Leca LSX, antagelig vår mest avanserte Leca-nyhet på mange år - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Leca LSX, antagelig vår mest avanserte Leca-nyhet på mange år

Sivilingeniør Geir Norden i Webers FoU-avdeling er mannen bak den revolusjonerende LSX-teknologien. Vi har bedt ham fortelle litt om hva dette er.

Raskere og enklere

- Weber i både Norge og internasjonalt jobber kontinuerlig med produktutvikling, og vi har lenge ønsket å lage Leca blokker som gjør byggeprosessen raskere og enklere. Der kom vi et langt skritt med lanseringen av Leca Lock der både ny blokkutforming og nyutviklet tilleggsutstyr gjorde det mye raskere å bygge Leca vegger.

Neste logiske skritt var å redusere vekten på blokkene. Lettere blokker vil gjøre fremdriften raskere og ha stor verdi med hensyn til HMS. Men når man lager lettere blokker, medfører dette at densiteten for lettbetongen blir redusert, noe som så langt har resultert i redusert trykkfasthet og dårligere mekaniske egenskaper, noe vi definitivt ikke har ønsket.

Bedre styrke-/ densitetsforhold

Vi her derfor jobbet intenst sammen med vårt forskningsinstitutt i Paris for å utvikle en ny type lettbetong som kan produseres i blokkmaskiner uten å tilsette tunge aggregater. Etter mye forskning og praktisk utprøvning valgte vi å redesigne betongteknologien med et tilsetningsstoff som tidligere ikke har vært benyttet for denne typen produkter. Tilsetningstoffet har bidratt til at porestrukturen i lettbetongen er endret.

De store porene er erstattet av mange små porer, noe som gir en mer homogen struktur og enfaset materiale. Resultatet er bedre styrke-/ densitetsforhold i alle vektklasser og redusert vannabsorbsjons­hastighet. Betongen oppleves som hydrofobert og blokkene absorberer mindre vann. Betongen blir inntil 30% lettere og vil for flere produkter også få bedre mekaniske egenskaper. Blokkene suger mindre vann både, som ferdig vegg og fra regnvær på byggeplassen.

Dette vil bidra til et bedre inneklima i bygget. Den nye betongen gir blokkene finere overflate og skarpere hjørner, slik at blokkene blir lette å mure og etterbehandle. I tillegg blir blokkene lettere å kappe og skjære siden de tunge aggregatene er fjernet. Faktisk kan blokkene kappes på under halve tiden sammenlignet med tidligere blokker. Dette vil redusere slitasje på utstyr og gjøre byggingen raskere. Teknologien er helt ny og vi har derfor sammen med vårt forskningsinstitutt i Paris valgt å patentere løsningen.