Miljøpuss som knekker grønsken - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Pusset fasade med Weber Top Dry Render

Topdry Render er en ny sluttpuss fra Weber som reduserer risikoen for påvekst av svertesopp og alger gjennom hele den pussede fasadens levetid.

Foto: NTB

Miljøpuss som knekker grønsken

- Klimaet er i endring over hele landet. Det fører til at fasadepussen er våt flere dager per år og over lengre tid per døgn. Det gir gode vilkår for svertesopp, alger og mose, sier Jonas Jalmerbrandt, produktsjef hos Saint-Gobain Byggevarer.

Ikke bare er klimaet i endring, men det bygges også annerledes. Bedre isolerte hus slipper ut mindre varme. Det fører til lavere overflatetemperatur på fasaden, noe som igjen fører til at det tar mer tid for dugg og regn å tørke opp.

Disse endringene stiller nye krav til sluttpussen. Topdry Render fra Weber er en fasadepuss som hamler opp med ustabilt vær.

Ny teknologi og trender

Vanligvis har slike produkter vært hydrofoberte, det vil si at de har vært vannavvisende, forklarer Jalmerbrandt.

- Men i Topdry Render bruker vi det vi kaller Aquabalance Technology. Pussen trekker til seg vann når været står på som verst, men tørker ut veldig raskt når det slutter å regne, sier en entusiastisk produktsjef.

Topdry Render er en ferdigblandet puss som leveres i bøtter og pigmenteres til ønsket farge.

-De siste ti årene har markedet i økende grad etterspurt ferdigblandede produkter. Og apropos trender - i vår bransje er vedlikeholdsfrie hus blitt et trendord. Men nå har vi moderert oss. Nå snakker vi om vedlikeholdsvennlige fasader. Det holder i de fleste tilfeller med en vask med noen års mellomrom, opplyser Jalmerbrandt.

Bedre produkt og bedre for miljøet

- Tradisjonelt er murpuss og murmaling tilsatt biocider for å ta knekken på svertesopp, mugg og alger. Men i dag vet vi at biocider er alt annet enn bra for miljøet, og fordi stoffene er vannløselige vil de sakte, men sikkert vaskes ut av sluttpussen og sive ut i miljøet, og pussens egenskaper vil da endre seg over tid, sier Jalmerbrandt.

Topdry Render, inneholder imidlertid ingen utvaskbare biocider. Den beskyttende effekten vedvarer over tid og ingen miljøfarlige stoffer vil vaskes ut og spres med vannet.

Topdry Render lanseres av Weber i april.