet er dette løsningen for deg.

Om løsningen

Oppbygging

 1. Parkett, flis, tepper, gulvbelegg, Weber Designgulv
 2. Minst 35 mm weberfloor 120 Reno eller 140 Nova
 3. Vannbåren varmerør – Ø 16/17/20 mm
 4. Festekramper for varmerør
 5. 25 mm Quadro-takk trinnlydsplater i EPS-T
 6.  Kantlist mot alle vegger og andre faste konstruksjoner 7. Underlag/etasjeskiller

Fakta

 • Belastningsklasse Kategori A & B – NS-EN 1991-1-1
 • Egenvekt løsning: 0,9 kN/m2
 • Trinnlydsforbedringstall: ΔL’n,w = 28 dB Klasse C – NS 8175
 • Byggehøyde: fra 60 mm
 • Varmeeffekt: max 70 W/m2
 • Reaksjonstid: 60 min

Weber gulvavretting

 • Weber gulvavretting er sementbaserte materialer med høyt polymerinnhold. På lik linje med andre sementbaserte materialer, som betong og pussystemer, kan svinnspenninger i materialet under herde- og tørketiden føre til riss i overflaten.
 • På grunn av strukturelle bevegelser og rystelser i bygningsmassen kan eksisterende riss i undergulvet over tid videreføres opp og bli synlige som riss i overflaten. Riss er mye basert på hvordan undergulvet beveger seg. Konstruksjoner som vegger og gulv kan bevege seg, og dette kan nødvendigvis påvirke gulvet og riss forekomme.
 • Riss opp til ca. 0,5 mm vil ikke påvirke funksjonaliteten til gulvet og kan derfor ikke sees på som en utseendemessig feil ved gulvet, og er ingen reklamasjonsgrunn.
 • Løsningen har begrenset kapasitet for belastning. Maks punktlast er 200 kg på 50 x 50 mm. Vi anbefaler derfor at løsningen utføres så sent som mulig i byggeprosessen, for å unngå tung belastning i byggeperioden. Ved høyere punktbelastning enn 200 kg, må det legges ut fordelingsplater, minst 12 mm, på gulvet. 

Vær oppmerksom på

 • Kantlist må legges mot alle vegger, søyler og vertikale oppstikk som rørgjennomføringer, piper etc. For å forhindre flanketransmisjon fra avrettingsmassen må kantlistene beholdes og det må legges en myk fuge mellom belegg og gjennomføringene.
 • Gjennomføringer som lages etter at gulvet er lagt på, løses på tilsvarende måte for å hindre lydlekkasjer gjennom disse.
 • Innervegger skal monteres på dekket før komfortgulvet legges. Veggene må monteres på myk svill for å forhindre lydtransmisjoner fra vegg til gulv.
 • Våre erfaringer og dokumentasjon er basert på trinnlydsplater fra Schutz Quadro-takk.
 • Se gjeldende produktdatablader for mer informasjon.

Merk

 • Ved bruk av weberfloor 120 Reno kan overflaten belegges etter 1 døgn og bør belegges innen ca. 1 uke, eller gjøre tiltak pga. rask uttørking.
 • Ved bruk av weberfloor 140 Nova kan overflaten belegges etter ca. 1-9 uker.
 •  Dette vil imidlertid avhenge av sjikttykkelse og de lokale uttørkingsforhold.

Brosjyrer

Weber.floor gulvløsninger

Weber Komfortgulv Rasjonell

Kalkulasjon

Mengdeberegning for avretting av gulv med Weber-produkter.
Test vår kalkulator her.

Dokumentasjon

Send eller last ned