Faglig påfyll for lærere i Byggfag! - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Faglig påfyll for lærere i Byggfag!

Tidligere denne måneden møttes en gruppe lærere fra ulike  skoler på Weber sitt kompetansesenter på Lillestrøm. Felles for deltagerene i det to dagers seminaret i regi av Weber, var at disse lærerene underviser i Byggfag, men nå var det deres tur å få undervisning. På timeplanen for dagen stod; blanding av mørtel, planlegging av prosjekter, muring, pussing og ikke minst opprydding.

Slike fagdager er viktig for kunnskapsnivået

Alle de 30 lærene har murfag som en del av fagplanen, og det er viktig for Weber at de som underviser innehar god oppdatert informasjon og kunnskap om våre produkter og løsninger, slik at dette kan videreføres til kommende generasjon murere. Derfor er vi veldig stolte av å kunne gjennomføre slike fagdager.

For Weber er riktig utførelse, sammen med våre gode produkter, nøkkelen til et vellykket resultat. Weber stiller så ofte vi kan opp hos forhandlere, utførende og andre, og bistår med opplæring. Denne novembermandagen var det byggfaglærerne som skulle på skolebenken.

Solid fagteam fra Weber

Weber hadde i teamet sitt med seg Jan Øyvind som er murer, Jan Petter som er ingeniør, Helge som er Siv. Ing og selvbygger av Leca hus og Camilla som er langt over gjennomsnittet opptatt av mørtler.

Kickstart på arrangementet var en innleid food truck med italiensk street food på menyen. Etter lunsj var det tid for å sette i gang og lærerne ble delt inn i 4 grupper som skulle gjennom 4 poster hver, og rullering med 1 time på hver stasjon.

Det fire stasjonene bestod av følgende:

  • Stasjon 1 - Muring av Leca Basic hvor det ble benyttet skolemørtel og småsekk.
  • Stasjon 2 - var det murt vegg av Leca Basic 15 cm. Her skulle det pusses med KC 50/50.
  • På stasjon 3 - var det montert aquapanel plater som skulle pusses med ett sjikt med weberbase 261 Fiberpuss og legge inn armering.
  • På stasjon 4 i kompetansehallen var det lagt opp til en time med ren teori og åpen diskusjon.

Entusiastiske lærere

Med ett så variert og spennende program var stemningen god og folk var svært så entusiastiske. Med en inndeling i grupper fikk alle muligheten til å både teste teknikk og påføring, samt stille tekniske spørsmål på teoridelen.

Frode Sletholen som er kontaktlærer (og murer) ved Eidsvoll VGS mente at Weber Ventiguard fasadesystem er  veldig effektivt og enkelt å jobbe med. Det gir en bra sluttfinish og det som folk ser er jo også det som er viktig tilføyde han.

Tilbakemeldingene var jevnt over positive og etter endt program gikk turen videre til Hotell Arena i Lillestrøm og en bedre middag. Dagen etter tilbrakte de 30 deltagerene i intern møter med bransjeorganisasjoner. Alltid godt med faglig påfyll og vi i Weber ønsker oss flere slike dager!