Leca® Safe gjør glatte dager tryggere - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Leca® Safe gjør glatte dager tryggere

Er det glatt hos deg i dag? Hvis ikke, kommer det nok til å bli det. Da er det lurt å ha en sekk eller to med Leca Safe tilgjengelig. Leca Safe er strø-Leca for glatte, snødekte og isete veier, oppkjørsler, gangveier og fortau.

 Materialet er knuste Leca-kuler og gir et strømateriale som er meget lett i vekt og drøyt i bruk. Leca er et 100% naturlig produkt laget av brent leire.

Leca Safe skader ikke miljøet, inneholder ikke salt, og er kjemisk nøytralt. Det skader ikke dyrepoter og gir ikke hvite skjolder på fottøy. Etter vinteren kan det brukes til jordforbedring i plantebed.

Leca® er et rent naturprodukt produsert av leire som er tørket og har gått gjennom en brenneprosess opp mot 1200oC. Kulene kommer ut i størrelse 0-32 millimeter og sorteres i forskjellige fraksjoner. Leca® Safe består av knuste kuler sortert i kornstørrelse fra 1,5 mm til 5 mm. 

Les mer på produktbeskrivelsen til Leca® Safe