Flere års arbeid - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Flere års arbeid

Cecilie Evju, FoU-sjef i Weber Norge har sammen med sine Weber-kolleger i Sverige, Danmark og Finland, jobbet i flere år med utviklingen av de nye gulvproduktene og sier at dette har vært et tidkrevende arbeid som har gitt et godt resultat.

- Vår nye serie gulvprodukter har en helt annen miljøprofil enn de gamle produktene. Vi har redusert CO2-fotavtrykket med opp til 30 prosent sammenlignet med produktene som går ut, sier hun.

- Ideen med produktene har hele tiden vært å redusere de miljømessige konsekvensene ved bruk av avrettingsmassene. Miljøhensyn spiller alltid en rolle i vår produktutvikling. Vi har både gjort grep på råvaresiden og jobbet med produksjonen, og på den måten har vi fått ned CO2-fotavtrykket fra produktene.

Ikke bare miljøegenskapene som er blitt bedre

- Dette er produkter som er beregnet på profesjonelle gulventreprenører. Det er derfor lagt stor vekt på at de skal ha gode egenskaper ved pumping, sier Evju. Blant annet skaper de nye produktene god utflyt, god sammenflytning og gir liten pumpemotstand.

De nye gulvproduktene gir raskere utlegging, lavere materialforbruk og kortere tørketid. Det igjen gir bedre fremdrift og bedre økonomi.

Mer spisset

De fire forskjellige produktene erstatter dagens portefølje på seks forskjellige gulvprodukter. Det gjør at produktene får noe bredere bruksområder.

- Gulvproduktene er samtidig mer spisset inn mot de forskjellige bruksområdene. De er beregnet på boliger, nærings- og kontorbygg, men er ikke egnet for tung industri. Der trengs det andre produkter med større fasthet, sier hun. 

Bindemiddelsystem

Alle de nye produktene er i hovedsak beregnet å bli pumpet med bil. En ny pumpebil med større kapasitet gjør økonomien i prosjektene enda bedre ved bruk av de nye gulvproduktene. - Vi legger vekt på at entreprenørene skal føle seg sikre på at vi er leveringsdyktige. Logistikken rundt leveringene er forbedret og den nye pumpebilen gjør at større områder kan sparkles på kortere tid, forteller Evju.