Informasjon til våre forbindelser knyttet til spredning av koronavirus. - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Informasjon til våre forbindelser knyttet til spredning av koronavirus.

Glava Isolasjon, Weber og Gyproc tar situasjonen med koronavirus på største alvor og følger utviklingen tett.

For å redusere smitterisiko har vi innført en rekke interne tiltak i henhold til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (FHI), og følger fortløpende de instrukser og råd som kommer derifra. Vi har i tillegg innført en rekke rutiner som går lenger enn det FHI beskriver for å sikre våre ansatte og leveranser til våre kunder.

Videre arbeider vi med planer for å kunne håndtere eventuelt fravær best mulig, og har i tillegg tett dialog med våre leverandører for å sikre at vi får leveranser som planlagt.  

Status 26.05.2020:

  • Alle våre fabrikker er i full drift
  • Leveranser ut til kunder går som normalt, men det kan forekomme noen mindre justeringer i leveringstider i forbindelse med rokeringer av sjåfører pga fravær hos våre transportører.
  • Kundeservice/ordremottak/tegnekontor er fullt operative og er å treffe på de samme kontaktpunktene som vanlig.
  • Salg og teknisk support er tilgjengelig på e-post og telefon som normalt.

Vi vil oppdatere denne informasjonen fortløpende. 

 

Vennlig hilsen                                                                 

GLAVA AS

(Glava Isolasjon, Weber og Gyproc)