– Et løft for kulturminnevernet - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

– Et løft for kulturminnevernet

Høsten 2018 starter studiet med antikvarisk rehabilitering av mur- og betongbygg på Notodden, som med det får eneste studietilbud i Norge for mur- og betongrehabilitering.

Kilde: www.telen.no

En markant styrking

- Det er ikke bare unikt i Norge, det er også unikt i Norden og vil også kunne gi andre land viktig og nødvendig kompetanse. Det sier Camilla Sandem Dhelie, fagsjef og ekspert på rehabilitering i Weber. Mye har gått galt med freda og verna bygg fordi vi ikke har hatt nødvendig kompetanse. Når Fagskolen Telemark nå går i gang med et slikt studietilbud på Notodden, er det banebrytende og viktig.

– Riksantivaren viktig

- Vi har sett at det har gått galt både med private bygg og bygg eid av bedrifter. Senest på Notodden gikk det galt med Bygg 95 i Hydroparken da et selskap la på feil maling på bygget, sier fasadeeksperten som også er kjent med at flere bygg i Jugendbyen Notodden sliter som følge av feil vedlikehold av fasadene.

- Nasjonalskatter

- Det er klart verdensarven Rjukan Notodden har vært utløsende for at Telemark nå tar dette initiativet med å systematisere og utvikle tilbudet. Vi snakker om byggverk, både små og monumentale, som er å betegne som nasjonalskatter. Vi har Ålesund, Oslo, Bergen, Trondheim, Notodden, Rjukan og en lang rekke andre steder hvor det står slike bygg. Mange av dem, eierne også, skriker etter vedlikehold, sier Sandem Dhelie.

Et løft for Norge

- Dette er garantert et løft for bransjen og nasjonen. Vi snakker om bygg som er 110 til 120 år gamle - nyere bygg også, som trenger fagkompetente mennesker for slike jobber på en riktig måte. Foretas det feil overflatebehandling av murbygg, kan malinga "spise" opp murpussen og faktisk ødelegge byggene. Det er flott at Riksantikvaren nå har satt standarder og krav til rehabilitering av byggene. Dette studietilbudet hilser vi velkommen og vi som bransje skal love å bidra med vår kompetanse slik at studietilbudet skal bli komplett.

En god følelse

- Det er jobbet i det stille med dette og når vi nå lykkes, er det fryktelig gøy og viktig.

Det sier Borgar Løberg som roses fra alle hold for å ta tak i hullet i norsk vern av mur og betongbygg.

- Ingen blir god alene og her er det mange som har bidratt. Ikke minst vil jeg berømme både Fagskolen Telemark og politikerne i Telemark fylke for hvor raskt de snudde seg da de plutselig så muligheten til å ta tak i en sak som er viktig - ikke bare for Telemark, men hele landet. Vi har jo en enorm mengde med bygg innen dette området, sier Borgar Løberg, glad for at saken nå later til å gå på skinner. Den kommer snart opp til endelig politisk behandling og Løberg kan ikke se kjelker i veien nå.

- Bare på Notodden har vi bygningsmessige skatter som vil nyte godt av dette - både i Hydroparken, Tinfos og ikke minst i byen. Dette må vi bevare for evigheten, poengterer Løberg.