Weber Gulvavretting Industri - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Gulvavretting Industri

Weber Gulvavretting Industri
Weber Gulvavretting Industri

Produktfordeler

  • Pumpbar - Rask og ergonomisk legging
  • Hurtigherdende - muliggjør rask installasjon
  • Plane gulv - vedlikeholdsvennlige gulv
  • Ferdig slitesjikt - høy bestandighet mot mekaniske belastninger
  • Egnet som underlag for herdeplaster

Pumpbar, selvtørkende sementbasert avrettingsmasse med høy fasthet. Beregnet som ferdig slitesjikt i lokaler med lett industribelastning eller som underlag for herdeplastbelegg.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber Gulvavretting Indstri er en pumpbar, hurtigherdende, sementbasert avrettingsmasse basert på spesialsement, sand, kompletterende bindemiddel samt tilsettingsstoffer. Materialet oppnår høy
overflatefasthet allerede etter 1 til 3 døgn. Den ferdige overflaten varierer i overflatestruktur og farge avhengig av aktuelle råvarer, blandings- og leggeforhold. Weber Gulvavretting Industri er karakterisert Polymermodifisert: CT-C30-F7-AR0,5 i henhold til EN 13813. Materialet er tilpasset for bruk i Webers blandepumper.

Underlag

Betong
Betongelementer
Flis/Naturstein

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0309-NO

PR-nummer: 608372

EGENSKAPER
Materialforbruk Forbrukstall: 5 mm = 8,5 kg/m², 10 mm = 17 kg/m² (Materialforbruk i henhold til GBR, tredjepartskontrollert av RISE)
Påføringstemperatur +10-25 °C
Herdetid for gangtrafikk 2-4 timer
Herdetid for forsiktig trafikk 1 døgn
Herdetid for full trafikk 1 uke
Min. tykkelse 5 mm (8 mm ved belegging med limt homogent tregulv)
Maks. tykkelse 40 mm
For utendørs bruk Nei
For innendørs bruk Ja
Vannbehov 3,6-3,8 liter pr. 20 kg sekk (18-19%)
Tverrgående strekkfasthet > 2 N/mm² (MPa) etter 28 døgn
Trykkfasthet Klasse: C30 EN 13813
28 døgn: Middelverdi 36 N/mm² (MPa) EN 13892-2
Bøyestrekkfasthet Klasse: F7 EN 13813
28 døgn: Middelverdi 9 N/mm² (MPa) EN 13892-2
Svinn 28 døgn: <0.05 mm/m EN 13454-2
Flyt etter EN 12706 120-135 mm
Flyt etter Weber Standard 200-230 mm (Weber standard flytring 68x35 mm)
Flyt etter SS923519 135-150 mm (Flytring 50x22 mm)
Fysiske egenskaper Brannklasse: A2fl-s1 EN 13501-1
pH i uttørket materiale Ca. 11
Slitasjemontasje Slitasjemotstand mot rullende stålhjul i henhold til BCA klasse AR0,5 EN 13892-4


FORPAKNING

20 kg sekk
40 sekker pr. pall = 800 kg

Bruksområde

Weber Gulvavretting Industri er beregnet som toppsjikt i lokaler med lett industribelastning, industrigulv med hovedsakelig gang trafikk, rullende trafikk med jekketraller samt enkle truckbevegelser. Materialet anbefales for avretting av gulv i industrilokaler som skal belegges med herdeplastbaserte belegg som epoxy og akrylbelegg, og også som avretting og underlag for weberfloor 4610 Industry Top eller weberfloor 4630 Industry Lit på gulv med ekstra høye belastninger. Weber Gulvavretting Industri anbefales fremst på underlag av betong som rengjøres for forurensninger. Sjikttykkelse 5-40 mm.

Weber Gulvavretting Industri anbefales også som underlag for limt homogent tregulv der krav til underlagets overflatestrekkfasthet er minst 2 N/mm² (MPa) i sjikttykkelse 8-40 mm.

Tørke-/herdetid

Produktet kan overflatebehandles etter 1 døgn pr. cm tykkelse. For optimalt uttørkingsklima kreves en temperatur i lokalet på +20 °C og 50% RF, og et visst luftutbytte.

Gangbar etter 2-4 timer
Tid før lett trafikk ca. 1 døgn
Tid før normal trafikk ca. 1 uke

Lagring

6 måneder i tørre rom og ubrutt forpakning.

