weberfloor 4690N Marine Combi - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4690N Marine Combi

weberfloor 4690N Marine Combi
weberfloor 4690N Marine Combi

Produktfordeler

  • Støvredusert, som reduserer støv ved håndtering og blanding av produktet, og dermed bedrer arbeidsmiljøet
  • Hurtigtørkende og rask beleggbar
  • Siger ikke

For marine og offshore installasjoner i boligkvarter, våtrom og andre lett trafikkerte områder – hovedsakelig gangtrafikk. Kombinert fin-/byggsparkel til finsparkling og fallbygging i våtrom etc. Til større reparasjoner og flekking før belegging.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.floor 4690 Marine Combi er en polymermodifisert, støvredusert og sigefri fin- og byggsparkel med pastakonsistens for bruk til finsparkling og fallbygging på stål-, galvanisert stål- og aluminiumsdørk for sjikttykkelser fra 0,5 til 50 mm. Floor 4690 inneholder aluminatsement som er lavalkalisk. Produktets konsistens kan varieres med vanntilsetningen. Kornstørrelse < 0,5 mm.

Underlag

Stål, galvanisert stål, aluminium, betong/sementbasert, flis/klinker og finerplater. Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett og olje, løse partikler og andre forurensninger som kan redusere vedheften. Underlagets overflatefasthet bør overstige 0,5 N/mm² (MPa) ved finsparkling og 0,8 N/mm² (MPa) ved tykkere sjikt. Ved installasjoner med tyngre belastning bør underlagets overflatefasthet overstige 1 N/mm² (MPa). Underlagets temperatur skal overstige +10°C.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0182

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,55 kg/mm og m²
Påføringstemperatur Minimum 10°C
Herdetid før gangtrafikk 30-60 minutter
Minimum tykkelse 0,5 mm
Maksimum tykkelse 50 mm
For utendøsbruk Nei
For innendørsbruk Ja
Støvredusert Nei
Vannbehov 3,3-3,6 liter pr 15 kg sekk ved byggsparkling (22-24%)
3,6-4,2 liter pr 15 kg sekk ved finsparkling (24-28%)
Brukstid Ca. 5-15 minutter etter blandet med vann
Heftfasthet til underlaget > 0,5 N/mm² ved finsparkling
> 0,8 N/mm² ved fallbygging
> 1,0 N/mm² ved tyngre belastning
Trykkfasthet Klasse C25 EN 13813
28 døgn: Middelverdi 34 MPa EN 13892-2
Bøyestrekkfasthet Klasse F7 EN 13813
28 døgn: Middelverdi 9 MPa EN 13892-2
Svinn 28 døgn: <1,0 mm/m EN 13454-2
Fysiske egenskaper Brannklasse: A2fl-s1 A1301 Primary deck covering, Marine EN 13501-1, IMO FTPC Part 6 og IMO FTPC Annex 2, section 2.2
Slitasjemotstand RWFC 250 (ved tykkelse 1-50mm)
EN 13892-7

 

Leveringsform

FORPAKNING
15 kg sekker med bærehåndtak på paller dekket med plast (36 sekker pr pall).

Bruksområde

weber.floor 4690 Marine Combi beregnes til bruk i marine og offshore installasjoner i lett trafikkerte områder, hovedsakelig gangtrafikk, under gulvbelegg som f.eks. PVC, vinyl, linoleum, flis/klinker, tepper osv. weber.floor 4690 er en kombinert sparkelmasse som anbefales for fallbygging, hulkil og mindre ramper, og finsparkling og flekking før belegging innendørs. Den kan også brukes for reparasjon av hull og andre ujevnheter samt skjøtesparkling av fuger. Produktet skal ikke brukes i fuktig miljø over 95% RF. Vær oppmerksom på spesielle krav for det aktuelle gulvbelegget, følg beleggleverandørens anvisninger. Når den sparklede overflaten har herdet og eventuelt slipt, utgjør den et ferdig undergulv for de fleste typer gulvbelegg.

