Weber Gulvavretting Hurtig - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Gulvavretting Hurtig

Weber Gulvavretting Hurtig
Weber Gulvavretting Hurtig

Produktfordeler

  • Støvredusert
  • Fiberforsterket - egnet for varmegulv
  • Pumpbar - rask og ergonomisk legging
  • Både til fallbygging og avretting
  • Selvtørkende - lavalkalisk

Støvredusert, fiberforsterket, selvtørkende, avrettingsmasse. Egner seg til varmegulv og fallbygging. Sjikttykkelse 4-50 mm.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber Gulvavretting Hurtig er en støvredusert, fiberforsterket, pumpbar selvtørkende avrettingsmasse for gulv. Materialet krever en lett mekanisk bearbeiding med tannsparkel for å få en slett overflate som er tilstrekkelig for legging av gulvbelegg. Materialet leveres som tørt pulver bestående av aluminatsement, slaggsement, sand, kompletterende bindemiddel samt tilsetningsstoffer. Vann tilsettes på arbeidsplassen. Produktet er fritt for kasein og er fuktskadestabilt. Materialet er tilpasset for bruk i Webers blandepumper.

Til innvendig bruk.

Underlag

Betong/-elementer, lettbetong, tregulv, gulvsponplater, gulvgipsplater, bjelkelag av Leca® Byggeplank, flis/naturstein, homogen PVC og flytende gulvkonstruksjoner.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0017

PR-nummer: 317624

EGENSKAPER
Materialforbruk Forbrukstall: 5 mm = 8,5 kg/m², 10 mm = 17 kg/m² (Materialforbruk i henhold til GBR, tredjepartskontrollert av RISE)
Påføringstemperatur +10-25°C
Herdetid for gangtrafikk 2-3 timer
Beleggbar 1-3 døgn (Opp til 30 mm 1 døgn, opp til 40 mm 2 døgn, opp til 50 mm 3 døgn)
Minimum tykkelse 4 mm (6 mm på lettbetong)
Maksimum tykkelse 50 mm (20 mm på lettbetong)
Til innvendig bruk Ja
Til utvendig bruk Nei
Vannbehov 3,6 liter pr 20 kg sekk (18% av tørrvekt)
Tverrgående overflatestrekkfasthet >1,0 N/mm² (MPa)
Trykkfasthet Klasse C25 EN 13813
28 døgn: Middelverdi >25 N/mm² (MPa) EN 13892-2
Bøyestrekkfasthet Klasse; F6 EN 13813
28 døgn: Middelverdi >6 N/mm² (MPa) EN 13892-2
Svinn 28 døgn: <0,5 mm/m EN 13454-2
Flyt etter Weber Standard 200-220 mm (Weber standard flytring 68x35 mm)
Fysiske egenskaper Brannklasse: A2fl-s1 EN 13501-1
Kjemiske egenskaper Herdet materiale: pH ca. 10,5-11
Fiber Ja
Ekspansjon <0,05%
Slitasjemotstand mot rullende kontorhjul RWFC klasse: RWFC250 (ved sjikttykkelse 4-50 mm) EN 13892-7

FORPAKNING
20 kg sekk - 960 kg pr pall

Bruksområde

Weber Gulvavretting Hurtig anbefales for alle små og litt større avrettingsjobber i boliger, kontor og offentlige bygg innendørs. Kan med fordel brukes til elektrisk- eller vannbåren varmegulv. Materialet har et bredt bruksområde spesielt egnet for fallbygging i våtrom, legging på krevende underlag som bordgulv, underlag med lav overflateholdfasthet og luftspaltende matte samt flytende gulv. I våtrom skal det alltid påføres membran oppå avrettingsmassen. Gulvavretting Hurtig gir et godt undergulv for alle typer belegg, med unntak av herdepaster og limt parkett- eller heltregulv. Belegg kan legges etter 1-3 døgn etter legging. Produktet kan ikke ligge som et ferdig slitesjikt. Sjikttykkelse 4-50 mm.

Tørke-/herdetid

Gangbar etter 2-3 timer.
Beleggbar 1-3 døgn etter legging i henhold til følgende: 1 døgn opp til 30 mm tykkelse, 2 døgn opp til 40 mm tykkelse, 3 døgn opp til 50 mm tykkelse.

Gulvavretting Hurtig skal alltid belegges/tildekkes senest en uke etter påføring.

Lagring

6 måneder i tørre rom og ubrutt forpakning.

