weber.floor 4716 Primer - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4716 Primer

weber.floor 4716 Primer
weber.floor 4716 Primer

Produktfordeler

  • Til alle underlag
  • Diffusjonsåpen
  • God heft

Forbehandling av alle typer underlag som skal avrettes og sparkles med Weber.floor gulvavretting.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.floor 4716 Primer er en styren/akrylat dispersion, som skal spes ut med rent vann. Beregnet til Webers håndverks- og gulvavrettingsprodukter samt weber.floor Industri og design Produkter. weber.floor 4716 Primer inneholder ikke ammoniak. Produktet har en god alkalimotstand og gode vedheftegenskaper i såvel tørt som vått miljø. weber.floor 4716 Primer er diffusjonsåpen.

MATERIALFORBRUK

Underlag Blandeforhold primer:vann Forbruk pr m2
Betong 1:3 0,15 liter
Lettbetong 1:3 0,20 liter
Sterkt sugende underlag 1:5/1:3 0,20 liter
Flis/klinker 1:1 0,15 liter
Tre/linoleum/gips 5:1 0,20 liter
Rustfritt stål/jern 5:1 0,20 liter

 

 

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Bruksområde

weber.floor 4716 Primer skal brukes til forbehandling av de fleste typer underlag som skal avrettes og sparkles med Weber.floor gulvavrettingsprodukter. weber.floor 4716 Primer brukes for å øke vedheften til underlaget, unngå luftporer i avrettings- og sparkelsjiktet og binde resterende støv.

Lagring

Lagres frostfritt og ikke eksponert for sollys. Uåpnet forpakning kan lagres i 24 mnd.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett, olje eller andre løse partikler som kan forhindre at weber.floor 4716 Primer får god vedheft til underlaget. Dersom luftporer oppstår i avrettingsmassen er dette ofte et tegn på at underlaget er sterkt sugende, da er ekstra priming å anbefale. Primeren skal ha tørket og dannet film før utlegging av avrettingsmasse. Med hensyn til primerens filmdannelse og tørketid skal underlagets temperatur overstige +10°C. For beste arbeidsresultat bør temperaturen i arbeidslokalet være +10-25°C. Unngå trekk og direkte sollys.

Blanding

weber.floor 4716 Primer blandes i blandekar, fra små kar til store fat/bøtter avhengig av gulvets størrelse. For korrekt blandeforhold mål alltid opp vannet først og tilsett deretter primer i henhold til bruksanvisning på primeren/primer guide. Vann/primer blandingen blandes lett under omrøring. Sørg alltid for god ventilasjon ved primerarbeid.

Påføring

Primerløsningen fordeles jevnt over gulvoverflaten, unngå at det dannes dammer. Børst inn den våre primeren minst to ganger til en heldekkende film. Ved påføring med primerpumpe bør overflaten primes minst to ganger eller en gang rikelig med etterfølgende børsting med myk kost. Verktøy og maskiner rengjøres med vann. Tørket primer er svært vanskelig å få løst i vann, det er derfor viktig å raskt rengjøre arbeidsverktøy før primeren tørker.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Produktet er ikke farlig, men normale forsiktighetsregler ved håndtering av kjemikalier skal følges. Bruk derfor vernebriller eller annet egnet verneutstyr ved fare for sprut.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
Det er utarbeidet emisjonsdokumentasjon for produktet.

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.