weber.floor 4955 Trinnlydsmatte - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4955 Trinnlydsmatte

weber.floor 4955 Trinnlydsmatte
weber.floor 4955 Trinnlydsmatte

Produktfordeler

  • Tynn trinnlydsmatte – bare 3 mm
  • Lett å legge ut – glassfiberkjerne med plastlaminering og tape i skjøtene
  • Rask å legge ut – ruller av 30m²

weber.floor 4955 er en tynn trinnlydsreduserende matte for bruk både i nybygg og ved renovering.

Generelt

Produktbeskrivelse

Matten er 3 mm tykk og består av en kjerne av glassull som er laminert på både over- og underside med plastfolie. Trinnlydsmatten er 1 m bred og har en 55 mm bred folieremse med selvheftende tape for tetting av langsgående skjøter. Sammen med 25 mm avrettingsmasse lager trinnlydsmatten en konstruksjon som reduserer trinnlydsnivået med L'n,w med 19 dB (VTT rapport No VTT-S-04183-10). weber.floor 4955 Trinnlydsmatte kan også brukes som glidesjikt i flytende konstruksjoner.

• På rull - 1 m bred - enkel å legge
• Folie med selvheftende tape – lett å tette skjøter
• Plastfolie på begge sider – minimerer risiko for punktering og fjerner behov for bruk av fiberduk el plastfolie.
• Lav vekt - 12 kg per rull
• Lav krypdeformasjon over tid – 6%

Underlag

Underlaget skal være fritt for støv og organisk materiale. Sørg for at ingen skarpe topper eller seiner finnes, de kan lage lydbrygger gjennom matten. weber.floor 4955 Trinnlydsmatte rulles ut på underlaget og skjøtene tettes med den selvheftende tapen på overlappingsfolien.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Bruksområde

weber.floor 4955 Trinnlydsmatte brukes for trinnlydsredusering ved nybygg og renovering i boliger, kontor, trappehus og liknende arealer. 

Utførelse

Utførelse

Ved utlegging er det viktig å passe på at det ikke blir en spalte mellom lengdene av matten. I en spalte vil avrettingsmassen i etterkant presses mot underlaget og skape en punktering av trinnlydskonstruksjonen. Matten brettes opp langs vegger og vertikale konstruksjoner der det er praktisk mulig. Oppbretten skal være minst like høy som den totale konstruksjonshøyden. Ved rørgjennomføringer og andre vertikale konstruksjoner, der oppbrett ikke er mulig, monteres weber Kantlist. Mellom kantlist og matten tettes det med tape. Tverrgående skjøter mellom mattene tettes med tape. Etter at lydmatten er lagt, skal weber.floor 4945 Glassfiberarmering legges på matten. Avrettingsmasse med minst 25 mm tykkelse pumpes deretter ut på matten. Trinnlydsmatten og avrettingsmasse lager sammen en trinnlydsreduserende gulvkonstruksjon som kan belegges med valgfritt belegg.

Sikkerhet/miljø

Miljøanvisninger

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.