Ny pumpebil for gulv - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ny pumpebil for gulv

Samtidig med de nye gulvproduktene, sender Weber også en ny pumpebil på veien. - Den nye bilen har større kapasitet og gir bedre resultat, sier Øistein Oppebøen i Weber.

Tekst og foto: Gaute B. Iversen

Webers pumpebiler er populære blant gulvleggerne på grunn av den effektive gulvsparklingen. Nå har Weber utviklet en ny pumpebil som allerede er satt i drift. Den nye pumpebilen er mer moderne og har større kapasitet.

Høyere kapasitet

Den nye bilen gir et enda bedre sluttresultat og bedre prosjektøkonomi, takket være en langt høyere kapasitet når den kjøres maksimalt.

- Den høyere hastigheten og det kraftigere maskineriet i bilen gir en jevnere og bedre masse. Gulvene flyter bedre i hverandre når vi kan legge ut massen raskere, sier han. Forutsatt at det er nok vann tilgjengelig og bruk av rett slange kan bilen pumpe 30 tonn i timen.

Bilen er utviklet av Weber i Norge, Sverige og Finland i samarbeid med M-Tec. Bilen er designet på bakgrunn av lang erfaring med pumpebiler i det tre landene.

- Vi kan også gi bedre rapporter om kvaliteten på massen. Blant annet får vi mer detaljerte rapporter på vannforbruket underveis i leggingen.

Ny logistikk

Øistein Oppebøen

Weber har også endret logistikken og styringssystemene rundt pumpebilene. Det nye systemet skal gjøre det enklere og mer effektivt både i bestilling og på byggeplass.

- Vi har gjort et gammelt og papirbasert system helt digitalt og papirløst. Produksjonen er mer effektiv fordi sjåførene ikke lenger må hente bestillingene, de får dem rett på nettbrettet, sier han. Kunden kan også sjekke bestillingen i forkant av leveringen.

Forsterket

- Vi har forsterket og oppgradert alle de kritiske elementene i bilen. Motoren er blitt større og kritiske deler er utviklet for å gi en bedre driftssikkerhet og større kapasitet, forteller Øistein Oppebøen, driftssjef for Weber Floor. Komponentene er gjennomgående nyere og mer moderne enn på de gamle bilene.

- Kraftigere motorer og dobbelt så store pumper gjør at levetid og driftssikkerheten er blitt bedre. Maskineriet trenger ikke gå for fullt hele tiden for å oppnå samme kapasitet. Det gjør at slitasjen blir mindre, sier han.

Automatisk dokumentasjon

- Når jobben er gjort tastes mengder og andre ukjente data inn i nettbrettet. Kunden sjekker informasjonen og signerer på nettbrettet. Mens kunden er på byggeplassen sender Webers systemer en epost til kunden med pumperapport, forteller Oppebøen. Rapporten inneholder alle relevante data fra jobben, men hvis kunden ønsker kan han også få produktdatablader, sikkerhetsblader, EPD-er og BREEAM-dokumentasjon.