Ingen gulv kan legges raskere - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ingen gulv kan legges raskere

Sentrum skole i Horten var i så elendig forfatning at den måtte total renoveres. Gulvene er bygget opp på nytt med løs Leca og sparklede gulv. – På Sentrum skole var det egentlig prosjektert en annen løsning, men utbyggeren valgte vår løsning da vi kunne love et bedre gulv på kortere tid.

Tekst og foto : Gaute B. Iversen  

Galleri

Trengte total rehabilitering

Skolebygget i Horten sentrum hadde over lang tid blitt i en dårlig forfatning. Bygget er snart 90 år gammelt og trengte total rehabilitering. Innvendiger skolen nesten revet helt ned. – Det gamle bjelkelaget besto av betongdragere og trebjelker. Mellom bjelkene var det sand for å dempe lyden. På toppen av dette var det tregulv igjen, forteller Bengt Storvik, daglig leder i Vestfold Gulvavretting AS. Gulvjobben er et samarbeid mellom Trinnlyd og Varme AS som har sørget for å blåse og avrette løs-Lecaen, mens det er Vestfold Gulvavretting AS som har sparklet gulvene.  

Samme nivå

I alt er nærmere 3000 kvadratmeter gulv revet opp ogsparklet i løpet av rehabiliteringen. Etter at gulvene var revet opp måtte de bygges opp på nytt. Det ble valgt å blåse inn løs Leca mellom etasjeskillene for å bygge opp til samme nivå som det gamle gulvet.

– Gulvet i gangene på skolen er en helt annen type og på et annet nivå etter at tre gulvet ble revet. I klasserommene måtte det derfor blåses inn mellom 60 og 80 millimeter løsLeca for å komme på samme nivå, forteller Storvik. På løs-Lecaen er det lagt en 25 millimeter tykk trinnlydsmatte som igjen er sparklet med omtrent 40 millimeter Weber.floor.

– Hele skolen er sparklet med et 35 millimeter tykt lagmed Weber.floor. Det er en hurtig og effektiv måte å leggeslike gulv på. På sparkelen er det klart til å legge eventuelt belegg på toppen, sier han.  

Blir vanligere

Storvik forteller at det blir vanligere å bruke løs Leca og sparkling i rehabiliteringer av gamle bygg.

På Sentrum skole var det egentlig prosjektert en annen løsning, men utbyggeren valgte vår løsning da vi kunne love et bedre gulv på kortere tid, sier han. Han mener det er ingen andre gulvløsninger som kanleggesså fort og som gir et så godt resultat.

Det er mange fordeler med dette gulvet. I den løse Lecaen kan det legges tekniske installasjoner som dermed blir skjult. Samtidig er det en rask og god måte å leggemange kvadratmeter på kort tid, sier salgsingeniør Roger Estensen i Weber.

Prosjektinformasjon

Byggherre: Horten kommune
Totalentreprenør: Raaen Entreprenør AS
Gulvarbeider: Trinnlyd og Varme AS og Vestfold Gulvavretting As