Utførelse

Forbehandling av underlag

FORBEREDELSER
Som regel anbefales en enkel nivellering av gulvet før avrettingsarbeidet utføres. For å oppnå foreskrevne toleranser bør underlaget med hensyn til planhet, svanker og bulninger (målelengde 2 m) og retning oppfylle foreskrevne toleranser for ferdig overflate. Avviker toleransene med henhold til ujevnheter (målelengde 2 m) fra foreskrevne toleranser for ferdig overflate bør gulvet "punktes opp" på egnet måte. Ekstreme lav- og høydepunkter markeres. Man kan med fordel bruke weber Nivåpinner. For å ved leggingsarbeidet kompensere for lav- og høydepunktene passerer man med blandebøtten eller slangen langsommere eller raskere ved de respektive ujevnhetene.

Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett, olje, løse partikler eller andre forurensinger som kan forhindre vedheften. Underlagets overflateholdfasthet bør være >0,5 N/mm² (MPa). Betongunderlag primes med weberfloor 4716 Primer som spes ut med 3 deler vann og kostes inn i underlaget. Unngå dammer. For øvrige underlag følg anvisningene i produktdatabladet til weberfloor 4716. Primeren skal ha tørket og dannet film før utlegging av Gulvavretting Hurtig. Underlagets temperatur ved legging skal overstige +10°C. Overflaten på underlaget skal være tørr og luftfuktigheten skal gi god uttørking i lokalene, da det ellers foreligger risiko for luftporer. Tar det mer enn 3 til 4 timer for primeren å tørke og danne film indikerer dette at uttørkingsforholdene er for dårlige, alternativt at underlaget ikke er i stand til å absorbere primeren. Temperaturen i underlaget skal overstige +10°C før og etter avretting. For beste arbeidsresultat bør temperaturen i arbeidslokalet ligge mellom +10°C og +25°C.
Sekkede materialer bør før leggingstidspunktet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt materiale medfører risikoen for at visse tilsetningsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen. For høy temperatur forandrer massens flytegenskaper, f.eks. at massen får en kortere bearbeidningstid og setter seg for tidlig.

Blanding

HÅNDLEGGING
Blanding skjer i større blandekar eller mikser med plass for 3-4 sekker (passelig volum 75-100 liter). Gulvavretting Hurtig blandes med 18% vann, 3,60 liter pr 20 kg sekk. Hell først i en del av vannet i blandekaret. Tilsett deretter pulveret. Sett blandekaret i undertrykk med en støvsuger når sekkene tømmes i blandekaret. Dette reduserer støvdannelsen. Hell i resten av vannet og bland massen sammen til en homogen og klumpfri lettflytende masse. Bland med drill og visp i min. 2 minutter.

MASKINELL PÅFØRING
Bruk Weber blandepumpe. Vannmengden stilles inn på 18% vann. Ved blanding skal massens vanninnhold alltid kontrolleres med en flytprøve. Ved riktig vanninnhold skal flytprøven være 200-220 mm (i henhold til Weber standard, 68x35 mm flytring). Ved flytprøven skal det også kontrolleres at massen henger godt sammen, er homogen og fri fra seperasjon. NB! tilsett aldri mer vann enn nødvendig for å få et godt resultat. Overdosering av vann gir lavere holdfasthet hvilket blant annet gir en svakere overflate samt høyere krymp hvilket øker risikoen for sprekkdannelse.

Påføring

HÅNDLEGGING
Ved utlegging helles avrettingsmassen over i mindre blandebøtter. Deretter fordeles massen ut i lengder med blandebøtten parallellt med en kortvegg. Hell neste lengde i den foregående for å få en best mulig sammenflyt. Sjikttykkelsen kan kontrolleres ved å stikke en tommestokk ned i den ferske massen på gulvet. Massen bearbeides og jevnes med en tannet sparkel eller disser for å oppnå en plan overflate. I romtemperatur kan massen bearbeides i ca. 20 minutter. Det kan forenkle jobben om man er to personer som jobber sammen, en som blander og en som heller massen ut og bearbeider den på gulvet.

