weberfloor 120 Reno - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 120 Reno

weberfloor 120 Reno
weberfloor 120 Reno

Produktfordeler

  • Miljøvennlig. Lavere CO2-avtrykk
  • Støvredusert
  • Egnet for varmegulv
  • Fiberforsterket
  • Selvtørkende, selvutjevnende
  • Pumpbar – rask og ergonomisk legging
  • Både fallbygging og tynnsparkling
  • Lav egenemisjon
  • Lavalkalisk

Avretting og rehabilitering av betongunderlag og andre faste underlag, til oppbygging av lydgulv og flytende konstruksjoner. Til bruk i boliger, kontorer, næringsbygg og offenlige lokaler. Kan legges for hånd, med blandepumpe eller pumpebil.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.floor 120 Reno DR er en støvredusert, selvtørkende, fiberforsterket og pumpbar avrettingsmasse for gulv. Materialet leveres som tørt pulver bestående av aluminatsement, sand, kompletterende bindemiddel samt tilsetningsstoffer. Vann tilsettes på byggeplassen. Produktet er fuktskadestabilt, samt slagg- og kaseinfritt. weber.floor 120 Reno DR er tredjepartssertifisert av SP og er P-merket.

Underlag

Lettbetong, flis/klinker, tre/gulvsponplater, gulvgipsplater, homogen PVC, flytende gulvkonstruksjoner, bjelkelag av Leca Byggeplank

Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, olje og fett, løse partikler eller andre forurensninger som kan redusere vedheften. Underlagets overflatefasthet bør være >0,5 N/mm2 (MPa). Svake og sviktende underlag, f.eks. type asfaltgulv som ikke kan forankre avrettingssjiktets svinnbevegelser, må fjernes i sin helhet. Temperaturen i underlaget skal overstige +10°C før og etter avretting.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0281

PR-nummer: 321505

EGENSKAPER
Materialforbruk 1 mm = 1,75 kg/m2
5 mm = 8,75 kg/m2
10 mm = 17,5 kg/m2
Forbrukstall (ifølge GBR målemetode)
 
Påføringstemperatur +10-25°C  
Herdetid
For gangtrafikk 2-3 timer  
Beleggbar 1-3 døgn Opp til 30 mm 1 døgn
Opp til 40 mm 2 døgn
Opp til 50 mm 3 døgn
 
Minimum tykkelse 4 mm (6 mm på lettbetong)  
Maksimum tykkelse 50 mm (30 mm på lettbetong) På lettbetong: Sjikttykkelser over 30 mm og flater >10 m2 armeres med stålarmeringsnett eller lignende.
Vannbehov 3,6 liter pr. 20 kg sekk Vannmengden kan reduseres ved fallbygging i eksempelvis våtrom.
Bruksområde
For innendørs bruk Ja  
For utendørs bruk Nei  
Trykkfasthet
Trykkfasthet klasse C30 EN 13813
28 døgn Middelverdi 39 N/mm2 (MPa) EN 13892-2
Bøyestrekkfasthet
Bøyestrekkfasthet klasse F7 EN 13813
28 døgn Middelverdi 9 N/mm2 (MPa) EN 13892-2
Svinn
28 døgn <0,5 mm/m EN 13454-2
Utflyt
Vanninnhold 3,6 liter pr. 20 kg sekk 18%
Flyteevne 215-225 mm Weber standard (ring 68x35 mm)
Flyteevne 135-145 mm Gamle SS 923519 (ring 50x22 mm)
Tverrgående strekkfasthet >1,5 N/mm2 (MPa) Se Weber manual for feltmålinger
Fysiske egenskaper
Densitet 2000 kg/m3 Ferdig uttørket produkt levert med Weber FBG pumpebil
Branntekniske egenskaper/brannklasse A2fl s1 EN 13501-1
Kjemiske egenskaper
pH i herdet materiale ca. 11  
Fiber Ja  
Slitasjemotstand
Motstandsevne mot rullende kontorhjul, RWFC klasse RWFC 250 (ved tykkelse 4-50 mm) EN 13892-7
Tekniske godkjenninger
P-merking klasse P2  

