weberfloor 4042 Paste Fine DR - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4042 Paste Fine DR

weberfloor 4042 Paste Fine DR
weberfloor 4042 Paste Fine DR

Produktfordeler

  • Pastakonsistens
  • Finsparkling
  • Raskt beleggingbar

Finsparkel til skrapsparkling, større reparasjoner og flekking.

Generelt

Produktbeskrivelse

weberfloor 4042 Paste Fine DR er en finsparkel med pastakonsistens. Produktet inneholder aluminatsement som er lavalkalisk. kornstørrelse < 0,5 mm. 

Underlag

Betong, treunderlag, flis/klinker, lettbetong, gulvgipsplater. Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett, olje og andre løse partikler som kan redusere vedheften. Underlagets overflatefasthet bør overstige 0,5 N/mm² (MPa). Underlaget kan med fordel primes med weberfloor 4716 Primer, men det er ikke påkrevd. Se eget produktdatablad for weberfloor 4716 Primer. Underlagets temperatur skal overstige +10°C.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0003

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,3 kg/mm og m²  
Herdetid
Brukstid Ca 20 min.  
Påføringstemperatur Temperatur i lokale og underlag skal være +10-25°C.  
Gangbar Ca 1-2 timer  
Anbefalt tykkelse 0-2 mm Lokalt opp til 5 mm
Vannbehov  28-30 % Ca 3,6-3,9 liter pr 13 kg sekk
For innendørs bruk Ja  
For utendørs bruk Nei  
Trykkfasthet
Klasse C20 EN 13982-2
Middelverdi 26 MPa EN 13813
Bøyestrekkfasthet
Klasse F6 EN 13813
Middelverdi 8,5 MPa EN 13892-2
Fysiske egenskaper
Brannklasse A2fl-s1 EN 13501-1
Kjemiske egneskaper
pH i uttørket materiale Ca 11  
Slitasjemotstand
Klasse RWFC 250 (i tykkelse 1-5 mm) EN 13813
EMISJONER
Ammoniakk 1 døgn < 5 μg / m², h (28 døgn)
Formaldehyd 1 døgn < 5 μg / m², h (28 døgn)
TVOC 28 døgn < 200 μg / m², h
TVOC sammensatt konstruksjon 26 uker Forhold testprøve/ref. prøve < 0,3
Brukstid Ca 10 min.

Bruksområde

weberfloor 4042 anbefales for finsparkling i sjikttykkelse 0-5 mm. Den kan også brukes til utlegging av vegger, tak og til trapper innendørs. Produktet skal ikke brukes i lokaler med vedvarende relativ fuktighet over 95% RF. Vær oppmerksom på spesielle krav for det aktuelle belegget, følg beleggleverandørens anvisninger. Når den sparklede overflaten er herdet og eventuelt slipt, utgjør den et ferdig undergulv til de fleste gulvbelegg.

Tørke-/herdetid

Gangbar etter ca 1-2 timer.

Lagring

Opptil 12 mnd. i tørre rom.

Utførelse

Forbehandling av underlag

For best arbeidsresultat bør temperaturen i arbeidslokalet være +10-25°C. Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt material medfører risiko for at visse tilsetningsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen.

Blanding

weberfloor 4042 blandes med ca 3,6-3,9 liter vann pr 13 kg sekk (28-30% av tørrmaterialets vekt). Hell først i en del av vannet i blandebøtten. Tilsett deretter weber.floor 4042. Sett blandebøtten i undertrykk med en støvsuger når sekken tømmes i blandebøtten. Dette reduserer støvdannelsen. Hell i resten av blandevannet og bland massen sammen til en pastalignende konsistens. Blanding skjer med drill og visp (blandetid min. 2 minutter). Ferdigblandet masse er bearbeidlig i ca. 10 minutter. Ytterligere vann må ikke tilsettes i ferdigblandet masse.

Påføring

Den ferdigblandede massen fordeles på gulvet med en slett stålsparkel. Eventuell finjustering i form av sliping, sikling eller ytterligere finsparkling kan utføres så snart massen har herdet tilstrekkelig.

Etterbehandling

weberfloor 4042 er gangbar etter ca. 1-2 timer. Før belegging skal man alltid forsikre seg at selve underlaget er tilstrekkelig uttørket. weberfloor 4042 er klar til belegging etter ca. 3 timer i sjikt 0-2 mm og etter ca. 1 døgn i sjikt 2-5 mm, følg beleggleverandørens anvisninger. Den oppgitte tørketiden forutsetter gode uttørkingsforhold med +20 °C, 50% RF og en viss luftutskiftning.

Praktiske råd

Verktøy og maskiner rengjøres med vann.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Produktet kan virke irriterende på hud og øyne. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet:
www.weber.se/kvalitet-och-miljo/verksamhetspolicy-och-certifikat/miljo-iso-14001.html

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.