MASKINELL PÅFØRING
Massen pumpes ut på underlaget i lengder. Hver ny lengde legges i de gamle så raskt som mulig, slik at massen kan flyte sammen til et jevnt sjikt. Under legging bearbeides overflaten lett med en tannet sparkel eller disser for å oppnå en plan overflate. Lengdebredden tilpasses etter blandepumpens kapasitet og sjikttykkelse. Lengden bør normalt ikke overstige 10 meter uten særskilt avgrensning. Stilles det høye krav til planhet er det spesielt viktig at lengdebredden er liten. Som avgrensere brukes Weber Stengelist. Snorslå alltid en rett linje ved montering av stengelist. Vær nøye med å tette tilstrekkelig rundt sluk før legging for å unngå tetting av sluk og avløpsrør. Den halvherdede avrettingsmassen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige justeringer. Etterjusteringer etter at massen har herdet krever avansert slipeutstyr.

LEGGING MED FALL
Reduser vannmengden slik at konsistensen på massen blir tregtflytende. Legg ut massen ved fallets høyeste punkt og la massen flyte ned mot lavpunktene. Bruk en flatsparkel og trekk opp overskudd av masse ved lavpunktene mot høypunktene til massen slutter å flyte. Høye fall bygges fortrinnsvis i flere omganger med mellomliggende priming.

Etterbehandling

Ved flytende konstruksjoner bør gulvet tildekkes med gulvbelegg innen en uke alternativt primes dagen etter legging med weberloor 4716 Primer utspedd 1:5, med 1 del primer og 5 deler vann, for å minimere risikoen for sprekkdannelse og kantreising.

Vær oppmerksom på

Før belegging skal man alltid forsikre seg om at bjelkelagskonstruksjonen er tilstrekkelig uttørket. Som en retningslinje for bjelkelagets uttørking kan anbefalingene i Norsk Standard benyttes. På tørt underlag er Gulvavretting Hurtig beleggbar 1-3 døgn etter legging i henhold til følgende: 1 døgn opp til 30 mm tykkelse, 2 døgn opp til 40 mm tykkelse, 3 døgn opp til 50 mm tykkelse. Overflaten har da herdet tilstrekkelig for at belegg kan limes til overflaten. Den angitte tørketiden forutsetter et godt uttørkingsklima på ca. +20°C, 50% RF og et visst luftutbytte. Tregulv og andre typer fuktømfintelige gulvbelegg bør som regel alltid legges med egnet fuktsperre. Gulvavretting Hurtig er karakterisert som selvtørkende hvilket innebærer at en tidlig overflateholdfasthet oppnås og at overskuddsvannet bindes kjemisk på sikt. Dette muliggjør tidlig legging av belegg forutsatt at RF% i underliggende konstruksjon ikke overstiger anbefalt verdi i henhold til Norsk Standard. Foreligger spesifikt krav på RF% i ferdig gulvkonstruksjon ta kontakt med Weber innen slik måling skjer. Følg lim- og beleggleverandørens anvisninger.

Praktiske råd

Ved flersjiktslegging skal priming utføres mellom respektive sjikt. Vent minst 24 timer (+20°C, 50% RF) innen priming skjer og kontroller at overflaten er så tørr at primeren suges inn i underlaget. Blandingsforhold på nylagt avrettingsmasse: weberfloor 4716 Primer utspedd med 5 deler vann. Total tykkelse ved flersjiktslegging får ikke overstige maks tykkelse på produktet.

Weber Gulvavretting Hurtig går utmerket å bruke med gulvvarme, både elektrisk og vannbåren. Elektrisk gulvvarme får imidlertid ikke være påslått to døgn før til en uke etter legging av avrettingsmassen (ved flislegging får elektrisk gulvvarme normalt slås på først 28 døgn etter fuging av flisene). Vannbåren gulvvarme får være påslått med omgivende temperatur ved legging av avrettingsmassen. En uke etter legging kan varmen økes gradvis til driftstemperatur. Vær imidlertid nøye med å tilse at Weber Gulvavretting Hurtig får tørke ut innen gulvbelegging skjer.

Omkringliggende fukt: Ved omkringliggende fukt eller der materialet vil bli langvarig utsatt for høye fuktverdier, kontakt Weber før materialvalg tas.

Angitt minste sjikttykkelse 4 mm refererer til lokale høypunkter (mindre topper). Ved legging av større flater som er nogenlunde plane anbefales en sjikttykkelse på ca. 12 mm for å oppnå et optimalt resultat.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet:
www.weber.se/kvalitet-och-miljo/verksamhetspolicy-och-certifikat/miljo-iso-14001.html

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Filmer

Oppbygging av gode våtrom. Trinn 1 b: legg gulv med avrettingsmasse