Søbstad - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Søbstad

Når Weber tilbyr skreddersydde løsninger, er selvfølgelig utførelsen helt vesentlig. Gulvene skal leveres i den eksakte kvaliteten som avtales når det gjelder funksjon, styrke, holdbarhet, overflate, farge og annet. Det er derfor vi anbefaler våre konsepter utført av Sertifiserte Weber Gulventreprenører.

Kontaktinformasjon

Søbstad AS
Sandmov. 22
7072 Heimdal

Telefon: 72 89 59 59
Telefax: 72 89 59 60

Kontaktperson: Tage Lilleberg  
e-post: tage.lilleberg(at)sobstad.no 
Mobil: 90 14 85 35

e-post: firmapost(at)sobstad.no
Nettside: sobstad.no

Søbstad AS

Søbstad er et entreprenørselskap som spesialiserer seg på graving- og sprengningsarbeid, vei-, vann- og avløpsarbeid, grunn- og betongarbeid og anleggsgartnerarbeid.

Vi har også et eget grustak der vi produserer sand, singel, pukk og matjord. Vårt markedsområde er Trondheim med nærliggende kommuner. Våre viktigste oppdragsgivere er kommunale, statlige og fylkeskommunale etater, samt private utbyggingsselskaper og andre entreprenører.


Søbstad AS ble etablert i 1965. Vi har kontor, lager og verksted i eget bygg i Sandmoveien 22, 7072 Heimdal. Bedriften har i dag 120 ansatte ogomsatte for 220 mill. kr. i 2011. Foruten daglig leder er vi 8 anleggsledere, 2 anleggsgarntnermestere, 3 stikningsingeniører, 2 prosjektsekretærer som sammen med 15 formenn leder det daglige arbeidet. Vi utfører alle kontorfunksjoner med egne ansatte.