Weber Lavtbyggende Lydgulv - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Lavtbyggende Lydgulv

Løsningsfordeler

 • God komfort
 • Fri til å velge belegg på toppen
 • Kan legges på alle typer underlag

Hvis du ser etter en lydgulvløsning med minimal byggehøyde og best mulig trinnlydsdemping er dette løsningen for deg.

Weber Lavtbyggende Lydgulv er en gjennomprøvd og sikker løsning for trinnlydsisolering av gulvkonstruksjoner. Løsningen egner seg godt på alle typer underlag og etasjeskillere, det være seg betong, hulldekker, eller trebjelkelag. Dette er løsningen for prosjekter med behov for trinnlydsdemping, men begrensninger på tilgjengelig byggehøyde. weber.floor 4955 Trinnlydsmatte er kun 3 mm tykk, som gjør konseptet ideelt for rehabilitering av boliger hvor man ønsker å forbedre trinnlydsdempingen, og for næringsbygg med moderate lydkrav. Trinnlydsmatten kan også benyttes i våtromsoppbygning. Løsningen er kvalitetssikret i SINTEF Byggforsk sitt lydlaboratorium, med utmerkede resultater.

Med Weber.floor gulvavretting som bærelag, får man et gulv som egner seg for de fleste typer belegg. Velg mellom flytende parkett, tregulv, flis/klinker, tepper, gulvbelegg eller Weber Designgulv.

Om løsningen

Oppbygging:

1. Parkett, flis/klinker, gulvbelegg, Weber Designgulv, Weber Industrigulv (til lav belastning)
2. 25 mm weber.floor 120 Reno, 140 Nova, Gulvavretting Normal, Gulvavretting Hurtig
3. weber.floor 4945 Glassfibernett/Basaltnett
4. 3 mm weber.floor 4955 Trinnlydsplate i mineralull (plastbelagt på begge sider)
5. Kantlist mot alle vegger og andre faste konstruksjoner
6. Underlag/etasjeskiller

Fakta

Belastningsklasse Kategori A & B – NS-EN 1991-1-1
Egenvekt: g = 0,5 kN/m2
Trinnlydsforbedringstall ΔL’n,w = 19 dB - Klasse C – NS 8175
Byggehøyde: fra 28 mm

Vær oppmerksom på

 • Kantlist må legges mot alle vegger, søyler og vertikale oppstikk som rørgjennomføringer, piper etc. For å forhindre flanketransmisjon fra avrettingsmassen må kantlistene beholdes og det må legges en myk fuge mellom belegg og gjennomføringene.
 • Gjennomføringer som lages etter at gulvet er lagt på, løses på tilsvarende måte for å hindre lydlekkasjer gjennom disse.
 • Innervegger skal monteres på dekket før lydgulvet legges. Veggene må monteres på myk svill for å forhindre lydtransmisjoner fra vegg til gulv.
 • Ved bruk av andre trinnlydsmatter enn denne må man selv fremskaffe teknisk dokumentasjon på lydegenskapene.
 • Ved bruk i næringslokaler bør gulvet armeres med basaltnett.
 • Se gjeldende produktdatablader for mer informasjon.

Merk

 • Ved bruk av weber.floor 120 Reno kan overflaten belegges etter 1 døgn og bør belegges innen ca. 1 uke, eller gjøre tiltak pga. rask uttørking.
 • Ved bruk av weber.floor 140 Nova kan overflaten belegges etter ca. 1-9 uker.
 • Dette vil imidlertid avhenge av sjikttykkelse og de lokale uttørkingsforhold.

Mer informasjon

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du på www.weber-norge.no, i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette løsningsbladet) benytter denne informasjone

Kalkulasjon

Mengdeberegning for avretting av gulv med Weber-produkter.
Test vår nye kalkulator her.

Teknisk informasjon

Dokumentasjon

Send eller last ned