weber.floor 4945 Glassfibernett - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4945 Glassfibernett

weber.floor 4945 Glassfibernett
weber.floor 4945 Glassfibernett

Produktfordeler

  • Forsterker svake overflater
  • Til flytende konstruksjoner
  • Alkalieresistent

Til rehabilitering av gulv, brukes som forsterkning i avrettingsmasser på overflater med lav fasthet.

Generelt

Produktbeskrivelse

Vevd forsterkningsnett av glassfiber med alkaliresisten impregnering.

Underlag

Legges på ett separasjonssjikt eller isolasjonslag eller direkte på underlaget dersom avrettingsmassen legges med vedheft.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

Materialforbruk: ca 90 m2 pr 100 m rull.

8 mm nett - vevd glassfiber - alkaliresistent.

Bruksområde

weber.floor 4945 Glassfibernett brukes i rehabilitering av gulv i bolig og offentlig forvaltning. Det brukes som forsterkning i avrettingsmasser på overflater med lav fasthet som sand/sementbaserte gulv, tregulv etc. weber.floor 4945 brukes i flytende konstruksjoner når det skal legges flis/klinker eller gulvbelegg for å forsterke avrettingsmassen og kontrollere svinn.

Utførelse

Forbehandling av underlag

For flytende konstruksjoner og konstruksjoner uten vedheft, kost og støvsug overflaten. Fjern mørtel etc for å få en gjevn overflate. For konstruksjoner med vedheft, følg produktdatabladet for avrettingsmassen som brukes.

Utførelse

weber.floor 4945 Glassfibernett legges enten som et skillelag eller direkte på underlaget dersom det er del av en konstruksjon med vedheft. Påse at nettet ikke har bretter eller folder. Legges med 50 mm overlapp.

Påføring

Legg ut på overflaten. Se til at nettet ikke er brettet eller foldet. Nettet legges med 50 mm overlapp. På sementbaserte gulv med heftfasthet > 0.5 N/mm2, samt på tregulv, sponplater eller på ett tynt lag isolasjonsplater brukes nettet med weber.floor 4310 FibreFlow eller weber.floor 4320 FibreFlow Rapid DR.

Sikkerhet/miljø

Miljøanvisninger

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.