Leveringsform

FORPAKNING
20 kg sekker på plastdekte paller (48 sekker pr. pall – 960 kg pr. pall), 1000 kg storsekk og bulk (løst materiale)

Bruksområde

weber.floor 120 Reno DR anbefales til innendørs bruk for renovering av boliger, kontorer og offentlige forvaltning der det er behov for korte tørketider. Den kan med fordel anvendes til varmegulv, elektrisk eller vannbåren. Produktet har et bredt bruksområde, og er også egnet til legging på underlag som bordgulv, underlag med lav overflatefasthet og luftspaltende matte. Sjikttykkelse 4-50 mm.

weber.floor 120 Reno DR er beregnet som underlag for de fleste typer belegg og skal ikke ligge som et ferdig slitesjikt. Belegget bør legges så snart forholdene ligger til rette. Før belegging skal avrettingssjiktet forbehandles (ved f.eks. sliping, rengjøring, priming) i henhold til beleggleverandørens anvisninger. Dersom weber.floor 120 Reno DR ligger åpen, uten belegg, utover den nødvendige uttørkingstiden eller benyttes som arbeidsplattform eller transportsone under byggeprosessen, er riktig rengjøring spesielt viktig for å få et tilfredsstillende underlag for belegget.

Tørke-/herdetid

weber.floor 120 Reno DR er gangbar etter ca. 2-3 timer. Før belegging skal man alltid forsikre seg om at bjelkelagskonstruksjonen er tilstrekkelig uttørket. Som tommelfinger¬regel for bjelkelagets uttørking kan anbefalingen i Norsk Standard benyttes. På tørt underlag er weber.floor 120 Reno DR beleggbar ca. 1-3 døgn etter legging avhengig av sjikttykkelse: opp til 30 mm 1 døgn, opp til 40 mm 2 døgn og opp til 50 mm 3 døgn. Overflaten er da tilstrekkelig herdet for at belegg skal kunne limes til overflaten. Den angitte tørketiden forutsetter et godt uttørkingsklima på ca. +20°C, 50% RF og en god luftutskiftning. Tregulv og andre fuktømfintlige belegg bør som regel alltid belegges med en egnet fuktsperre, følg beleggleverandørens anvisninger.

weber.floor 120 Reno DR er karakterisert som selvtørkende hvilket innebærer at en tidlig overflatefasthet oppnås og at overskuddsvannet bindes kjemisk over tid. Dette muliggjør tidlig belegging forutsatt at RF % i underliggende konstruksjon ikke overstiger anbefalte verdier i henhold til Norsk Standard.

Unngå å utsette gulvoverflaten for trekk og direkte sollys i 3 dager etter legging.

Foreligger spesifikke krav til RF % i ferdig gulvkonstruksjon innen belegging skjer, kontakt Weber før materialvalg tas.

Lagring

6 måneder fra produksjonsdato i uåpnet forpakning i tørre rom.

Utførelse

Forbehandling av underlag

FORBEREDELSER
Som regel anbefales en nivellering av gulvet før avrettingsarbeidet gjennomføres. Avviker gulvtoleransene med hensyn til ujevnheter (2 m målelengde) og helning fra foreskrevne toleranser for det ferdige undergulvet bør gulvet ”punktes opp” på egnet måte, f.eks. med Weber Høydemarkører.
Vær nøye med å tette sprekker i underlaget, ved gjennomføringer, ved overganger gulv/vegg mm. Tetting kan skje med f.eks. weber.floor 4040 Combi Rapid DR eller lateksmasse.

FORBEHANDLING AV UNDERLAG
Underlaget bør mekanisk rengjøres for å fjerne urenheter som kan redusere vedheften og deretter støvsuges. Underlaget må primes grundig. Sluk, avløp etc. må tildekkes og avgrenses med weber.floor 4965 Stengelist. Betongunderlag primes med weber.floor 4716 Primer, utspedd 1:3 med 1 del primer og 3 deler rent vann, påføres på underlaget med rull, kost eller primerpumpe. For øvrige underlag følg anvisningene i produktdatabladet for weber.floor 4716 Primer. Funksjonen til primeren er å forbedre vedheften til underlaget, forhindre luftbobler og hindre for rask uttørking av massen før herding. Primeren skal ha tørket og dannet film før utlegging av weber.floor 120 Reno DR. Med hensyn til primerens filmdannelse og temperatur skal underlagets temperatur overstige +10°C. Overflaten på underlaget skal være tørr og luftfuktigheten skal gi god uttørking i lokalene, da det ellers foreligger risiko for luftporer i weber.floor materialet. Tar det mer enn tre til fire timer for primeren å tørke og danne film kan det være risiko for dårlig uttørking.

