Weber ivaretar kulturarven for kommende generasjoner - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber ivaretar kulturarven for kommende generasjoner

Weber Cultural Heritage

Vår bygde historie omfatter bygninger om konstruksjoner som er oppført de siste 9000 årene. Tid og rom har gitt en stor variasjon i byggemetoder og materialbruk avhengig av naturlige ressurser, tradisjoner og arkitektoniske trender. Med sin lange historie har Weber vært en del av denne utviklingen, med materialer både i konstruksjon av byggene som nye- og nå til renovering av vår bygde arv.

Vist her er kun en liten andel av de prosjektene vi har vært involvert i de siste årene. Vi er stolte av å ha bidratt til bevaringen av disse byggene og med å gi de nytt liv for framtidens generasjoners bruk og beundring.

Besøk websiden her

 

 

 

 

Løsningene som er brukt

Konservering og renovering av elder bygg er av stor interesse for mange. Prosessen involverer ofte følelser og respekt, og behovet for ekspertise involverer mange ulike ekspertområder.

Metoder, materialer og prosessuelle teknikker må vurderes nøye i hvert enkelt prosjekt. De løsningene som vi har presentert og beskrevet gir ikke de nødvendige detaljer og prosesser som trengs, men kan gi et innblikk i hva man skal se etter og beskrivelse av en forenklet renoverings utførelse.

Behov for ekspertise

Kunnskap kombinert med erfaring og gode materialer er et godt startpunkt for et vel gjennomført renoverings prosjekt.

Kompetanse innenfor eldre byggteknikker og bruk av tidlige tiders bygningsmaterialer gjør valget av riktige materialer enklere- og tilpasset byggets behov. Sammen med kunnskap om bygningsfysikk, både nye og gamle, utgjør disse kompetanseområdene et godt startpunkt for diskusjoner og problemløsning.

Les mer