Lagring

Når lagret i uåpnet og intakt emballasje, under tørre forhold, er lagringstiden min. 12 måneder fra produksjonsdato. Ukorrekt lagring kan ha en ugunstig effekt på produktegenskapene. Gammelt materiale bør testes, med anbefalt vannmengde i blandingen, for å vurdere om produktegenskapene er intakte og at materialet herder innen 1-2 timer etter legging. Lengre herdetid indikerer at produktegenskapene har blitt påvirket og materialet burde derfor ikke brukes. Unngå å tilsette mer vann enn anbefalt.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget bør mekanisk rengjøres for å fjerne urenheter som kan redusere vedheften og deretter støvsuges. Underlaget kan med fordel primes med weber.floor 4716 Primer, men det er ikke påkrevd. Se eget produktdatablad for weber.floor 4716 Primer. Underlagets temperatur skal overstige +10°C. For best arbeidsresultat bør omgivende lufttemperatur i arbeidslokalet være +10-25°C. Det er nødvendig med litt ventilasjon i arbeidslokalet. Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt material medfører risiko for at visse tilsettingsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen.

Materialet kan brukes i høyere omgivende lufttemperaturer i arbeidslokalet opp mot ca. 40°C. Vær oppmerksom på bearbeideligheten til materialet under slike forhold siden brukstiden til produktet sterkt påvirkes av for høy temperatur, f.eks. at materialet setter seg og herder for raskt. For å kompensere mot for høy temperatur i arbeidslokalet og i underlaget anbefales det å kjøle ned blandevannet med is, men også unngå å bruke materialet i direkte sollys. Materialet i pulverform bør oppbevares i ventilerte rom, og ikke utsatt for direkte sollys.

Vær oppmerksom på sakte uttørking på grunn av lav temperatur og/eller dårlig filmdannelse på grunn av høy fuktighet siden det kan føre til luftporer i avrettingssjiktet.

Blanding

weber.floor 4690 Marine Combi blandes med ca. 3,3-3,6 liter rent vann pr 15 kg sekk (22-24% av tørrmaterialets vekt) ved byggsparkling, fallbygging, skjøtesparkling av fuger, reparasjon av hull etc. og 3,6-4,2 liter rent vann pr 15 kg sekk (24-28% av tørrmaterialets vekt) for finsparkling (0,5-1 mm sjikttykkelse). Hell først i en del av blandevannet i blandebøtten, tilsett deretter weber.floor 4690 og hell i resten av blandevannet. Bland massen sammen til en pastalignende konsistens med drill og visp i min. 2 minutter. Sørg for at materialet er korrekt blandet, er homogen og fri for separasjon. Det er viktig å tilsette riktig vannmengde siden overdosering av vann vil redusere overflatefastheten, øke svinnet og fremme segregering. Omvendt så vil redusert vannmengde øke viskositeten. Temperaturen på den ferdigblandede massen bør være +10-30°C. Ferdigblandet masse er bearbeidelig i ca. 5-15 minutter under optimale arbeidsforhold, men ytterligere vann må ikke tilsettes i ferdigblandet masse. Ferdigblandet masse vil være bearbeidelig betraktelig kortere ved for høy temperatur.

Påføring

Den ferdigblandede massen fordeles på gulvet med en slett stålsparkel eller flatsparkel. Eventuell finjustering i form av sliping, sikling eller ytterligere finsparkling kan utføres så snart massen har herdet tilstrekkelig.

Etterbehandling

weber.floor 4690 Marine Combi er gangbar etter ca. 30-60 minutter. Før gulvlegging skal man alltid forsikre seg om at selve underlaget er tilstrekkelig uttørket. weber.floor 4690 er beleggbar etter ca. 2 timer, forutsatt at gulvbelegget tåler minst 85% RF, følg beleggleverandørens anvisninger. Den angitte tørketiden forutsetter et godt uttørkingsklima på +20°C, 50% RF og en viss luftutskifting.

Praktiske råd

Verktøy og maskiner rengjøres for ferskt materiale med vann. Herdet materiale må fjernes mekanisk. Avfuktere bør ikke brukes de to første dagene etter legging. Gassfyring bør heller ikke brukes før priming og legging. Vær oppmerksom på sakte uttørking ved lave temperaturer som kan påvirke massens bearbeidelighet.

Sikkerhet/miljø

Ansvar

Da det ved hvert tilfelle er ulike forhold og forutsetninger som gjelder, kan Saint-Gobain Byggevarer AS ikke være ansvarlig for annet enn den informasjonen som gis i dette produktdatabladet. Eksempel på informasjon og forhold som ligger utenfor Saint-Gobain Byggevarer AS sitt ansvar (være seg dette særskilt påpekes eller ikke), innebærer lagring, konstruksjon, bearbeidelse, samvirkeeffekt med andre produkter, arbeidsutførelse og lokale forhold. Informasjonen som er gitt i dette produktdatablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre mottak- og egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse.