Weber Lydgulv Bolig QT - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Lydgulv Bolig QT

Løsningsfordeler

 • Helt rette og knirkefrie gulv
 • Rask fremdrift
 • Ingen sjauing og tunge løft
 • Testet av SINTEF

En rasjonell og solid gulvløsning for trebjelkelag, som kombinerer trinnlydsdemping og fremdrift på en imponerende måte.

Med lett og effektiv platemontasje med Quadro-takk trinnlydsplater i EPS-T, unngår man tradisjonell sjauing og tunge løft. Kantlist legges mot alle vegger og faste konstruksjoner for å unngå flanketransmisjon. Ved behov kan det også legges elektriske varmekabler på armeringsnett, evt krampe vannbåren varmerør direkte til platene. Underlaget er dermed klart for Weber gulvavretting, som blir gulvets bærende sjikt.

Med gulvavretting fra Weber får man et helt rett gulv, klart for de fleste type overgulv som gulvbelegg, parkett, flis, Weber Designgulv, tepper etc. Det er det vi kaller full interiørarkitektonisk frihet.

Om løsningen

Oppbygging

 1. Parkett, flis, belegg e.l. 
 2. 40 mm Weber Gulvavretting
 3. Evt. K131 armering v/behov
 4. 25 mm Quadro-takk EPS-T Trinnlydsplater
 5. Weber Kantlist
 6. Lydisolerende trebjelkelag* 

* Det forutsettes at bjelkelaget utføres i henhold til Byggforskserien 522.511

 

 

Fakta

Byggehøyde fra 65 mm
Kapasitet gulv: q=3 kN/m2 Q=2 kN
Egenvekt løsning: 80 kg / m2
Forventede lydverdier**
    Trinnlyd: L’n,w < 50 dB
    Luftlyd: R’w > 60 dB

Weber gulvavretting

 • Weber gulvavretting er sementbaserte materialer med høyt polymerinnhold. På lik linje med andre sementbaserte materialer, som betong og pussystemer, kan svinnspenninger i materialet under herde- og tørketiden føre til riss i overflaten.
 • På grunn av strukturelle bevegelser og rystelser i bygningsmassen kan eksisterende riss i undergulvet over tid videreføres opp og bli synlige som riss i overflaten. Riss er mye basert på hvordan undergulvet beveger seg. Konstruksjoner som vegger og gulv kan bevege seg, og dette kan nødvendigvis påvirke gulvet og riss forekomme.
 • Riss opp til ca. 0,5 mm vil ikke påvirke funksjonaliteten til gulvet og kan derfor ikke sees på som en utseendemessig feil ved gulvet, og er ingen reklamasjonsgrunn.

Vær oppmerksom på

 • Kantlist må legges mot alle vegger, søyler og vertikale oppstikk som rørgjennomføringer, piper etc. For å forhindre flanketransmisjon fra avrettingsmassen må kantlistene beholdes og det må legges en myk fuge mellom belegg og gjennomføringene.
 • Gjennomføringer som lages etter at gulvet er lagt på, løses på tilsvarende måte for å hindre lydlekkasjer gjennom disse.
 • Innervegger monteres med fordel direkte på gulvspon før lydgulvet legges. Ved montering av innervegger på ferdig avrettet gulv, er det viktig at forankringen ikke punkterer lydgulvet ved bruk av for lange plugger eller skruer. Maks forankringsdybde = tykkelse på avretting. Merk også fare for å punktere vannbåren varmerør og andre installasjoner i avrettingen. • Våre erfaringer og dokumentasjon er basert på trinnlydsplater fra Glava eller Schutz Quadro-takk.
 • Ved bruk av andre trinnlydsplater enn disse må man selv fremskaffe teknisk dokumentasjon på lydegenskapene.
 • Løsningen har begrenset kapasitet for belastning. Maks punktlast er 200 kg på 50x50 mm. Vi anbefaler derfor at løsningen utføres så sent som mulig i byggeprosessen, for å unngå tung belastning i byggeperioden. Ved høyere punktbelastning enn 200 kg, må det legges ut fordelingsplater, minst 12 mm, på gulvet.

Merk

 • Ved bruk av weberfloor 120 Reno kan overflaten belegges etter 1 døgn og bør belegges innen ca. 1 uke, eller gjøre tiltak pga. rask uttørking.
 • Ved bruk av weberfloor 140 Nova kan overflaten belegges etter ca. 1-9 uker., dette vil imidlertid avhenge av sjikttykkelse og de lokale uttørkingsforhold. • For å optimalisere tørketiden forutsetter et godt uttørkingsklima på ca. +20°C, 50% RF og en god luftutskiftning. Ved lavere temperatur eller høyere luftfuktighet vil tørketiden forlenges.
 • Unngå å utsette gulvoverflaten for trekk og direkte sollys i 3 dager etter legging.
 • Foreligger spesifikke krav til RF % i ferdig gulvkonstruksjon, kontakt Weber for råd om riktig materialvalg

Brosjyrer

Weber.floor gulvløsninger

Kalkulasjon

Mengdeberegning for avretting av gulv med Weber-produkter.
Test vår kalkulator her.

Dokumentasjon

Produktdatablad (PDF)

Send eller last ned