weber.floor 4710N Epoxyprimer - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4710N Epoxyprimer

weber.floor 4710N Epoxyprimer
weber.floor 4710N Epoxyprimer

Produktfordeler

  • God heftevne
  • Kan sandstrøs
  • Bra på glatte underlag

Primer for betong/ sementbaserte produkter ved oppbygging av Webers epoksybeleggsystemer.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.floor 4710N Epoxyprimer er en to-komponent løsningsmiddelfri epoksy. Den er lavviskøs, penetrerer godt inn i betongen og sørger for god forankring/ vedheft til denne når riktig forbehandlingsmetode følges. Alle riktig utførte arbeider skal gi heftbrudd i betongen. Ved lave temperaturer ned mot + 5ºC og ved påføring på høyfast, tett betong, kan max 5% tynner tilsettes for øking av fuktevne og inntrengning.

Underlag

Betong og andre sementbaserte produkter.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 92624/92625

EGENSKAPER
Materialforbruk 0,2-0,3 kg/m2 pr strøk (avhengig av underlag)
Brukstid 20 min ved 20°C
Densitet Egenvekt: 1,08 kg/dm³
Farge Lys gul, transparent.
Brannklasse Flammepunkt: Komp A = 150ºC, Komp B = 92ºC
Ikke brannfarlig

Bruksområde

weber.floor 4710N Epoxyprimer er beregnet brukt som primer (seis) for betong og andre sementbaserte produkter i forbindelse med oppbygging av Weber epoksybelegg-systemer. weber.floor 4710N Epoxyprimer kan også brukes som primer med sandavstrøing på vanskelige underlag der sementbaserte produkter skal legges ovenpå.

NB: weber.floor 4710N Epoxyprimer er ikke fargestabil og må således ikke benyttes som ferdigbehandling, det vil si til impregnering, bindemiddel for mørtelopplegg, topplakk etc. Den bør alltid benyttes som impregnering (grunning/seis) av sugende overflater som senere skal overmales med weber.floor 4735N Epoxymaling.

Tørke-/herdetid

Tørketid:  6-8 timer v/20°C (støvtørr)
Herdetid: 5-7 døgn ved 20°C.

Lagring

Tørt og frostfritt. 12 måneder lagringsstabilitet i uåpnet emballasje v/lagringstemperatur 5°C til
25°C.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være fast, rent, tørt og fettfritt. Max restfukt i underlag 4-5%. Betongoverflaten skal være absolutt tørr. Betongkvalitet min. B20.

Nystøpt betong, gammel ubehandlet betong samt evt. tidligere malte flater freses, slyngrenses eller slipes for fjerning av sementslam, dårlig forurenset betong og maling. Gammel ubehandlet betong og nedslitte malte flater renses i tillegg kjemisk dersom disse er infisert med olje, fett o.l. NB: se for øvrig arbeidsbeskrivelse for det aktuelle beleggssystem!

Blanding

Materialene bør ha en temperatur før blanding på min. 10 ºC. Komponent B (herder) tilsettes komponent A (harpiks) og blandes godt i 3-4 min ved hjelp av mekanisk blanding, f.eks. drill påmontert røreverk.

NB: Blanding foretas umiddelbart før bruk.

BLANDINGSFORHOLD
Komponent A:Komponent B       1:0,6 (vekt) Komponent A:Komponent B 1:0,66 (volum)

Utførelse

Min brukstemp. (luft/underlag): +5ºC

Påføring

weber.floor 4710N Epoxyprimer påføres flatene jevnt og fyldig med en langhåret rull. Ved porøs og dårlig betong hvor det senere skal påføres et selv-utjevnende epoxybelegg, må flatene behandles med to strøk primer. Benyttes weber.floor 4710N Epoxyprimer som primer for sementbaserte produkter, avstrøs den våte epoksien med tørr sand til metting. Etter herding fjernes overskuddsand og egnet primer/heftbro for topplaget påføres. Forbruk: 0,2 - 0,3 kg/m2 pr strøk.

Etterbehandling

Rengjøring: Tynner (lynol/aceton)

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Produktet inneholder ingen skadelige løsningsmidler. Vær oppmerksom på epoksyallergi for ømfintlige personer. For ytterligere informasjon henvises det til gjeldende Sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.