Utførelse

Forbehandling av underlag

FORBEREDELSER
Ved legging på frie overflater i industrilokaler anbefales en avveiing av gulvet før beslutning angående avrettingsbehov samt markering av nivå for ferdig gulv før avrettingsarbeidet påbegynnes. For å oppnå foreskrevne toleranser bør underlaget med hensyn til planhet, svanker og bulninger (målelengde 2 m) og retning oppfylle foreskrevne toleranser for ferdig overflate. Avviker toleransene med henhold til ujevnheter (målelengde 2 m) fra foreskrevne toleranser for ferdig overflate bør gulvet "punktes opp" på egnet måte slik at massen legges ut mot gitte høyder. Man kan med fordel bruke weber Nivåpinner. Ved omsorgsfullt utført høydemarkering kan gulv med ytterst små planhetsavvikelser oppnås.
Underlagets overflateholdfasthet skal være minst 1,5 N/mm² (MPa). Svake og sviktende underlag, f.eks. asfaltgulv som ikke kan forankre toppsjiktets svinnbevegelser, må fjernes. Svinnbevegelser i nystøpt
betong bør ha stanset da riss gjennom avrettingssjiktet ellers kan oppstå. Bevegelsesfuger bør åpnes om de avrettes over. Avrettingsjiktet overbygger ikke bevegelser i underlaget ved f.eks. ekspansjonsfuger eller andre bevegelsesfuger.

Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett, olje, løse partikler eller andre forurensinger som kan forhindre vedheften. Det støvsugde underlaget primes med weberfloor 4716 Primer. Primingen utføres i to omganger. Den første primingen spes ut i forhold 1:5 (1 del primer: 5 deler vann) og kostes inn i underlaget, den andre i forhold 1:3. Unngå dammer. For øvrige underlag se anvisningene på primerforpakningen. Primeren skal ha tørket og dannet film før utlegging av Gulvavretting Industri. Underlagets temperatur skal overstige +10°C. Herdetid og uttørkingstid er sterkt temperaturavhengig. Overflaten på underlaget skal være tørr og luftfuktigheten skal gi god uttørking i lokalene, da det ellers foreligger risiko for luftporer. Tar det mer enn 3 til 4 timer for primeren å tørke og danne film indikerer dette at uttørkingsforholdene er for dårlige, alternativt at underlaget ikke er i stand til å absorbere primeren.

Temperaturen i arbeidslokalet bør ligge mellom +10°C og +25°C. Unngå trekk og direkte sollys. Sekkede materialer bør før leggingstidspunktet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt materiale medfører risikoen for at visse tilsetningsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen. For høy temperatur forandrer massens flytegenskaper, f.eks. at massen får en kortere bearbeidningstid og setter seg for tidlig.

Blanding

HÅNDLEGGING
Blanding skjer i større blandekar eller mikser med plass for 3-4 sekker (passelig volum 60-80 liter). Gulvavretting Industri blandes med 18-19% vann, 3,6-3,8 liter pr. 20 kg sekk. Hell først i en del av vannet i blandekaret. Tilsett deretter pulveret. Sett blandekaret i undertrykk med en støvsuger når sekkene tømmes i blandekaret. Dette reduserer støvdannelsen. Hell i resten av vannet og bland massen sammen til en homogen og klumpfri lettflytende masse. Bland med drill og visp i min. 2 minutter.

MASKINELL PÅFØRING
Bruk Weber blandepumpe. Vannmengden stilles inn på 18-19% vann. Ved blanding skal massens vanninnhold alltid kontrolleres med en flytprøve. Ved riktig vanninnhold skal flytprøven være 200-230 mm (i henhold til Weber standard, 68x35 mm flytring). Ved flytprøven skal det også kontrolleres at massen henger godt sammen, er homogen og fri fra seperasjon. NB! tilsett aldri mer vann enn nødvendig for å få et godt resultat. Overdosering av vann gir lavere holdfasthet hvilket blant annet gir en svakere overflate samt høyere krymp hvilket øker risikoen for sprekkdannelse.

Påføring

HÅNDLEGGING
Ved utlegging helles avrettingsmassen over i mindre blandebøtter. Deretter fordeles massen ut i lengder med blandebøtten parallellt med en kortvegg. Hell neste lengde i den foregående for å få en best mulig sammenflyt. Sjikttykkelsen kan kontrolleres ved å stikke en tommestokk ned i den ferske massen på gulvet. Massen bearbeides og jevnes med en tannet sparkel eller disser for å oppnå en plan overflate. I romtemperatur kan massen bearbeides i ca. 20 minutter. Det kan forenkle jobben om man er to personer som jobber sammen, en som blander og en som heller massen ut og bearbeider den på gulvet.

