weberfloor 4670N Marine Base - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4670N Marine Base

weberfloor 4670N Marine Base
weberfloor 4670N Marine Base

Produktfordeler

  • Til de fleste underlag
  • Til fallbygging og for tykkere sjikt
  • Tilfredsstiller brannkrav
  • Hurtigtørkende og kan belegges raskt

Hurtigherdende gulvmørtel for støping innendørs i boligkvarter, våtrom og andre høyt trafikkerte områder (hovedsakelig gangtrafikk) i marine og offshore installasjoner.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.floor 4670 Marine Base er en hurtigherdende gulvmørtel til bruk på stål-, galvanisert stål- og aluminiumsdørk samt på eksisterende betong og flis/klinker. Den har en noe grovere struktur sammenliknet med avrettingsmas¬ser og har behov for priming og finsparkling før legging av gulvbelegg. weber.floor 4670 leveres som tørt pulver, vann tilsettes på byggeplass. Materialet blandes og legges for hånd, oppnår raskt en høy overflatefasthet og er gangbar etter kun 1-3 timer. Fins¬parkling kan skje etter 1 døgn. Merk at herdetiden er avhengig av temperaturen i underlaget og omgivende lufttemperatur i arbeidslokalet samt relativ fuktighet. weber.floor 4670 tilfredsstiller alle branntekniske krav til undergulv for gulvbelegg ombord i skip- og offshoreinstallasjoner i henhold til IMO Res. A.687 (17). Ved bruk i spesielle installasjoner som ikke er dekket i dette produktdatabladet, kontakt Weber for nærmere råd og veiledning. Henvis også til gjeldende nasjonal regulering.

Underlag

Stål, galvanisert stål, aluminium, betong/sementbasert, flis/klinker og finerplater. Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett og olje, løse partikler og andre forurensninger som kan redusere vedheften. Rester av gammel coating og forurensninger bør fjernes mekanisk, f.eks. ved blastring eller flammerensing. Underlagets overflatefasthet bør overstige > 1,0 N/mm2 (MPa). Underlagets temperatur skal overstige +10°C.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0011

PR-nummer: 92610

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,8 kg/mm/m²
Påføringstemperatur Minimum 10°C
Herdetid før gangtrafikk 1-3 timer
Minimum tykkelse 20 mm
Maksimum tykkelse 100 mm
For utendørs bruk Nei
For innendørs bruk Ja
Vannbehov Ca. 2,0 liter pr 25 kg sekk (8%)
Brukstid Ca. 30-40 minutter etter blandet med vann
Heftfasthet til underlaget > 1,0 N/mm² (MPa)
Trykkfastehet Klasse C20 EN 13813
28 døgn: Middelverdi 35 MPa EN 13892-2
Bøyestrekkfasthet Klasse F4 EN 13813
28 døgn: Middelverdi 6,5 MPa EN 13892-2
Svinn 28 døgn: <0,5 mm/m EN 13454-2
Fysiske egenskaper Brannklasse: A2fl s1, A.1/3.1 Primary deck covering, MED EN 135011, IMO FTPC Part 6 og IMO FTPC Annex 2, section 2.2.
Kjemiske egenskaper Herdet material: pH 11

 

Leveringsform

FORPAKNING
25 kg sekker på paller dekket med plast (40 sekker pr pall).

Bruksområde

weberfloor 4670N er egnet for bruk på marine- og offshoreinstallasjoner innendørs i lugarområder, våtrom og andre høyt trafikkerte områder der det stilles krav til rask overflatefasthet for tidlig legging av belegg. weberfloor 4670N anbefales til nybygg og rehabilitering av stål-, galvanisert stål- og aluminiumsdørker med vedheft. Det kan også brukes på eksisterende betong/sementbasert og flis/klinker i rehabiliteringsprosjekter. weber.floor 4670 håndlegges i sjikttykkelser fra 20-100 mm, og den jordfuktige konsistensen gjør det enkelt å legge fall mot sluk, lage mindre ramper etc. weber.floor 4670 er ikke egnet som et ferdig underlag for gulvbelegg, men bør toppes med weber.floor 4660/weber.floor 4690. Det er ikke påkrevd for flis/klinker som kan legges direkte på weber.floor 4670. Kombinasjonen weber.floor 4670 og weber.floor 4660/weber.floor 4690 er egnet som et ferdig undergulv for de fleste typer gulvbelegg som PVC, vinyl, linoleum, flis/klinker, tepper osv.

weber.floor 4670 er beregnet som et undergulv for de fleste typer belegg og skal ikke ligge som et ferdig slitesjikt. Belegget bør legges så snart forholdene ligger til rette. Produktet skal ikke brukes i fuktig miljø over 95% RF. Vær oppmerksom på spesielle krav for det aktuelle gulvbelegget, følg beleggleverandørens anvisninger. Når den sparklede overflaten har herdet og blitt toppet, utgjør den et ferdig undergulv for de fleste typer gulvbelegg. Dersom weber.floor 4670 ligger åpen, ikke tildekket med belegg, utover den nødvendige uttørkingstiden, eller benyttes som en arbeidsplattform eller transportsone under byggeprosessen, er riktig rengjøring spesielt viktig for å få et tilfredsstillende underlag for gulvbelegget når det skal legges.

