weber.floor 4730N Epoxyimpregnering - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4730N Epoxyimpregnering

weber.floor 4730N Epoxyimpregnering
weber.floor 4730N Epoxyimpregnering

Produktfordeler

  • Vannfortynnbar
  • Løsemiddelfri
  • Støvbinder

Betongimpregnering. Tokomponent, vannfortynnbar.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.floor 4730N Epoxyimpregnering er en tokomponent, vannfortynnbar slitesterk og kjemikaliebestandig epoksyimpregnering. Kan også benyttes som grunning for weber.floor 4735N Epoxymaling.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 85414/85415

EGENSKAPER
Brukstid ca. 60 min v/20 grader, RH=60%
Densitet Egenvekt: 1,02 kg/dm3
Farge Klar transparent. Blank glans.
Materialforbruk 0,150,-20 l/m2/
Fysiske egenskaper Brannklasse: Ingen brannfare, flammepunkt over 100°C

Bruksområde

Weber.floor 4730N Epoxyimpregnering egner seg spesielt godt som støvbinder på ubehandlede betong og andre sementbaserte gulv i bygg og anlegg, f. eks. lagerbygg, industri- og verkstedlokaler, næringsbygg, offentlig bygg og anlegg, tribuneanlegg m.m.

Lagring

Ca 12 måneder i uåpnet originalemballasjen ved frostfri lagring.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være fast, rent og fettfritt. Betongen slipes eller slyngrenses for fjerning av forurensninger, sementslam og finstoff.

Gammel ubehandlet betong infisert med olje, fett og lignende renses først med et emulgerende vaskemiddel.

Impregneringen kan påføres gamle som nye, også fuktige overflater (såfremt disse er sugende).

Blanding

Komponent A (harpiks) røres opp til en jevn farge.
Komponent B (herder) tilsettes og blandes godt inn med drill påmontert røreverk i ca 3 minutter.
Bland ikke større mengder enn det medgår i løpet av en time.

Utførelse

Rengjøring: Lunkent vann, umiddelbart etter bruk.

Påføring

weber.floor 4730N Epoxyimpregnering skal som regel bare benyttes på ubehandlet betong og andre sementbaserte flater. Før nytt strøk påføres må det foregående tørke 8-24 timer. weber.floor 4730N Epoxyimpregnering vil under påføring trenge ned i underlaget. Dermed oppnås en økning i overflatestyrken. Ved impregnering før overmaling med weber.floor 4735N Epoxymaling, gis også malingsfilmen optimal heft. Dette minsker risikoen for avflassing. weber.floor 4730N Epoxyimpregnering påføres med kost eller korthåret rull.

Praktiske råd

Rengjøring: Lunkent vann, umiddelbart etter bruk.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

weber.floor 4730N Epoxyimpregnering inneholder ingen skadelige løsningsmidler. Vær oppmerksom på epoksyallergi for ømfintlige personer. For ytterligere informasjon henvises det til gjeldende Sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.