Weber Komfortgulv Rasjonell - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Komfortgulv Rasjonell

Løsningsfordeler

 • Helt rette og knirkefrie gulv
 • Raskt fremdrift, gangbar 3 timer etter støping
 • Ingen sjauing og tunge løft
 • God varmefordeling og komfort
 • Testet av SINTEF

Hvis du ser etter et gulv som kombinerer vannbåren varme og trinnlydsdemping med rask fremdrift og fleksibilitet er dette løsningen for deg.

Weber Komfortgulv Rasjonell er et komplett system som inkluderer vannbåren gulvvarme og trinnlydsisolasjon. Konseptet kombinerer rask fremdrift, god varmefordeling og trinnlydsdemping på en imponerende måte. Med få komponenter er dette konseptet meget effektivt på store arealer og i prosjekter hvor fremdriften er avgjørende.

Med weberfloor gulvavretting som bærelag, får man et gulv som egner seg for de fleste belegg. Velg mellom parkett, tregulv, fliser, tepper, gulvbelegg eller Weber Designgulv.

Om løsningen

Oppbygging

 1. Parkett, flis, tepper, gulvbelegg, Weber Designgulv
 2. Minst 35 mm weberfloor 120 Reno eller 140 Nova
 3. Vannbåren varmerør – Ø 16/17/20 mm
 4. Festekramper for varmerør
 5. 25 mm Quadro-takk trinnlydsplater i EPS-T
 6. Kantlist mot alle vegger og andre faste konstruksjoner
 7. Underlag/etasjeskiller

Fakta

Belastningsklasse Kategori A & B - NS-EN 1991-1-1
Egenvekt løsning: 0,9 kN/m2
Trinnlydsforbedringstall: ΔL'n,w = 28 dB Klasse C - NS 8175
Byggehøyde: fra 60 med mer
Varmeeffekt: max 70 W/m2
Reaksjonstid: 60 min

Oppgitt lydforbedringstall er en forventet verdi basert på diverse laboratorie- og feltmålinger.  

Oppgitt tall gjelder for tunge etasjeskillere, ikke trebjelkelag. Oppnådd lydforbedringstall avhenger av mange faktorer, blant annet utførelse, type dekkekonstruksjon, tetting, romareal og romvolum, og kan avvike fra oppgitt verdi.

Weber gulvavretting

 • Weber gulvavretting er sementbaserte materialer med høyt polymerinnhold. På lik linje med andre sementbaserte materialer, som betong og pussystemer, kan svinnspenninger i materialet under herde- og tørketiden føre til riss i overflaten.
 • På grunn av strukturelle bevegelser og rystelser i bygningsmassen kan eksisterende riss i undergulvet over tid videreføres opp og bli synlige som riss i overflaten. Riss er mye basert på hvordan undergulvet beveger seg. Konstruksjoner som vegger og gulv kan bevege seg, og dette kan nødvendigvis påvirke gulvet og riss forekomme.
 • Riss opp til ca. 0,5 mm vil ikke påvirke funksjonaliteten til gulvet og kan derfor ikke sees på som en utseendemessig feil ved gulvet, og er ingen reklamasjonsgrunn.
 • Løsningen har begrenset kapasitet for belastning. Maks punktlast er 200 kg på 50 x 50 mm. Vi anbefaler derfor at løsningen utføres så sent som mulig i byggeprosessen, for å unngå tung belastning i byggeperioden. Ved høyere punktbelastning enn 200 kg, må det legges ut fordelingsplater, minst 12 mm, på gulvet.

Vær oppmerksom på

 • Kantlist må legges mot alle vegger, søyler og vertikale oppstikk som rørgjennomføringer, piper etc. For å forhindre flanke-transmisjon fra avrettingsmassen må kantlistene beholdes og det må legges en myk fuge mellom belegg og gjennomføringene.
 • Gjennomføringer som lages etter at gulvet er lagt på, løses på tilsvarende måte for å hindre lydlekkasjer gjennom disse.
 • Innervegger skal monteres på dekket før komfortgulvet legges. Veggene må monteres på myk svill for å forhindre lydtransmisjoner fra vegg til gulv.
 • Våre erfaringer og dokumentasjon er basert på trinnlydsplater fra Schutz Quadro-takk.
 • Se gjeldende produktdatablader for mer informasjon.

Merk

 • Ved bruk av weberfloor 120 Reno kan overflaten belegges etter 1 døgn og bør belegges innen ca. 1 uke, eller gjøre tiltak pga. rask uttørking.
 • Ved bruk av weberfloor 140 Nova kan overflaten belegges etter ca. 1-9 uker.
 • Dette vil imidlertid avhenge av sjikttykkelse og de lokale uttørkingsforhold.

Saint-Gobain Byggevarer AS gir råd og veiledning basert på mottatt informasjon. Rådene er basert på bruk av Saint-Gobain Byggevarer AS sine produkter og løsninger. Saint-Gobain Byggevarer AS påtar seg ikke den formelle rollen i hver enkelt byggesak som ansvarlig prosjekterende etter Plan- og Bygningsloven. Prosjektets ansvarlig prosjekterende må alltid verifisere og godkjenne løsningene foreslått av Saint-Gobain Byggevarer AS, før de kommer til utførelse.

Mer informasjon

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du andre steder på www.weber-norge.no, blant annet i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette infobladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

Brosjyrer

Weber.floor gulvløsninger

Weber Komfortgulv Rasjonell

Kalkulasjon

Mengdeberegning for avretting av gulv med Weber-produkter.
Test vår kalkulator her.

Dokumentasjon

Send eller last ned