weber.floor 4735N Epoxymaling - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4735N Epoxymaling

weber.floor 4735N Epoxymaling
weber.floor 4735N Epoxymaling

Produktfordeler

  • Vannfortynnbar
  • Løsemiddelfri
  • Motstandsdyktig mot en rekke kjemikalier

Tokomponent vannfortynnbar epoksymaling.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber.floor 4735N Epoxymaling er en vannfortynnbar, tokomponent epoksymaling for overflatebehandling av betong og andre sementbaserte materialer. Weber.floor 4735N Epoxymaling inneholder ikke skadelige løsningsmidler. Weber.floor 4735N Epoxymaling kombinerer høy slitestyrke med meget god heft til underlaget. Malingen gir forbedret vanntetthet og er motstandsdyktig mot svake syrer, organiske løsningsmidler, kaustisk soda, olje, bensin, bremsevæske m.m.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 85412/85413

EGENSKAPER
Materialforbruk 0,15-0,20 l/m2/strøk
Brukstid Ca 60 min v/20°C og RH = 60%.
Densitet Egenvekt: 1,2 kg/dm³
Farge Grå tilnærmet NCS 3000, Blank glans.
Kjemiske egenskaper Brannklasse: Ikke brannfarlig. Flammepunkt over 100°C

 

Bruksområde

Weber.floor 4735N Epoxymaling er i første rekke beregnet brukt til overflatebehandling av betong og andre semsentbaserte gulv i lagerbygg, industri- og verkstedslokaler, næringsbygg, offentlige bygg og anlegg, tribuneanlegg m.m.

Lagring

Ca 12 måneder i uåpnet originalemballasje og ved frostfri lagring.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Malingen kan påføres gamle som nye, også fuktige overflater (såfremt disse er sugende). Underlaget skal være fast, rent og fettfritt. Betongen slipes eller slyngrenses for fjerning av forurensninger, sementslam og finstoff. Gammel ubehandlet betong infisert med olje, fett og lignende renses først med et emulgerende vaskemiddel. Tidligere malte flater mattslipes. Gammel maling som hefter dårlig fjernes fullstendig. Eventuell sparkling/reparasjon eller oppretting av underlaget foretas med reparasjonssparkel eller reparasjonsmørtel, eventuelt tilsatt fyllstoff, tilslag eller tiksotroperingsmiddel.

Blanding

Komponent A (harpiks) røres opp til en jevn farge. (Bokser med ulike produksjonsnr. må blandes for å unngå nyanseforskjeller).
Komponent B (herder) tilsettes og blandes godt inn med drill påmontert røreverk. Blandingstid ca 3 minutter. Bland ikke større mengder enn det medgår i løpet av 1 time.
Tynning: Inntil 5% vann etter sammenblanding av komponentene.

BLANDINGSFORHOLD
Komponent A : komponent B = 1:1,4 (vekt) Komponent A : komponent B = 1:2,5 (volum)

Utførelse

Tynning: Inntil 5% vann etter sammenblandingenav komponentene.
Rengøring: Lunkent vann, umiddelbart etter bruk.
Brukstid: 1 time (v/20ºC, RH=60%)

Påføring

Weber.floor 4735N Epoxymaling påføres med kost eller korthåret rull. Før nytt strøk påføres må det foregående tørke 8-24 timer. Før belastning: minst 48 timer.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Weber.floor 4735N Epoxymaling inneholder ingen skadelige løsningsmidler. Vær oppmerksom på epoksyallergi for ømfintlige personer. For ytterligere informasjon henvises det til gjeldende Sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.