Pussføljetongen del 1 - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Pussføljetongen Episode 1

For et par år siden hadde vi en serie om gode, vakre og teknisk korrekte fasader, ført i pennen av vår entusiastiske fasadeekspert, Camilla Sandem Dhelie. Denne går ikke ut på dato, så på oppfordring kommer den nå igjen, i en lett revidert versjon.

Del 1.

Vannet skal holdes på utsiden av veggen

Pussens hovedfunksjon er å opptre som klimabeskyttelse - holde vannet på utsiden av bygningen!

Puss på overflater er tradisjonelt et tynt sjikt mørtel på underlag av naturstein, tegl, betong, Leca, porebetong eller annet (kvist og halm blir også brukt der det er mangel på tyngre byggematerialer). Moderne pussede fasader kan bestå av andre underlag; isolasjon (EPS og mineralull) og pussbærende plater. Disse har andre krav til bindemidler, heft og funksjon.

Mens kalk og sand tidligere ble håndblandet for disse formålene; består pussmørtler i dag av en ferdigblandet miks av sand, sement og kalk, med eller uten pigment og tilsetningsstoffer. Moderne pusser - og da gjerne sluttpusser, kan også være på basis av silikat, silikonharpiks eller akryl. En puss kan benyttes både ute og inne, men avhengig av bruksområde og belastning må den bygges opp forskjellig.

Hvor kan jeg ha en pusset fasade?

En pusset fasade kan brukes på nær sagt alle bygg og i de fleste klimaer, da en pusset fasade er vedlikeholdsvennlig og holdbar. I tillegg til de gamle bygårdene benyttes det i dag puss på bygninger som strekker seg fra offentlige bygg, privathus, kontorer, høyhus, uthus, inne og ute. Hvordan den pussete fasaden bygges opp er avhengig av økonomi, klima og bygningstype. Ettersom det i dag finnes flotte og lette fasadesystemer, gir dette store muligheter for å bygge også i høyden og med en mer utradisjonell murarkitektur.

Den viktige klimatilpasningen

Puss er blitt brukt i århundrer for å forbedre eksteriørveggen med tanke på klimabeskyttelse. Ulike land har gjennom århundrer utviklet egne tradisjoner for påføring og utseende samt behov for beskyttelse. Disse regionale variasjonene gjør derfor at en pusstype og oppbygning som fungerer godt i Sør-Europa eller Mellom-Europa, ikke nødvendigvis er tilpasset klimaet og belastningen i Norge.

Sintef Byggforsk krever at en slagregntett mineralsk puss skal bestå av tre sjikt med pussmørtel bygget opp etter prinsippene sterkest og grovest innerst, svakest og finest ytterst. Denne oppbyggingen er viktig for å sikre kapillært sug til overflaten og en spenningsoppbygging som forhindrer bl.a. bom. Det siste sjiktet kan erstattes av en dampdiffusjonsåpen maling, for eksempel Silikonharpiksmaling.

 

Denne pussoppbyggingen gjelder både ved rehabilitering av eldre teglsteinsbygg og ved pussing av moderne underlag som Leca, isolasjon og plater.  Selv om materialene er forskjellige, er kravet at pussen skal holde vannet på værsiden. Det skal allikevel ikke være så tett at det går ut over dampdiffusjonsåpenheten som er viktig både for inneklima og pussens holdbarhet.

Gled deg til Kapittel 2. Da skal Camilla se på de ulike underlagene.

Artikkelserien er ikke ment til å omhandle alle aspekter ved pussete fasader; og kan ha behov for utdyping og forklaring. 

For mer informasjon og kommentarer, kontakt Camilla.Sandem.Dhelie(at)weber-norge.no eller Teknisk Svartjeneste på tlf 22 88 77 00.

Relaterte produkter

weberbase 261 Fiberpuss

weberbase 261 Fiberpuss

Fiberpuss - eneste anbefalte løsning for puss på all Leca utvendig over bakken.

weberton 303 Silikatmaling

weberton 303 Silikatmaling

En-komponent ekte silikatmaling for inn- og utvendig bruk.

weberton Silikonharpiksmaling

weberton Silikonharpiksmaling

Silikonharpiksbasert maling til puss og betong, også egnet til rehabilitering, av tidligere akrylmalte flater.