MASKINELL PÅFØRING
Massen pumpes ut på underlaget i lengder. Hver ny lengde legges i de gamle så raskt som mulig, slik at massen kan flyte sammen til et jevnt sjikt. Under legging bearbeides overflaten lett med en tannet sparkel eller disser for å oppnå en plan overflate. Lengdebredden tilpasses etter blandepumpens kapasitet og sjikttykkelse. Lengden bør normalt ikke overstige 8-10 meter uten særskilt avgrensning. Stilles det høye krav til planhet er det spesielt viktig at lengdebredden er liten. Som avgrensere brukes Weber Stengelist. Snorslå alltid en rett linje ved montering av stengelist. Massens konsistens gjør også at gulvet kan legges med fall opp til ca. 1,5 cm/m. Vær nøye med å tette tilstrekkelig rundt sluk før legging for å unngå tetting av sluk og avløpsrør. Den halvherdede avrettingsmassen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige justeringer. Etterjusteringer etter at massen har herdet krever avansert slipeutstyr.

Etterbehandling

Gulvavretting Industri behøver ikke etterbehandles, men for å redusere absorbsjon av smuss og forenkle rengjøring kan en etterbehandling likevel skje. Behandling kan da skje med f.eks. weberfloor 4720 Vannglass eller Weber Bi-væske/Vannstopp som påføres i 1-2 tynne sjikt med gummiskrape. Unngå dammer som ellers kan forårsake en skjoldete overflate. Overflaten bør ikke tildekkes de første 24 timene etter påføring ellers kan skjolder oppstå. Gulvavretting Industri anbefales også som underlag for herdeplaster. Passende herdetid innen overflatebehandling alternativt herdeplastbelegging kan skje er minst 1-4 døgn avhengig av uttørkingsforhold og sjikttykkelse. Ved liming av tregulv er tørketiden en uke p.r cm sjikttykkelse.

Vær oppmerksom på

Ved legging på tørre underlag i miljø som tillater uttørking og hurtig gjennomherding av avrettingsmassen, ca. +20°C og 50% RF kan belegging av massen skje når overflatefastheten har steget til minst 1,5 N/mm² (MPa). Det bruker å ta 1-4 døgn avhengig av uttørkingsklima og sjikttykkelse. Viktig å notere er at Gulvavretting Industri ikke kan kompensere for allerede fuktige underlag. En korrekt lagt avrettingsmasse bør ikke slipes da sliping kan riskere å redusere overflateholdfastheten. Minste sjikttykkelse ved belegging med herdeplaster bør normalt ikke understige 3 mm, 5 mm om
gulvet kommer til å utsettes for trucktrafikk. Merk at ved storkjøkken stilles særskilte krav som må tas hensyn til ved både valg av herdeplast og dets tykkelse. Vannskadestabilitet: Det herdede materialet har ved vannskade god fuktstabilitet. Ved gjennomfuktning til vannmetning synker holdfastheten under normalverdien. Ved uttørking gjenopptar materialet full holdfasthet.

Praktiske råd

For å kontrollere at materialet håndteres riktig på byggeplassen kan man bestemme holdfastheten ved å teste og måle avrettingssjiktets tverrgående strekkfasthet. Få mer informasjon om test- og målemetode fra Weber. For avrettingssjikt som har herdet 28 døgn i romtemperatur (ca. +20°C) skal tverrgående strekkfasthet være >2 N/mm² (MPa). Angitt overflatestrekkfasthet gjelder en overflate som det ikke er gjort tiltak på. Ved måling etter kortere herdetid eller lavere herdetemperatur må verdien i følge ovenfor reduseres. Belegg: Det herdede materialet utgjør, etter mekanisk bearbeiding i form av sletting av overflaten med tannet sparkel, ved leggingen ferdig gulv for industri med lett belastning eller ferdig underlag for Weber Industrigulv eller for herdeplastbelegg.

Ubehandlede Gulvavretting Industrigulv vedlikeholdes med fremst tørre rengjøringsmetoder, f.eks. tørrmopping. Ved enkelt tilfeller kan de våtrengjøres gjennom f.eks. skuring med pH-nøytrale skuremiddel. Vannmengden ved våtrengjøring skal være begrenset og dammer får ikke forekomme.
Er gulvene overflatebehandlet med weberfloor 4720 Vannglass eller Weber BI-væske/Vannstopp vedlikeholdes de på samme måte som ubehandlede gulv.
Er gulvene overflatebehandlet med annen overflatebehandling beregnet for sementbaserte gulv skal man følge de vedlikeholdsinstruksjoner som følger med den valgte overflatebehandlingsmetoden.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet:
www.weber.se/kvalitet-och-miljo/verksamhetspolicy-och-certifikat/miljo-iso-14001.html

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.