 

Lagring

Når lagret i uåpnet og intakt emballasje, under tørre forhold, er lagringstiden min. 12 måneder fra produksjonsdato. Ukorrekt lagring kan ha en ugunstig effekt på produktegenskapene. Gammelt materiale bør testes, med anbefalt vannmengde i blandingen, for å vurdere om produktegenskapene er intakte og at materialet herder innen 1-2 timer etter legging. Lengre herdetid indikerer at produktegenskapene har blitt påvirket og materialet burde derfor ikke brukes. Unngå å tilsette mer vann enn anbefalt.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget bør mekanisk rengjøres for å fjerne urenheter som kan redusere vedheften og deretter støvsuges. Underlaget må primes grundig. Sluk, avløp etc. må tildekkes og avgrenses med stengelist. Ståldørk primes med weber.floor 4716 Primer utspedd 5:1 med 5 deler primer og 1 del rent vann, påføres med gumminal, rull, kost eller primerpumpe på underlaget. På eksisterende betong/sementbaserte underlag i rehabiliteringsprosjekter legges weber.floor 4670 før primeren har tørket, ‘vått i vått’. Galvanisert stål- og aluminiumsdørk primes med weber.floor 4710N Epoxyprimer, påføres med gumminal eller rull til underlaget, og mens primeren fortsatt er fersk må den strøs av fullstendig med tørket quartz sand med kornstørrelse 1-2 mm. Etter at primeren har tørket og herdet, skal all resterende sand støvsuges opp og den sandede overflaten bør primes med weber.floor 4716 utspedd 1:3 med 1 del primer og 3 deler rent vann. Dersom det brukes en annen type epoxyprimer bør kompatibiliteten med weber.floor 4670 undersøkes i forkant. Se egne produktdatablader for weber.floor 4716 og weber.floor 4710N. Funksjonen til primeren er å forbedre vedheften til underlaget, forhindre luftbobler og hindre for rask uttørking av massen før herding.

Underlagets temperatur skal overstige +10°C for at primeren skal forme en film. For best arbeidsresultat bør omgivende lufttemperatur i arbeidslokalet være +10-25°C. Det er nødvendig med litt ventilasjon i arbeidslokalet, men vinduer og åpninger bør være tilstrekkelig lukket for å unngå trekk under og etter påføring. Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt material medfører risiko for at visse tilsettingsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen.

Materialet kan brukes i høyere omgivende lufttemperaturer i arbeidslokalet opp mot ca. 40°C. Vær oppmerksom på bearbeideligheten og flytegenskapene til materialet under slike forhold siden brukstiden til produktet sterkt påvirkes av for høy temperatur, f.eks. at flytegenskapene endres og materialet setter seg og herder for raskt. For å kompensere mot for høy temperatur i arbeidslokalet og i underlaget anbefales det å kjøle ned blandevannet med is, men også unngå å bruke materialet i direkte sollys. Materialet i pulverform bør oppbevares i ventilerte rom, men ikke utsatt for direkte sollys.

Blanding

weber.floor 4670 blandes med 2,0 liter rent vann pr 25 kg sekk (8% av tørrmaterialets vekt). Kontroller at massen henger godt sammen, er homogen og fri for separasjon. Det er viktig å tilsette riktig vannmengde siden overdosering av vann vil redusere overflatefastheten, øke svinnet og fremme segregering. Omvendt så vil redusert vannmengde øke viskositeten. Temperaturen på den ferdigblandede massen bør være +10-30°C. Ferdigblandet masse er bearbeidelig i ca. 30-40 minutter under optimale arbeidsforhold, men ytterligere vann må ikke tilsettes i ferdigblandet masse. Ferdigblandet masse vil være bearbeidelig betraktelig kortere ved for høy temperatur.

BLANDING FOR HÅND
Blanding skjer i større blandekar eller mikser (automatblander, tvangsblander, tombola) med plass for 3-4 sekker (passelig volum 60-80 liter). Hell først i en del av blandevannet i blandekaret/mikseren og tilsett deretter weber.floor 4670. Sett blandekaret/mikseren i undertrykk med en støvsuger når sek¬kene tømmes i blandekaret/mikseren, dette reduserer støvdannelsen. Hell deretter i resten av blandevannet og bland massen sammen til en homogen, klumpfri masse med jordfuktig konsistens i mikseren eller med drill og visp i min. 2 minutter.

