Nominert til Bygg og Bevar-prisen - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Nominert til Bygg og Bevar-prisen

Vår fasadeentusiast Camilla Sandem Dhelie er nominert til den høythengende Bygg og Bevar-prisen. Vi er stolte på Camillas vegne, og tillater oss å sole oss litt i glansen av hennes prestasjoner.  

I det innsendte forslaget står det:

"Camilla Sandem Dhelie er ansiktet utad og den som aldri avslår en henvendelse når problemene tårner seg opp eller spørsmålene står i kø. Weber Norge har vært involvert i en rekke store restaureringsprosjekter nasjonalt, slik som Universitetet i Oslo (sentrum) og Vardøhus festning. De viser stor lydhørhet overfor antikvariske hensyn og bidrar vederlagsfritt med sin fagkunnskap i fora der dette er relevant, skriftlig, så vel som muntlig. Weber Norge viser gjennom Camilla Sandems Dhelies engasjement et samfunnsansvar som er forbilledlig og som bør stimuleres."

I en bransje der nye, innovative produkter er det som gir oppmerksomhet i markedet - har Weber Norge også vendt blikket bakover og lett i tradisjonen etter den beste løsningen. Ikke bare til restaureringsmarkedet men også for fremtidens bygg. Weber Norge er en del av et internasjonalt konsern, Saint-Gobain, og i Europa har interessen for restaurering vært stor lenge. Dette faglige engasjementet for de tradisjonelle produktene, og spesielt kalk, har de tatt med hjem til Norge. Her har de tilpasset produktene vår bygningstradisjon, klima og fargepalett. Kunnskapen har vært målbåret og formidlet av siv.ing. Camilla Sandem Dhelie.

Weber er den ledende bedriften innen murverk og murverksrelaterte produkter i Norge, og eies av det franske konsernet Saint-Gobain. I Norge er de nesten 300 ansatte, og har rundt 1000 forhandlere rundt om i landet.