Weber Gulvavretting Normal - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Gulvavretting Normal

Weber Gulvavretting Normal
Weber Gulvavretting Normal

Produktfordeler

  • Fiberforsterket
  • Støvredusert
  • Kommer i 20 kg sekk

Weber Gulvavretting Normal er en støvredusert, fiberarmert, normaltørkende, sementbasert avrettingsmasse til alle typer underlag.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber Gulvavretting Normal er en støvredusert, fiberforsterket, sementbasert avrettingsmasse for alle typer underlag. For å få en helt slett overflate, kreves en lett bearbeiding med tannsparkel. Materialet leveres i 20 kg sekker med tørt pulver. Kornstørrelse <3,0 mm. Produktet er fritt for slagg og kasein og er fuktskadestabilt.

For innvendig bruk.

Underlag

Som underlag er både ny og gammel betong egnet, så vel som betongelementer, tregulv, sponplater, lettbetong, Leca Byggeplank og flis og klinker. Underlaget skal alltid være rent og fritt fra støv, fett, olje og andre løse partikler og forurensinger. For ny betong er det viktig at man fjerner sementhuden på betongen. Underlagets overflatefasthet bør være >0,5 MPa.  På alle underlag hvor Weber Gulvavretting Normal legges med vedheft, skal det primes først med weber.floor 4716 Primer. Se datablad for primeren for hvordan ulike underlag primes. Primeren skal danne film før weber Gulvavretting Normal påføres.

Underlagets temperatur skal alltid være over +10°C, og overflaten må være tørr.  

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0016

PR-nummer: 323827

EGENSKAPER
Materialforbruk Forbrukstall: 5 mm = 8,5 kg/m², 10 mm = 17 kg/m²
Påføringstemperatur +10-25°C
Vannbehov 4,2 liter pr 20 kg sekk (21% av tørrvekt)
Tverrgående strekkfasthet >1,0
Tykkelse 5-50 mm
Trykkfasthet Klasse C20 EN 13813 28 døgn
Middelverdi 26 N/mm² (MPa) EN 13892-2
Bøyestrekkfasthet Bøyestrekkfasthet klasse F5 EN 13813
28 døgn Middelverdi 6 N/mm² (MPa) EN 138922
Svinn 28 døgn: <0.04 mm/m EN 134542
Fysiske egenskaper Brannklasse: A2fl-s1
Slitasjemontasje RWFC klasse: RWFC250 (ved sjikttykkelse 5-50 mm) EN 13892-7

Bruksområde

Weber Gulvavretting Normal kan brukes for alle små og litt større avrettingsjobber i boliger. Produktet er egnet for alle typer underlag, både med vedheft og som flytende gulv i sjikttykkelser 5-50 mm. Det er godt egnet til bruk med elektrisk- eller vannbåren gulvvarme. I våtrom skal det alltid påføres membran oppå avrettingsmassen.

Weber Gulvavretting Normal er et godt underlag for alle typer belegg, med unntak av epoksy og limt parkett- eller heltregulv. Belegg kan legges etter en ukes tørketid pr cm tykkelse på avrettingsmassen. Produktet kan ikke ligge som et ferdig slitesjikt.  

Tørke-/herdetid

Gangbar etter: 3 timer

Lagring

Lagres tørt. Lagringstid er 6 måneder fra produksjonsdato i ubrutt forpakning.

Utførelse

Forbehandling av underlag

For best resultat, skal alltid temperaturen i arbeidslokalet være mellom +10-25°C. Unngå trekk og direkte sollys. Sekkene med materiale bør ha romtemperatur før de benyttes. Sterkt nedkjølt pulver vil medføre at alle tilsetningsstoffene ikke løser seg tilstrekkelig ut under utblanding. Høye temperaturer vil gjøre at massen flyter dårligere og kan bli fort hard.

NIVELLERING
For å sikre at gulvet blir helt flatt, anbefales det en enkel nivellering av gulvet før avretting, spesielt ved store høydeforskjeller. Marker ut høy og lavpunkter, slik at det er lett å se hvor man skal ha mer og mindre masse på under påføring av Weber Gulvavretting. Man kan med fordel bruke weber Nivåpinner.

Blanding

Blanding gjøres med drill og visp i en blandebøtte. Weber Gulvavretting Normal blandes med ca 4,2 liter vann pr 20 kg sekk. Hell først vannet i blandekaret, tilsett deretter pulveret. Bland deretter massen sammen til en homogen og klumpfri, lettflytende masse. Blandingstiden er ca 2 minutter.

Påføring

Massen helles fra blandebøtten og fordeles i lengder parallelt med en kortvegg. Hell neste lengde i den foregående for å få en best mulig sammenflyt. Tykkelsen kontrolleres ved å stikke en tommestokk ned i massen på gulvet. Massen bearbeides og jevnes med en tannet sparkel. I romtemperatur kan massen bearbeides i ca 20 minutter. Det er lettest å gjøre jobben om man er to som jobber sammen, en som blander og en som heller massen ut på gulvet.

Etterbehandling

På Weber Gulvavretting Normal skal tørke 1 uke pr cm tykkelse før man legger belegg.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet:
www.weber.se/kvalitet-och-miljo/verksamhetspolicy-och-certifikat/miljo-iso-14001.html
 

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Filmer

Oppbygging av gode våtrom. Trinn 1 b: legg gulv med avrettingsmasse