weber.floor 170 Varmegulv - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 170 Varmegulv

weber.floor 170 Varmegulv
weber.floor 170 Varmegulv

Produktfordeler

  • Lavtbyggende varmegulv
  • Nybygg og rehab
  • Rask installasjon

Lettflytende avrettingsmasse som omgir den elektriske kabelen på en effektiv måte, noe som bl.a. reduserer risikoen for overoppheting.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.floor 170 Varmegulv er en lettflytende avrettingsmasse som omgir den elektriske kabelen på en effektiv måte, noe som bl.a. reduserer risikoen for overoppheting. Materialet krever en lett mekanisk bearbeiding med en tannet sparkel for å oppnå tilstrekkelig jevnhet før det legges belegg. Materialet leveres som tørt pulver og består av spesialsement, sand, kompletterende bindemiddel og tilsetningsmiddel. Vann tilsettes på byggeplassen. Materialet er selvuttørkende og fuktskadestabilt.

Til innvendig bruk.

Underlag

Betong/elementer, tregulv/bord, sponplater, homogen PVC og flis/klinker.

Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/slam, fett, olje og andre løse partikler og forurensinger som kan redusere vedheften. Betongunderlag primes med weber.floor 4716 Primer, utspedd med 3 deler vann. For øvrige underlag følg anvisningene på produktdatabladet til weber.floor 4716 Primer. Primeren skal ha tørket og dannet film før utlegging av weber.floor 170 Varmegulv. Med hensyn til primerens filmdannelse og temperatur skal underlagets temperatur overstige +6°C. Overflaten på underlaget skal være tørr og luftfuktigheten skal gi god uttørking i lokalene, da det ellers foreligger risiko for luftporer i weber.floor 170 Varmegulv materialet. Tar det mer enn tre til fire timer for primeren å tørke og danne film kan det være risiko for dårlig uttørking. Temperaturen i underlaget skal overstige +10°C før og etter avretting.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0018

EGENSKAPER
Materialforbruk Forbrukstall (ifølge GBR):
1 mm = 1,7 kg/m2
5 mm = 8,5 kg/m2
10 mm = 17 kg/m2
Minimum tykkelse 2 mm
Maksimum tykkelse 30 mm
Anbefalt tykkelse 2-30 mm (skal det legges flis/ klinker på avrettingsmassen, kan reduseres til 5 mm over varmekabler
PRnummer 19692
Heftfasthet 1,0 N/mm2
Trykkfasthet 28 døgn: >28 N/mm2
Bøyestrekkfasthet 28 døgn 6 N/mm2
Svinn 28 døgn <0,5 mm/m
Flyt etter Weber standard 220235 mm Weber standard metode 99:03 (flytering 35x68 mm)

Bruksområde

weber.floor 170 Varmegulv anbefales til innstøping av varmekabler og varmematter. Materialet har god varmestabilitet, noe som gjør det mulig å sette på varmen relativt tidlig.

UTFØRELSE AV LAVTBYGGENDE VARMEGULV MED AVRETTINGSMASSE
I henhold til Byggebransjens Våtromsnorm angis visse krav med hensyn til innstøping av varmekabler. Avrettingssjiktet over varmekabelen skal være dimensjonert slik at sjikttykkelsen mellom overkant av ferdig gulv og overkant varmekabel skal være min. 10 mm. På brennbare underlag som f.eks. bordgulv eller sponplater skal det være et brannhemmende sjikt på min. 5 mm. Kontroller også svikten i underlaget. Sterkt sviktende underlag bør avstives (anbefalt bjelkeavstand ca 30 cm). Installasjon av varmekabel skal utføres av en autorisert installatør.

VÅTROM
I våtrom med gulvvarme og fliser, skal det alltid påføres membran ovenpå avrettingsmassen. Vær oppmerksom på at dersom avrettingsmassen blir lagt på gamle gulvbelegg etc, kan det oppstå riss og sprekkdannelser i varmegulvsjiktet.

Tørke-/herdetid

TØRKETID OG PÅSETTING AV VARME
Før belegging skal man alltid forsikre seg om at bjelkelagskonstruksjonen er tilstrekkelig uttørket. Som en retningslinje for bjelkelagets uttørking kan anbefalingene i Norsk Standard benyttes. På tørt underlag er weber.floor 170 Varmegulv beleggbar 1–3 døgn etter legging (10 mm pr. døgn). Overflaten er da tilstrekkelig herdet for at belegg skal kunne limes til overflaten. Den angitte tørketiden forutsetter et godt uttørkingsklima på ca. +20°C, 50% RF og en god luftutskifting. For fuktømfintelige belegg, f.eks. tregulv, følg beleggleverandørens anvisninger. weber.floor 170 Varmegulv er selvuttørkende, hvilket innebærer at en tidlig overflatefasthet oppnås og overskuddsvannet bindes kjemisk på sikt. Dette muliggjør tidlig belegging forutsatt at RF % i underliggende konstruksjon ikke overstiger anbefalt verdi i henhold til Norsk Standard. Varmen i gulvet kan settes på med forsiktighet én uke etter at avrettingsmassen er påført. Når gulvvarmen har vært slått av i lengre tid, må oppvarmingen til driftstemperatur alltid skje med en viss forsiktighet.

Gangbar etter 2-3 timer.

Lagring

Opptil 6 måneder i tørre rom.

Utførelse

Forbehandling av underlag

For best arbeidsresultat bør temperaturen i arbeidslokalet være mellom +10–25°C. Unngå trekk og direkte sollys. Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt materiale medfører risiko for at visse tilsetningsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen. For høy temperatur i materialet forandrer massens flytegenskaper, f.eks. at massen får en kortere bearbeidingstid og setter seg for tidlig.

Blanding

HÅNDLEGGING
Blandingen skjer i større blandekar eller mikser med plass til 3 – 4 sekker (passende volum 75– 100 liter). weber.floor 170 Varmegulv blandes med 4,5 liter vann pr. 25 kg sekk (18%). Hell først i en del av vannet i blandekaret. Tilsett deretter weber.floor 170 Varmegulv pulveret. Sett gjerne blandekaret i undertrykk med en støvsuger når sekkene tømmes i blandekaret. Dette reduserer støvdannelsen. Hell i resten av vannet og bland massen sammen til en homogen og klumpfri, lettflytende masse. Blanding skjer med drill og propellvisp (blandetid ca. 2 min.). Ved fallbygging i våtrom reduseres vanninnholdet med ca. 10%.

Påføring

HÅNDLEGGING
Ved utlegging helles avrettingsmassen over i mindre blandebøtter. Deretter fordeles massen ut i lengder med blandebøtten parallellt med en kortvegg, og bearbeides og jevnes med en tannet sparkel for å oppnå en plan overflate. I romtemperatur kan massen bearbeides i ca. 20 min.

LEGGING AV FALL
Reduser vannmengden slik at konsistensen blir relativt tregtflytende. Legg ut avrettingsmassen ved fallets høyeste punkt og la massen renne ned mot lavpunktet. Bruk en sparkel og dra opp overskuddet av masse ved lavpunktet mot det høyeste punktet til massen slutter å flyte. Høye fall bygges enklest opp i flere omganger med mellomliggende priming.

Sikkerhet/miljø

Miljøanvisninger

  • Lav alkalitet
  • Fungerer som sperresjikt mot alkalier
  • Kretsløpstilpassede råvarer
  • Kaseinfri
  • Lav egenemisjon

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.