For beste arbeidsresultat bør omgivende lufttemperatur i arbeidslokalet være +10-25°C. Det er nødvendig med litt ventilasjon i arbeidslokalet, men vinduer og åpninger bør være tilstrekkelig lukket for å unngå trekk og direkte sollys under og etter påføring. Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt material medfører risiko for at visse tilsettingsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen. For høy temperatur i materialet forandrer massens flyteegenskaper, f.eks. at massen får en kortere bearbeidingstid og setter seg for tidlig.

Blanding

HÅNDLEGGING
Blanding skjer i større blandekar eller mikser med plass for 3-4 sekker (passelig volum 60-80 liter). weber.floor 120 Reno DR blandes med 3,6 liter vann pr. 20 kg sekk. Hell først en del av blandevannet i blandekaret og tilsett deretter pulveret. Sett blandekaret i undertrykk med en støvsuger når sekkene tømmes i blandekaret, dette reduserer støvdannelsen. Hell i resten av blandevannet og bland deretter massen sammen til en homogen og klumpfri lettflytende masse. Blanding skjer med drill og visp (propell eller turbinvisp). Blandingstiden er min. 2 minutter.

MASKINELL LEGGING
Ved maskinell legging brukes Webers automatiske blandepumper. Vannmengden stilles inn på 18% vanninnhold. Riktig vanninnblanding kontrolleres kontinuerlig med flyteprøve, se flyteevne etter Weber standard i tabell under. Ved korrekt vanninnhold skal flyteprøven ifølge Weber standard (flytering 68x35 mm) være 215-225 mm eller 135-145 mm ifølge gamle SS 923519 (flytering 50x22 mm). Ved flyteprøven skal det også kontrolleres at massen henger godt sammen, er homogen og fri for separasjon.

Ved legging av fall kan vannmengden reduseres noe.

Det er viktig å tilsette riktig vannmengde siden overdosering av vann vil redusere overflatefastheten, øke svinnet og fremme segregering. Omvendt så vil redusert vannmengde øke viskositeten. Temperaturen på den ferdigblandede massen bør være +10-30°C. Ferdigblandet masse er bearbeidelig i ca. 15-20 minutter under optimale arbeidsforhold, men ytterligere vann må ikke tilsettes i ferdigblandet masse. Ferdigblandet masse vil være bearbeidelig betraktelig kortere ved for høy temperatur.

Verktøy og maskiner rengjøres for ferskt materiale med vann. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

Påføring

HÅNDLEGGING
Ved utlegging helles avrettingsmassen over i mindre blandebøtter. Deretter helles den ut på underlaget i lengder parallelt med en kortvegg og bearbeides lett med stålsparkel, tannet sparkel eller piggrulle for å oppnå en plan overflate. Ved romtemperatur kan avrettingsmassen bearbeides i ca. 20 minutter.

MASKINELL LEGGING
Avrettingsmassen pumpes ut på underlaget i lengder. Hver ny lengde legges i den foregående så raskt som mulig for å få en best mulig sammenflyt av massen. Under legging jevnes og bearbeides overflaten lett med stålsparkel, tannet sparkel eller piggrulle for å oppnå en plan overflate, og unngå eventuelt skum i overflaten og render fra slangeføringen. Lengdebredden tilpasses etter blandepumpens kapasitet og sjikttykkelse. Lengden bør normalt ikke overstige 6-10 meter uten særskilt avgrensning. Ønsker man å få et gulv som er ekstremt plant er det spesielt viktig at lengdebredden er liten. Til avgrensing benyttes weber.floor 4965 Stengelist. Snorslå alltid en rett linje ved montering av stengelist. Vær nøye med å tette tilstrekkelig rundt sluk før legging, for å unngå å tette igjen sluk og avløpsrør. Den halvherdede avrettingsmassen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige justeringer. Etterjusteringer etter at massen har herdet krever avansert slipeutstyr.

