Klar for å rehabilitere byggebransjen - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Klar for å rehabilitere byggebransjen

Glava Isolasjon har skilt ut innovasjon i et eget utviklingsselskap, spår en fremtid med mer industrialiserte løsninger og mener en sterkere satsing på rehabilitering vil gjøre både bygg og bransje mer bærekraftig.

Hør adm. dir. Lars Gaustad i GLAVA® og avtroppende Jon Karlsen om rehabilitering og innovasjon fredag 18. oktober under Bygg Reis Deg 2019.

- Det tar 50 år å hente inn CO2-utslippene ved å bygge et nytt hus sammenlignet med å rehabilitere et som allerede står her. Derfor må vi satse mer på rehabilitering enn nybygg, og det er også den veien vi ser det går over hele Europa, sier Lars Gaustad, administrerende direktør i GLAVA® AS.

Fra 1. august tok han over ansvaret for hele GLAVA®-familien med merkevarene Glava Isolasjon, Weber og Gyproc.

Gaustad ser to store utfordringer for byggebransjen i årene fremover: Bunnlinje og bærekraft.

- Bygg står for 40 prosent av utslippene på verdensbasis. Derfor kan vi ikke bygge oss ut av klimakrisen. Heldigvis har vi veldig mange bygg som står her allerede, og kan utnyttes bedre. Men da må prestisjen i rehabiliteringsprosjektet opp. For bransjen betyr det også store muligheter.

En som også så dette, var Jon Karlsen - Gaustads forgjenger som GLAVA®-sjef. Under Karlsen ble betydelige ressurser lagt ned for å utvikle nye løsninger for mer effektive byggeprosesser, som Trollveggen mursystem og nå sist fasadeelementet Glava Front som halverer tiden det tar på å energioppgradere et hus.

 - Du kan trygt si at det har vært tungt å få flere til å bry seg om rehabilitering og energioppgradering. Vi har jobbet med rådgivning og utdanning av håndverkere, vi har møtt politikere og til slutt så vi at vi måtte ta skjea i egen hånd og utvikle noe selv. Slike innovasjonsprosjekter krever at øverste leder engasjerer seg, sier Karlsen, som også flyttet innovasjonen ut i eget selskap.

 - Innovasjon kan være enklere å drive frem når du separerer det fra kjernevirksomheten. I stedet for å måtte jobbe for å finne tid blant alt annet du har å gjøre, kan du bruke all tid og ressurser på utfordringen du skal løse, sier Jon Karlsen.

Hør Gaustad og Karlsen snakke mer om dette på Det Norske Byggemøte under Bygg Reis Deg, fredag 18. oktober klokken 12.30 på scene 1.