Weber Støpemørtel Bad - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Støpemørtel Bad

Weber Støpemørtel Bad
Weber Støpemørtel Bad

Produktfordeler

  • Hurtigherdende selvtørkende
  • Velegnet med både bunn- og toppmembran
  • God varmeledningsevne med varmekabler

Mørtel til støping av badegulv både med bunnmembran og toppmembran.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber Støpemørtel Bad er laget av lavalkalie sement, gradert sand samt vannreduserende og plastiserende tilsetningsstoffer.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP_NO_M28117893

PR-nummer: 93047

EGENSKAPER
Materialforbruk 1 sekk 25 kg mørtel gir ca. 13 liter ferdig masse.
Påføringstemperatur over 5°C
Anbefalt tykkelse Med heft 2-6 cm, armert flytende 4-10 cm
Vannbehov 2,0 liter pr. 25 kg sekk
Tilslag Natursand 0-2 mm
Densitet God komprimering: 1964 kg/m³ Moderat komprimering: 1819 kg/m³ Ingen komprimering: 1617 kg/m³
Trykkfasthet 1 døgn: ca. 11 MPa
7 døgn: ca. 32 MPa
28 døgn: ca. 42 MPa
Bøyestrekkfasthet 1 døgn: ca. 2,4 MPa
7 døgn: ca. 5,4 MPa
28 døgn: ca. 7,1 MPa

RELATIV FUKTIGHET (RH) %

  Ensidig uttørking Forseglet prøve  
Prøvealder RH Prøvealder RH
1dg 92% 1dg 94%
7dg 82% 7dg 81%
28dg 71% 28dg 75%
90dg 58% 90dg 58%

 

Bruksområde

Weber Støpemørtel Bad kan benyttes til alle slags støpearbeider ute og inne. Mørtelen er spesielt velegnet til støping av våtromsgulv både med bunnmembran eller toppmembran (smøremenbran), med eller uten gulvvarmeanlegg. Mørtelen er testet i samvirke med varmekabel og har meget gode varmeledningsdata.

STØPETYKKELSE
Utført med heft til underlaget ( se under avsnitt blanding): 2-6 cm.
Utført som armert, flytende konstruksjon på plast eller isolasjon: 4-10 cm.

Tørke-/herdetid

Gangbar etter ca. 12 timer

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Blanding

Beste blandeutstyr er tvangsblander, men kraftig drill/visp kan også benyttes.

BLANDING
Mørtelen blandes maskinelt i 5-10 min. i tvangsblander. Bland først mesteparten av vannet sammen med 3/4 deler av tørrmassen til det er godt blandet, og deretter siste rest av tørrmassen til jordfuktig konsistens. Bruk siste rest av vannet dersom det er behov. Støping må bare utføres når temperaturen er over +5oC.

VANNTILSETNING
Vannforbruk ved støping for å få en selvtørkende støpemasse: 2,0 liter pr. 25 kg sekk. Massen kan blandes med litt høyere vannforbruk, men dette medfører at massen ikke blir selvtørkende, og lengre tørketid må påregnes. Under utstøping må massen komprimeres godt.

Påføring

FAST FORANKRET
Weber Støpemørtel Bad limes fast med Weber REP 05 Heftbro eller Weber Epoxylim. Elles festes med heftslemming (gysing) av Weber Mørteltilsetning/vann og Weber Støpemørtel Bad. Deretter støpes ut vått i vått. Armering benyttes dersom det er praktisk mulig.

FLYTENDE GULV ARMERT
Weber Støpemørtel Bad legges ut som bunnstøp med tykkelse 2 - 3 cm som komprimeres godt. Deretter legges ut armeringsnett og kablene festes til dette mens massen fortsatt er fersk. Så snart som mulig etterpå støpes ut øverste sjikt av Weber Støpemørtel Bad og komprimeres godt, senest dagen etter. ( Husk eventuell forvanning).

Uansett utførelse må gulvet snarest mulig dekkes med plast som beholdes på til fliser eller smøremembran eller belegg legges.

Etterbehandling

Grunnet selvuttørking vil toppmembran kunne påføres allerede dagen etter støping dersom temperaturen er gunstig ( over +10oC). Dersom membran ikke legges dagen etter, sørg for at støpen blir tildekket med plast snarest mulig.

Praktiske råd

Varmekabel settes på tidligst etter 28 døgn.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Merknader

Varmekonduktivitet Lamdaverdi W/mK:

• God komprimering:      1,059
• Moderat komprimering: 0,904
• Ingen komprimering:     0,660

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet.

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet:
www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe.html

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Filmer

Oppbygging av gode våtrom. Trinn 1 a: støping av gulv