LEGGING AV FALL
Reduser vannmengden så at konsistensen blir tregtflytende. Legg ut avrettingsmassen ved fallets høyeste punkt og la massen renne ned mot lavpunktet. Bruk en flatsparkel og trekk opp overskudd av masse ved lavpunktet mot høypunktet til massen slutter å flyte. Høye fall egner det seg å bygge opp i flere omganger med priming i mellom.

Etterbehandling

Ved flytende konstruksjoner bør gulvet tildekkes med belegg innen en uke alternativt primes senest dagen etter med weber.floor 4716, utspedd 1:5 med 1 del primer og 5 deler rent vann, for å redusere sprekkdannelser og kantreisning.

Praktiske råd

FLERSJIKTSLEGGING
Ved legging av flere sjikt, skal priming alltid utføres mellom respektive sjikt. Vent minst 24 timer innen priming foretas, og kontroller at overflaten er så tørr at primeren suges inn i underlaget. Total sjikttykkelse ved flersjiktslegging får ikke overstige 50 mm for at angitte tørketider skal gjelde. Blandingsforhold weber.floor 4716 Primer ved priming på nylagt avrettingsmasse: Første strøk utspedd 1:5 med 1 del primer og 5 deler vann og andre strøk utspedd 1:3 med 1 del primer og 3 deler vann.

OMKRINGLIGGENDE FUKT
Ved omkringliggende fukt eller der materialet vil bli langvarig utsatt for høye fuktverdier, kontakt Weber før materialvalg tas.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
Det er utarbeidet emisjonsdokumentasjon for produktet.

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet:
www.weber.se/kvalitet-och-miljo/verksamhetspolicy-och-certifikat/miljo-iso-14001.html

EPD og ECOproduct (MAT1):
EPD registreringsnummer: S-P-00651.
Det er utarbeidet en ECOproduct rapport for produktet.
www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/epd-og-ecoproduct.html

Kvalitetskontroll

Produktet er P-merket, i henhold til SP/SITACs krav for P-merking av gulvavrettingsmasser og CE-merket. P-merking er en tredjepartssertifisering som utføres av SP/ SITAC. Gjennom P-merking sikres både miljø og kvalitetsaspekter av uavhengig part. I sertifiseringen inngår omfattende kontroller og kravgrenser av produktet med hensyn til innemiljøaspekter, fasthet- og funksjonsegenskaper. En årlig oppfølging gjøres hos leverandøren for å forsikre at stilte krav oppfylles. Følgende egenskaper prøves og må oppfylle stilte krav for at produktet skal kunne bli P-merket:

• Emisjonsprøvinger med krav til maksimal avdunsting av lettflyktige organiske forbindelser (TVOC), formaldehyd og ammoniakk
• Lukttest med krav til opplevd lukt
• Tekniske egenskapsprøvinger og klassifisering av trykkfasthet og bøyestrekkfasthet
• Funksjonsprøving med klassifisering av heftfasthet og motstandsdyktighet mot rullende stolhjul
• Funksjonsprøving med krav til maksimal avdunsting av sekundære emisjoner for gulvkonstruksjon

Et P-merket produkt kan ikke inneholde kasein.

Ansvar

Da det ved hvert tilfelle er ulike forhold og forutsetninger som gjelder, kan Saint-Gobain Byggevarer AS ikke være ansvarlig for annet enn den informasjonen som gis i dette produktdatabladet. Eksempel på informasjon og forhold som ligger utenfor Saint-Gobain Byggevarer AS sitt ansvar (være seg dette særskilt påpekes eller ikke), innebærer lagring, konstruksjon, bearbeidelse, samvirkeeffekt med andre produkter, arbeidsutførelse og lokale forhold. Informasjonen som er gitt i dette produktdatablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre mottak- og egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.