Påføring

Den ferdigblandede mørtelen fordeles på underlaget og dras av med rettholt på lekt eller stålrør med ønsket tykkelse. Start arbeidet ved rommets kortside. Overflaten kan rives, pusses/filses eller stålglattes etter komprimering. I våtrom og andre rom med fall legges en lekt eller stålrør ved veggen. Mørtelen dras mot sluket eller annet ønsket lavpunkt. Vær nøye med å tette tilstrekkelig rundt sluk, hull osv. før legging for å unngå at sluk og avløpsrør ikke tettes. weber.floor 4670 bør legges innen 24 timer etter at primeren har tørket for å sikre tilstrekkelig vedheft.

HÅNDLEGGING
Ved utlegging helles den ferdigblandede massen over i mindre blandebøtter. Deretter fordeles massen ut i lengder parallelt med en kortvegg og trekkes av med en rettholt på avtrekksbaner. Komprimer og bearbeid massen lett med et slett stålbrett, pussebrett eller filsebrett. Den halvherdede avrettingsmassen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige finjusteringer. Etterjusteringer etter at massen har herdet krever avansert slipeutstyr. Om overflaten skal toppes med weber.floor 4660, weber.floor 4675 eller weber.floor 4690 innen 2-3 dager skal overflaten primes med weber.floor 4716 to ganger, forutsatt at massen har tørket ut tilstrekkelig for at primeren kan trekke ned i massen og danne film. Første strøk utspedd 1:5 med 1 del primer og 5 deler rent vann, og andre strøk utspedd 1:3 med 1 del primer og 3 deler rent vann.

Etterbehandling

På grunn av den grove overflatestrukturen i weber.floor 4670 må materialet finsparkles med weber.floor 4660, weber.floor 4675 eller weber.floor 4690 før legging av gulvbelegg som f.eks. PVC, vinyl, linoleum, tepper osv., men det er ikke påkrevd for flis/klinker. weber.floor 4670 er gangbar etter ca. 1-3 timer. Før gulvlegging skal man alltid forsikre seg om at selve underlaget er tilstrekkelig uttørket. weber.floor 4670 er beleggbar 1 døgn etter legging, forutsatt at gulvbelegget tåler minst 85% RF, følg beleggleverandørens anvisninger. Den angitte tørketiden forutsetter et godt uttørkingsklima på +20°C, 50% RF og en viss luftutskifting. Overflaten kan belegges med flis/klinker i tørre rom etter 4 timer.

Mørtelen skal ikke brukes som ferdig slitesjikt uten gulvbelegg. Belegg gulvet innen 7 dager. Hvis det ikke lar seg gjøre å belegge gulvet innen 7 dager, dekk til gulvet med midlertidig tildekning, som f.eks. plastfolie, vokset papir, fiberduk med plast bakside osv. for å unngå at mørtelen tørker ut for mye, noe som øker risikoen for svinnriss. Sørg for at alle overlapper i den midlertidige tildekningen er forseglet og at overganger gulv-til-vegg er tette. weber.floor 4670 er et selvtørkende produkt, og tørker ut og herder innenifra, hvilket innebærer at det oppnås en tidlig overflatefasthet og at overskuddsvann bindes kjemisk over tid. Hvis ikke overflaten er tildekket i tide vil fukt som avrettingsmassen trenger selv internt for å herde tørke ut i luften. Overflaten kan primes med weber.floor 4716 utspedd 1:5 med 1 del primer og 5 deler rent vann som uttørkingssperre for å forhindre for rask uttørking.

Praktiske råd

Verktøy og maskiner rengjøres for ferskt materiale med vann. Herdet materiale må fjernes mekanisk.
For å kontrollere at materialet har blitt installert i henhold til produsentens anvisninger, er det mulig å måle overflatefastheten. Etter 28 døgns herding skal verdien være > 1,0 N/mm2 (MPa). Kontakt Weber for ytterligere detaljer om målemetode. Avfuktere bør ikke brukes de to første dagene etter legging. Gassfyring bør heller ikke brukes før priming og legging. Vær oppmerksom på sakte uttørking ved lave temperaturer som kan påvirke mørtelens bearbeidelighet.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Da det ved hvert tilfelle er ulike forhold og forutsetninger som gjelder, kan Saint-Gobain Byggevarer AS ikke være ansvarlig for annet enn at den informasjonen som gis her under rubrikken "Produktspesifikasjon" er korrekt. Eksempel på informasjon og forhold som ligger utenfor Saint-Gobain Byggevarer AS sitt ansvar (være seg dette særskilt påpekes eller ikke), innebærer lagring, konstruksjon, bearbeidelse, samvirkeeffekt med andre produkter, arbeidsutførelse og lokale forhold.
Informasjonen som er gitt i dette produktdatabladet bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre mottaks- og egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.