NY! Weber.floor 4720 Vannglass - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4720 Vannglass

weber.floor 4720 Vannglass
weber.floor 4720 Vannglass

Produktfordeler

  • Beskytter flaten
  • Tetter porer
  • Lett å påføre

Webers eget vannglass, spesielt tatt fram for bruk på avrettingsmasser.

Generelt

Produktbeskrivelse

En-komponent, fargeløst, vannbasert alkali-silikat løsning for forsterking av overflaten på sementbaserte flater. Produktet er tilpasset Webers avrettingsmasser spesielt.

EGENSKAPER
• Nesten ingen endring i overflatens utseend
• Spesielt god inntrenging
• Øker hardheten av overflaten
• Avvisende
• Diffusjonsåpen
• Tåler høye temperaturer
• Lett å legge
• Luktfri
• Tyntflytende

Underlag

Betong, sementbaserte avrettingsmasse.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 306977

EGENSKAPER
Tørketid >24 timer
Påføringstemperatur +5oC til +30oC
Utendørs bruk Ja
Innendørs bruk Ja
Før gangtrafikk 1 døgn ved 20oC
Før full belastning 7 døgn ved 20oC
Brannklasse A1
pH >13
Tetthet Ca 1,1 kg/liter
Frostsikker Ja
Forbruk Weber avrettingsmasse: 1 strøk: ca 0,1-0,15 liter/m2
Betong: 1 strøk: ca 0,15-0,3 liter/m2
Forbruket avhenger av overflaten på underlaget

Bruksområde

Bruksområde weber.floor 4720 Vannglass øker hardheten på sugende og støvete sementbundne overflater, innendørs og utendørs uten å endre utseendet nevneverdig. weber.floor 4720 er diffusjonsåpen og reduserer oljeinntrenging. Den kan brukes på alle sementbaserte gulv som utsettes for høye mekaniske og termiske belastninger, for eksempel produksjons og lagerlokaler. På sugende underlag danner ikke weber.floor 4720 film. Den reagerer med bestanddeler i det sementbaserte gulvmaterialet ved å danne en glassliknende og hard silikatstruktur som gir overflaten økt hardhet og impregnering. Når produktet brukes ute, må området beskyttes fra regn og fukt i minst 24 timer.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget må være fast, tørt og rent fra støv, slurry, løse partikler, olje fett og andre forurensninger. Overflatetemperaturen må være minimum 5oC.

Blanding

weber.floor 4720 Vannglass leveres klar til bruk.

Påføring

weber.floor 4720 Vannglass påføres ufortynnet med en kost eller rull slik at det ikke dannes dammer på gulvet. Påføres 1-2 ganger. Glass og aluminium bør beskyttes mot weber.floor 4720. Vask bort søl med vann umiddelbart.

Etterbehandling

Beskyttes mot regn og fukt 24 timer etter påføring Vær oppmerksom på at stillestående vann kan forårsake flekker på weber.floor 4720 etter herding. weber.floor 4720 er ikke egnet underlag for syntetiske harpikser.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Produktet inneholder kaliumsilikat og kaliumhydroksid som virker aggressivt og etsende mot hud og øyne. Bruk derfor hansker og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Vær oppmerksom på at silikatbaserte produkter etser glass, metall og glatte mineralske overflater og kan gi varige nedmatting.

Miljøanvisninger

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.