Weber Lydgulv - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Lydgulv

Løsningsfordeler

  • Et komplett system for lydisolasjon
  • Økonomisk
  • Rask å installere

Hvis du ser etter en lydgulvløsning som er økonomisk og rask å installere, det være seg til boliger eller kontor; her har du løsningen.

Weber Lydgulv er en gjennomprøvd og sikker løsning for trinnlydsisolering av gulvkonstruksjoner. Løsningen egner seg godt på alle typer underlag og etasjeskillere, det være seg betong, hulldekker, Leca Byggeplank eller trebjelkelag.

Løsningen er kvalitetssikret i SINTEF Byggforsk sitt lydlaboratorium, med utmerkede resultater. Med Weber.floor gulvavretting som bærelag, får du et gulv som egner seg for de fleste typer belegg. Velg mellom flytende parkett, tregulv, fliser, tepper eller gulvbelegg.

Om løsningen

Oppbygging:

1. Parkett, flis/klinker, gulvbelegg, tepper, Weber Designgulv e.l.
2. 25 mm weber.floor 120 Reno, 140 Nova
3. weber.floor 4945 Glassfibernett
4. weber.floor 4940 Fiberduk
5. 20-50 mm Trinnlydsplate i mineralull 25/35 mm Trinnlydsplate Quadro-takk
6. weber.floor 4960 Kantlist mot alle vegger og andre faste konstruksjoner
7. Underlag/etasjeskiller

Fakta

Belastningsklasse Kategori A & B – NS-EN 1991-1-1

Egenvekt: g = 0,6 kN/m2

Trinnlydsforbedringstall ΔL’n,w = 28 dB - Klasse C – NS 8175

Byggehøyde: fra 45 mm

Vær oppmerksom på

Vær oppmerksom på

  • Kantlist må legges mot alle vegger, søyler og vertikale oppstikk som rørgjennomføringer, piper etc. For å forhindre flanketransmisjon fra avrettingsmassen må kantlistene beholdes og det må legges en myk fuge mellom belegg og gjennomføringene.
  • Gjennomføringer som lages etter at gulvet er lagt på, løses på tilsvarende måte for å hindre lydlekkasjer gjennom disse. Innervegger skal monteres på dekket før lydgulvet legges. Veggene må monteres på myk svill for å forhindre lydtransmisjoner fra vegg til gulv.
  • Våre erfaringer og dokumentasjon er basert på trinnlydsplater fra Glava, Rockwool eller Schutz Quadro-takk.
  • Ved bruk av andre trinnlydsplater enn disse må man selv fremskaffe teknisk dokumentasjon på lydegen-skapene.

Merk 

  • Ved bruk av weber.floor 120 Reno kan overflaten belegges etter 1 døgn og bør belegges innen ca. 1 uke, eller gjøre tiltak pga. rask uttørking.
  • Ved bruk av weber.floor 140 Nova kan overflaten belegges etter ca. 1-9 uker.
  • Dette vil imidlertid avhenge av sjikttykkelse og de lokale uttørkingsforhold.

Mer informasjon

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du på www.weber-norge.no, i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette løsningsbladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

Kalkulasjon

Mengdeberegning for avretting av gulv med Weber-produkter.
Test vår kalkulator her.

Dokumentasjon

Produktdatablad (PDF)

Send eller last ned