Betongbygg er ikke mindre miljøvennlig enn trebygg - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Betongbygg er et miljøvennlig alternativ til tre

Ny forskningsrapport viser at betongbygg ikke trenger å gi høyere CO2-utslipp enn trebygg.

Diskusjonen rundt hva som er det beste byggematerialet for klima og miljø har pågått lenge. Nå viser en rapport utført av Østfoldforskning, at bygg i betong ikke gir høyere CO2-utslipp enn bygg i tre. Dessuten blir betongbygg mer miljøoptimalt jo flere antall etasjer som bygges.

Fersk studie om betongbygg

Dette slår Østfoldforskning fast i en nylig forskningsrapport bestilt av Betongelementforeningen. De har nettopp avsluttet en studie av to sammenlignbare konstruksjoner. Den konkluderer med at det ikke er grunnlag for å hevde at konstruksjoner i betong er mindre miljøvennlige enn trebygg.

John Erik Reiersen, daglig leder i Betongelementforeningen, har lenge savnet grundig dokumentasjon på klimaeffekten av materialvalg for ellers like bygg.

– Tidligere rapporter har sammenliknet tre og betong på ulike premisser, eller kun benyttet seg av referansebygg. Den nye rapporten skiller seg fra tidligere norske studier ved at man for første gang sammenlikner på like premisser og ytelser: lik geometri, byggehøyde og bruksareal, sier han.

Et oppgjør med tradisjonelle oppfatninger om betong

For Betongelementforeningen er rapporten svært viktig, nettopp fordi miljø- og klimaforbedring er det viktigste de jobber med. Studien synliggjør at betongbransjen kan konkurrere på miljøoptimale produkter til byggenæringen, og den tar et oppgjør med tradisjonelle motforestillinger.

Her finner du hele rapporten «Klimagassregnskap av tre- og betongkonstruksjoner»

– Myten har vært at klimagassutslipp kan reduseres med 50-60 prosent ved å bygge i tre fremfor betong, en myte skapt av en del bedrifter og næringsorganisasjoner i skog- og treindustrien. Dette ble tilbakevist og avlivet allerede i første fase av forskningsprosjektet, sier Reiersen.

Funnene i studien samsvarer med en tilsvarende svensk studie (VIVA og Minskad klimatpåverkan från flerbostadshus).

– Videre fant de ut at betongelementbygg øker klimaeffektiviteten med økende antall etasjer. Det lønner seg altså å tenke optimalisering og industrialisering når et bygg settes opp. Mantraet er minst mulig materialbruk og mest mulig funksjon, sier Reiersen.

Vinneren er miljøet

I studien deltok fire produsenter med prefabrikkerte betongprodukter. Arcon Prosjekt hadde ansvaret for masseberegning av konstruksjonene. Østfoldforskning beregnet byggematerialenes miljøprestasjoner, livsløp og miljøkonsekvenser. Dette inkluderer blant annet materialets levetid, vedlikeholdskrav, transportavstand til byggeplass, gjenvinning og avfall. Reiersen kommenterer studien slik:

Rapporten peker på tre hovedfunn: Det første er konklusjonen om at det ikke finnes faglig grunnlag for å hevde at trebygg er mer klimaeffektivt enn betongbygg. Deretter så vi at betongkonstruksjoner øker klimaeffektiviteten med økende antall etasjer. Sist, men ikke minst, så vi at det er behov for økt kunnskap blant de som foretar materialvalgene.

Han synes det er viktig at bestillerne bruker ressurser på virkelige livsløpsanalyser og etterspør klimaytelser.

Klimaet og miljøet har mye å vinne på at produsenter og utførende gis større frihet til å benytte kompetanse og praktisk kunnskap for å utvikle innovative løsninger, sier Reiersen

Dette er bra for bransjen!

Også hos kvalitets- og miljøsertifiserte Weber Norge er de godt fornøyd med både studien og rapporten. Sammen med sine samarbeidspartnere har de lenge jobbet målrettet med utvikling av nye, innovative og bærekraftige produkter.

Line Holaker, sivilingeniør hos Weber Norge, mener studien er bra for bransjen.

– Jeg synes det er utrolig bra at det har blitt gjennomført en så omfattende og seriøs undersøkelse som tilbakeviser treverk som eneste miljøvennlige alternativ. Dette vil utfordre både produsenter og rådgivere på å finne innovative, og enda mer miljøvennlige løsninger for fremtiden.