My Comfort, et nytt byggekonsept med Komfort i fokus - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

My Comfort, et nytt byggekonsept med Komfort i fokus

I dag oppholder vi oss ca 90% av tiden innendørs, så bygningenes kvalitet har avgjørende betydning for hvordan vi har det som mennesker. Med dette som bakgrunn har vi, sammen med Glava (som er ledende innen isolasjon) og våre søsterbedrifter Gyproc (som driver med gipsplater) og Bøckmann (som driver med glass), utviklet konseptet My Comfort, som i bunn og grunn handler om trivsel, helse og komfort.

My Comfort, et nytt byggekonsept med Komfort i fokus

My Comfort handler om hvordan vi skal oppnå optimal bokomfort. Dette har vi brutt ned i fem verdier, som vi kaller for Lev, Hør, Se, Pust og Spar.

  • LEV: Opplevelsen av innendørs komfort bestemmes av lufttemperatur, fuktighet, trekk og mange andre faktorer. Faktorer som alltid ivaretas med My Comfort.
  • HØR: My Comfort tar hensyn til støy utenfra, vibrasjoner lyder mellom rom, gjenklang og taletydelighet. Et rom og en bygning med god akustikk, er en bygning det er godt å være i.
  • SE: Opplevelsen av visuell komfort påvirkes av lysforhold, innsyn og utsyn, gjenskinn, naturlig  lys og lyskvalitet. My Comfort sørger for riktig lys til riktig tid.
  • PUST: Det handler om inneklima. Om å kunne puste inn frisk luft, å filtrere bort forurensende stoffer og uønskede lukter. Det handler om å puste inn, puste ut og føle seg frisk.
  • SPAR: My Comfort lar deg spare mer enn penger, det er en økonomisk måte å bygge på. Men det er også en bærekraftig måte som sparer miljøet i tillegg til lommeboka.

Les mer på www.my-comfort.no eller besøk www.wenghuset.no

My Comfort by Saint-Gobain 

My Comfort er utviklet av Saint-Gobain, og representerer en ny måte å tenke bokomfort på