weber.floor Acoustic trinnlydsplate - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor Acoustic trinnlydsplate

weber.floor Acoustic trinnlydsplate
weber.floor Acoustic trinnlydsplate

Produktfordeler

  • Trinnlydsdempende
  • Luftlydisolerende
  • Ubrennbar
  • Enkel å installere

Trinnlydsdempende undergulvsystem som hjelper til å skape behagelige lydmiljøer og som oppfyller aktuelle lydkrav i våre bygg.

Generelt

Produktbeskrivelse

weberfloor Acoustic er et trinnlydsdempende undergulvsystem som hjelper til å skape behagelige lydmiljøer og som oppfyller aktuelle lydkrav i våre bygg. Systemet består av weberfloor Acoustic trinnlydmatte og kantlist som sammen med Weber avrettingsmasse utgjør et plant trinnlydsdempende undergulv. weberfloor Acoustic lydgulv er nøye utprøvd og rasjonelt å installere, og sikrer dermed en god funksjon. weberfloor Acoustic lydgulv kan belegges med alle typer vanlige gulvbelegg. Ved legging kreves kunnskap og erfaring for å oppnå et fullgodt resultat. Weber har særskilte opplærte entreprenører for legging av lydgulvsystem.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER

• Trinnlydsdempende
• Luftlydsisolerende
• Ubrennbart
• Enkelt å installere
• Komplett undergulvsystem
• P- merket gulvavretting
• Oppfyller lydkrav uansett valgt overflatebelegg I henhold til VVT rapport (No VTT-S-02543-16)
• Trinnlydsdempende, ΔLw = 25 dB avrettet med 30 mm avrettingsmasse
• Luftlydsdempende, ΔRw = 8 dB avrettet med 30 mm avrettingsmasse
• Trinnlydsdempende, ΔLw = 28 dB avrettet med 40 mm avrettingsmasse

Leveringsform

INNGÅENDE KOMPONENTER
I weberfloor Acoustic trinnlydssystem inngår følgende komponenter:
weberfloor Acoustic trinnlydmatte
Kantlist: weberfloor 4960 Kantlist eller weberfloor 4962 Kantlist Lyd i henhold til aktuelle forutsetninger
Armering: Stålarmeringsnett K-131, weber armeringsark eller weberfloor 4945 Glassfibernett i henhold til aktuelle forutsetninger Avrettingsmasse: Weber avrettingsmasse i henhold til aktuelle forutsetninger.

Bruksområde

weberfloor Acoustic lydgulv er fremst tiltenkt å brukes i boliger og offentlige lokaler. weberfloor Acoustic kan brukes på alle typer av bærende underlag forutsatt at underlagene er plane og jevne. Best effekt oppnås om underlaget består av en tung konstruksjon som eksempelvis et betongbjelkelag. Ta kontakt med Weber for nærmere opplysninger.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Påse at underlaget er plant og jevnt. Fugesprang og ujevnheter større enn 3 mm tas bort ved eksempelvis forsparkling med weberfloor 4040 Combi Rapid DR. Før utlegging skal overflaten rengjøres og støvsuges.

Utførelse

weberfloor Acoustic rulles ut på underlaget og skjøtes langsgående med den integrerte skjøtetapen.
Påse at det ikke blir glipper i det lyddempende sjiktet ved skjøtene.

Kantlisten monteres mot faste konstruksjoner og rørgjennomføringer.

Det er ytterst viktig at tettingen er korrekt utført, slik at ingen lekkasje oppstår mellom avrettingen og fasta konstruksjoner. Dette for å unngå forekomst av lydbroer.

Legg ut armeringen.

Påfør avrettingsmasse. Arbeidet skal utføres med hensyn til overhøyder slik at min. 30 mm med weberfloor 140 Nova alternativt weberfloor 120 Reno DR opprettholdes over hele flaten. Avveining skjer gjennom ”brukspunkter” eller gjennom markering mot tilsluttende vegger. Angitte tykkelser gjelder normale boligrom.

Praktiske råd

For å minimere risikoen for at kantreisning skal oppstå på avrettingsmassen anbefales det at overflaten primes med weberfloor 4716 Primer utspedd 1:5 (1 del primer : 5 deler vann) dagen efter legging.

Sikkerhet/miljø

Merknader

Under ulike forutsetninger oppnås ulike trinnlydsnivåer. Faktorer som påvirker er bl.a. bjelkelagskonstruksjon, trinnlydsdempende sjikt, etc. Ta kontakt med Weber for nærmere opplysninger for aktuelt tilfelle.

På samtlige vegger og gjennomføringer skal det monteres myk kantlist for å unngå spredning av lyd. weberfloor 4960 Kantlist alternativt weberfloor 4962 Kantlist Lyd kan anvendes i samtlige lydgulvløsninger.

Armering skjer med Weber armeringsnett eller K-131 stålarmeringsnett Ø5 mm, #150 mm.
Armeringen legges på underlaget med ca. en maskeviddes overlapp.
Ved skjøter klippes armeringsstenger bort slik at nettene kan møtes i samme høyde.
Som alternativ i normale boligrom kan også weberfloor 4945 Glassfibernett brukes. weberfloor 4945 legges på underlaget, med min. 50 mm overlapp.

Tenk på at der avrettingsmassen sammen med gulvbelegget danner en skive på det lyddempende weberfloor Acoustic sjiktet. Avgrensning bør skje mellom hvert rom i individuelle leiligheter slik at avrettingsmassen ikke er kontinuerlig under eksempelvis vegger og terskler, og dermed kan lede lyd mellom de ulike rommene.

Avrettingsmassen må alltid avgrenses ved leilighetsskillende vegger og dører slik at lyd ikke kan spres via avrettingsmassen inn i leiligheten.

Miljøanvisninger

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.