weber.floor 4740N Epoxycoating - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4740N Epoxycoating

weber.floor 4740N Epoxycoating
weber.floor 4740N Epoxycoating

Produktfordeler

  • Løsemiddelfri
  • God slitestyrke
  • Fugefrie overflater

Tokomponent løsemiddelfri, pigmentert epoxycoating.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber.floor 4740N Epoxycoating er en to-komponent, løsemiddelfri pigmentert epksy for overflatebehandling av betonggulv og andre sementbaserte underlag. Weber.floor 4740N Epoxycoating gir fugefrie og vannfaste flater med god slitestyrke og kjemikalieresistens.

Underlag

Underlaget skal være fast, rent, tørt og fettfritt. Maks restfukt i underlag 4-5% (<97% RF). Betongen slipes eller slyngrenses for fjerning av forurensinger, sementslam og finstoff. Gammel ubehandlet betong infisert med olje, fett o.l. renses først med et emulgerende vaskemiddel. Tidligere malte flater mattslipes. Gammel maling som hefter dårlig fjernes fullstendig.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 85418/85419

EGENSKAPER
Materialforbruk Forbruk: 0,25-0,40 kg/m² pr strøk
Brukstid Ca 30 min ved 20°C
Densitet Egenvekt: 1,4 kg/dm³
Farge Grå, tilnærmet NCS 3000.
Blank blank glans.

 

 

Bruksområde

Weber.floor 4740N Epoxycoating er beregnet brukt som tykkfilmsmaling på lett/middels belastede gulv i industri-, institusjons- og næringsbygg, som lagerbygg, lett produksjon, korridorer, gangarealer, tribuneanlegg mm.

Tørke-/herdetid

Ved 23°C: Støvtørr etter 8 timer, gangbar etter 16 timer og gjennomherdet etter 6 døgn.

Må overmales innen 24 timer.

Lagring

Tørt og frostfritt! 12 måneder lagringsstabilitet i uåpnet emballasje v/lagringstemperatur 5-25°C.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Undergulv av betong eller sementbasert avrettingsmasse primes med Weber.floor 4710N Epoxyprimer. Sparkling/reparasjon: Evt. sparkling/reparasjon eller oppretting av undergulvet foretas med rep-sparkel eller rep-mørtel, evt. tilsatt fyllstoff, tilslag eller tiksotroperingsmiddel.

Blanding

Komponent A (harpiks) røres opp til jevn og ensartet farge. Deretter tilsettes komponent B (herder) som blandes inn med drill påmontert røreverk. Blandetid ca 3 min. til massen har en jevn og homogen konsistens.

Påføring

Weber.floor 4740N Epoxycoating påføres flatene jevnt og fyldig med rull, sparkel eller gumminal. Anbefalt behandling: Primer og to strøk coating.

Etterbehandling

Må overmales innen 24 timer.

Praktiske råd

Til rengjøring benyttes tynner. Herdet materiale fjernes mekanisk.

Sikkerhet/miljø

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.