weberfloor 4716 Primer - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4716 Primer

weberfloor 4716 Primer
weberfloor 4716 Primer

Produktfordeler

  • Binder støv og løse partikler
  • Gode vedheftsegenskaper
  • Forhindrer luftporer
  • Alkalibestandig
  • Diffusjonsåpen

Forbehandling av alle typer underlag som skal avrettes og sparkles med weberfloor gulvavretting.

Generelt

Produktbeskrivelse

weberfloor 4716 Primer er en dispersjonsprimer, utspedbar med vann, beregnet til Webers håndverks- og gulvavrettingsprodukter samt industriprodukter. Ingen innblanding av ammoniak forekommer i produktet. weberfloor 4716 har en god alkalimotstand og gode vedheftegenskaper, og er diffusjonsåpen.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Bruksområde

weberfloor 4716 Primer kan brukes på de fleste typer underlag, se under rubrikk primingsguide.

Lagring

Lagres frostfritt og ikke eksponert for sollys. Uåpnet forpakning kan lagres i 24 mnd.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett, olje eller andre løse partikler som kan forhindre at weberfloor 4716 Primer får god vedheft til underlaget. Dersom luftporer oppstår i avrettingsmassen er dette ofte et tegn på at underlaget er sterkt sugende, da er ekstra priming å anbefale. Primeren skal ha tørket og dannet film før utlegging av avrettingsmasse. Med hensyn til primerens filmdannelse og tørketid skal underlagets temperatur overstige +10°C. For beste arbeidsresultat bør temperaturen i arbeidslokalet være +10-25°C. Unngå trekk og direkte sollys.

Blanding

weberfloor 4716 Primer blandes kun med vann i blandekar avhengig av gulvets størrelse, fra små bøtter til store fat/kar. For å få korrekt blandeforhold måles alltid vannet opp først og deretter tilsettes primeren i henhold til bruksanvisningen på forpakningen/primerguiden. Blandingen vann/primer blandes lett under omrøring. Sørg alltid for god ventilasjon ved primerarbeid.

PRIMINGSGUIDE

Under angis utspedningsforhold primer + vann samt hvor manga kvadratmeter 1l konsentrert primer med aktuell utspedning rekker til:
Normale betonggulv utspedning 1 del konsentrert primer + 3 deler vann rekker til ca. 10 m²
Gamle sugende betonggulv, prime to ganger, 1+5, 1+3, 5 m²
Gulvavretting, 1+5, 10 m²
Lettbetong (spraye primeren) 1+3, 5 m²
Flis/klinker** 1+1+ pulver, 7 m²
Homogen PVC 1+1, 7 m²
Tregulv/linoleum 5+1, 5 m²
Gulvgipsplate/sponplate 5+1, 5 m²
Rustbeskyttet stål/jern 1+0, 3-5 m²
**Strø i pulver eller fin sand og børst inn det i den våte primeren.

Påføring

Primerløsningen fordeles jevnt over gulvoverflaten, unngå at det dannes dammer. Børst inn den våte primeren minst to ganger til en heldekkende film med en myk børste. Ved påføring med primerpumpe bør overflaten primes minst to ganger eller en gang rikelig med etterfølgende børsting med myk kost.

Vær oppmerksom på

Avretting på primer bør skje innen 48 timer.
Bruk ikke utendørs om ikke særskilt anvisning fra Weber finnes.

Bruk ikke weberfloor 4716 Primer som overflateforsterker eller støvbinder. Ved behov for overflateforsterkning eller støvbinding anbefales normalt Weber Vannstopp eller weberfloor 4720. Kontakt Weber for anbefaling i aktuelt tilfelle.

Praktiske råd

Verktøy og maskiner rengjøres med vann. Observer at tørket primer er vanskelig å løse opp. Vær derfor nøye med å raskt rengjøre arbeidsverktøyet innen primeren har tørket.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Produktet er ikke farlig, men normale forsiktighetsregler ved håndtering av kjemikalier skal følges. Bruk derfor vernebriller eller annet egnet verneutstyr ved fare for sprut.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
Det er utarbeidet emisjonsdokumentasjon for produktet.

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.